Česká spořitelna, a.s.

Rovné příležitosti a různorodost jako konkurenční výhoda a klíč k inovaci

Programy a iniciativy na podporu různorodosti a rovných příležitostí jsou pro firmy přínosem v mnoha směrech: pracují na zvýšení spokojenosti a tím i loajality zaměstnanců. Prostřednictvím školení a adaptace zaměstnanců a podpory návratu žen po mateřské dovolené napomáhá snižování fluktuace zaměstnanců. Zároveň poskytují pohled na produkty, reklamu a pracovní vztahy z jiné perspektivy, čímž otevírá nové možnosti pro inovaci a vývoj produktů a služeb.

Program na podporu rovných příležitostí v ČS "Diversitas" funguje již rok a byl před rokem spuštěn s cílem posílit pozici České spořitelny jako zaměstnavatele první volby na trhu práce. K jeho hlavním úkolům patří nastavení rovných příležitostí na všech pracovních pozicích a ve všech oblastech. Diversitas se snaží vytvořit příznivé podmínky pro rodiče a zajistit maximální využití sociálních, osobnostních, věkových a tzv. genderových (přístup žen a mužů k pracovním úkolům, rozhodování a vzájemné spolupráci) rozdílů v týmech ku prospěchu celé banky. Dále Diversitas usiluje o zvýšení povědomí s gendrovou otázkou, zlepšení různorodost v týmech, zajišťuje školení a koučink pro ženy i muži a zasazuje se o posílení vzájemného respektu mezi zaměstnanci.

 


Program Manager, Corporate Culture & Diversity Human Resources Department
Česká spořitelna, a.s.


Další informace Vám rádi poskytneme prostřednictvím EduCity, prosíme kontaktujte p. Bartičku info@educity.cz nebo na tel. +420 222 744 111

Vytisknout glosu