Firemní školské zařízení jako řešení baby boomu ve firmě - od myšlenky k realizaci (II. díl)

Vytisknout

Minulý díl nás poučil o legislativních opatřeních zakládání firemního školského zařízení. Jestliže čtete tyto řádky, pak jsme vás právním rámcem neodradili a rádi byste se dozvěděli více praktičtějších informací ohledně samotného zakládání a realizace firemní školky. Tak směle do toho…

Jak začít?

Kromě zjištění zákonných možností provozování firemní školky a zpracování vašeho obchodního plánu nezapomeňte v prvé řadě zjistit, zda potřeba takového zařízení je skutečně namístě. Položte si následující otázky:

1. Nachází se v okolí naší společnosti jiná možnost umístění dětí do předškolního zařízení?
2. Mají volné kapacity, o jaký typ zařízení se jedná?
3. Jaký je případný zájem a ochota finančního přispění zaměstnanců na firemní školku (dotazníkové šetření)?
4. O jakou formu benefitu v tomto směru zaměstnanci stojí (firemní školka, příspěvek na hlídání/školku)?
5. Jakou částku chceme do benefitu pro naše zaměstnance, respektive jejich děti, investovat?
6. Jaká je aktuální i budoucí demografická situace v regionu a ve společnosti (z hlediska zájmu do budoucna)?
7. Kolik by nás stála roční investice do provozu předškolního firemního zařízení?
8. Z daňového hlediska, jaká je obchodní forma společnosti, jíž bude školní zařízení součástí?

Analyzujte zdroje a náklady

Firemní školka je zařízení nákladné, v tom si nebudeme nic nalhávat. Jednou z variant je spolufinancování ze strany rodičů, kdy výši příspěvků určuje zřizovatel, tedy vy. Můžete také zažádat o dotaci od města nebo kraje (správního celku).

A ještě trocha legislativy, bez které se neobejdete…

Jestliže jste zvolili registraci v rejstříku MŠMT, prostudujte si ještě zákon č. 306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením. V souladu s tímto zákonem se podívejte také na aktuální normativy soukromých škol pro rok 2013. Bližší informace naleznete přímo na stránkách MŠMT zde.

Dále si můžete též projít možnosti čerpání dotací z ESF EU, formou investičního nebo neinvestičního záměru. Školka v době žádosti nemusí být v provozu, avšak musíte mít detailně připravený projekt pro dodržení všech zákonných opatření a důležitý je také rozpočet. Výzvu pro podání žádosti vyhlašuje pro pražské firmy Magistrát hlavního města (www.oppa.cz) a pro mimopražské firmy MPSV.

Kvalita analýzy nákladů je jednou z nejdůležitějších součástí projektu, která zaručuje úspěšnost a profitabilitu záměru i v následujících letech. Nákladová analýza má obsahovat všechny položky ovlivňující provoz společnosti a tím pádem budou ovlivňovat i provoz školky. Zahrnuje taktéž další náklady související s výchovou a vzděláváním předškolních dětí a zohledňuje formu provozování školky.

Plán stanovte výhledově na 3-5 let fungování školky a nezapomeňte hlavně na pojištění školky a dětí. Děti se mohou zranit a na takové případy odpovědnosti firma rozhodně pojištěna není!

Školka, nebo firma?

Vaše zařízení může fungovat dvěma způsoby, jak už jsme si naznačili minule, pokud tedy tento servis neřešíte externě. Školku pak tedy nejspíše založíte:

1. jako součást firmy v podobě organizační jednotky zakreslené do organizační struktury jako součást jiného útvaru nebo samostatně. V takovém případě je nutné začlenit školku i do systému řízení včetně úpravy interních směrnic, katalogu pozic (Jak se bude vyjímat učitelka vedle účetní?), mzdových předpisů a vytvořit mnoho dalších dokumentů. Pozor! Již minule jsme si řekli, že v tomto případě je nutné, aby název zařízení obsahoval slovo školka. Navíc je nutné řešit zvlášť také počet dnů dovolené pro zaměstnance společnosti a pedagogických pracovníků (mají 8 týdnů).

2. podle živnostenského zákona (ŽL) jako právnický subjekt firmy, o.p.s. nebo školské zařízení. Ačkoliv školka oficiálně nespadá pod rejstřík MŠMT a nemusí mít žádnou zvláštní dokumentaci ani garanci vzdělání, můžeme tuto formu spíše doporučit. Určitě však zapojte do nabídky vzdělávací plán. Rodiče i děti tuto možnost jistě ocení. Trávení volného času hrou je sice hezké, ale je důležité dbát i na rozvoj dítěte.

Ke zvážení

Než začnete vůbec plánovat, zjistěte si, jaké podpory se vám dostane od top managementu a stakeholderů. Bez argumenty podloženého obchodního plánu před nimi jen tak neobstojíte a co teprve až jim ukážete plánované náklady. Víte, jakým způsobem budete řešit účetnictví školky (ideálně vše extra)? Máte dostatečnou časovou kapacitu pro realizaci? Jak budete vybírat dostatečně kvalifikovaný a flexibilní personál?

Rizika

Největšími riziky jsou jistě vaše velké oči a špatně rozplánovaná počáteční fáze projektu. Vyskytnout se také mohou problémy z hlediska schvalování legislativních požadavků v oblasti stavebních úprav, hygieny, stravování apod.. Ačkoliv v průzkumu mezi zaměstnanci vám 80 % odpoví, že by o firemní školské zařízení měli zájem, tak je nutné počítat s možností, že jich při skutečné realizaci nakonec bude třeba jen polovina. Vyplatí se vám v projektu pokračovat i nadále? Zvážíte možnost doplnit školku dětmi z jiných firem popřípadě dohodou s obcí? A co administrativní náročnost, jestliže jste menší firma? Jaká bude budoucnost firemní školky z hlediska nákladů?

Firemní školka je v mnoha směrech velmi náročný plán. Je ale ušlechtilý, a pokud na něj jdete ze správného konce, můžete se ve finále potkat s již zmíněnými přínosy pro vás, zaměstnavatele, i pro zaměstnance, jak jsme si uváděli na začátku seriálu. Jestliže jste se tedy smířili s možným neúspěchem a všemi riziky, pokračujte směle ve vašem záměru a nenechte se odradit. Hodně štěstí!

Autor článku

Obsah byl připraven ve spolupráci

Komentáře k článku

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přidejte komentář jako první.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace