Česká spořitelna, a.s.

Řízení výkonu je velmi důležité, protože významně napomáhá k dosažení cílů společnosti

Říká se, že ideální řízení výkonu, je žádné řízení výkonu. Je ale velmi málo společností, které efektivně dosahují cílů a nepotřebují žádný systém řízení výkonu.

Česká spořitelna (dále ČS) používá několik systémů řízení výkonu. Od Balanced scorecard až po různé jiné systémy ušité na míru různým byznysům. Balanced scorecard je však tím hlavním systémem, který rozpadá cíle do každého útvaru, aby bylo zajištěno, že banka svých hlavních cílů dosáhne. V obchodních útvarech na tento systém navazují různé další systémy, které jsou stavěny tak, aby přímo aktivně podporovaly efektivní a okamžité dosahování nastavených cílů. ČS je toho názoru, že je nutné být dostatečně flexibilní v podpoře byznysu a přizpůsobit systém řízení výkonu potřebám namísto toho, aby existoval jen jeden jediný systém pro obchodní útvary a ty se mu musely podřizovat. V období krize se tato taktika projevuje jako ta správná. Když se mluví o řízení výkonu, často se zapomíná na řízení výkonu v podpůrných útvarech. ČS nezapomíná a proto se snaží rozšířit systém Balanced scorecard i do těchto útvarů. I v těchto útvarech je nutné efektivně dosahovat cílů a přitom nezapomínat na všechny dimenze (finance, zákazík, procesy a lidé) podstatné pro úspěšný byznys.

 


ředitel odboru personalistika a odměňování
Česká spořitelna, a.s.


Další informace Vám rádi poskytneme prostřednictvím EduCity, prosíme kontaktujte p. Bartičku info@educity.cz nebo na tel. +420 222 744 111

Vytisknout glosu