Česká spořitelna, a.s.

Využijte své TALENTY pro překonání krize

Mnoho firem v době krize snižuje rozpočty na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Je to rychlá a bezbolestná okamžitá výpomoc finanční bilance firmy při stagnaci či propadu na příjmové straně. Z dlouhodobého hlediska je ale krácení investic do zaměstnanců velkým rizikem pro udržení kvalitní "zaměstnanecké základny".

Česká spořitelna se i přes zuřící finanční a ekonomickou krizi rozhodla pokračovat v rozvoji talentovaných zaměstnanců. Na jaře tohoto roku vybrala 40 "talentů", kteří jsou díky svému vysokému výkonu a potenciálu příslibem budoucího pozitivního vývoje banky. Spořitelna využívá jejich nadšení a motivace pro překonání náročného období, ve kterém se nyní nejen banky nacházejí. Pod názvem "Víme jak ušetřit" pracují skupinky talentů na návrzích aktivit pro efektivnější chod banky. V rámci týmových aktivit pak hledají způsoby jak vylepšit mezidivizní spolupráci. Pracovní rotace mezi zaměstnanci centrály a poboček pak slibují lepší propojení zázemních aktivit a aktivit "v poli" v přímé interakci s klienty."

 


Human Resources Department
Česká spořitelna, a.s.


Další informace Vám rádi poskytneme prostřednictvím EduCity, prosíme kontaktujte p. Bartičku info@educity.cz nebo na tel. +420 222 744 111

Vytisknout glosu