Síla provázanosti rozvojových aktivit

Společnost DRILL nabízí několik produktů v oblasti vzdělávání a profesního rozvoje, které klienti často využívají. Pravidelně jsou realizovány samostatně, nicméně v poslední době se nám několikrát velmi osvědčilo propojení jednotlivých produktů v rámci jednoho rozvojového projektu. Klienti v tomto případě výrazně ocenili přidanou hodnotu výsledného efektu ovlivněného propojením těchto produktů využitých při plánování a realizaci rozvoje zaměstnanců.

Ráda bych Vás seznámila s konkrétním případem provázanosti produktů jako jsou Development Centrum – Development Plan a následná realizace. Jednoznačně se zde prokázala „síla provázanosti“ jednotlivých produktů a nástrojů při rozvoji vybraného zaměstnance.

Nejmenovaná společnost se chystala obsadit nově zřízenou manažerskou pozici. Při rozhodování při obsazení této pozice zvolila možnost nabídnout tuto příležitost internímu mladému zaměstnanci s velkým potenciálem, nicméně dosud bez manažerských zkušeností a dovedností.

Po předchozí diskusi s vybraným zaměstnancem a odsouhlasení záměru oběma stranami jsme přistoupili k realizaci Development Centra. V návaznosti na podrobnou specifikaci dané pozice, požadavky na odborné i manažerské schopnosti a dovednosti i představy a požadavky vedoucích zaměstnanců společnosti, jsme realizovali Development Centrum, jehož součástí byla i psychodiagnostika.

Závěrečná zpráva z Development Centra byla konzultována se zástupci zadavatele a následně s výstupem z Development Centra seznámil zadavatel i příslušného zaměstnance, který DC absolvoval.

V souladu se závěry výstupu z Development Centra a v návaznosti na požadavek zástupců společnosti jsme zpracovali Development Plan pro budoucí manažerku. Vzhledem k tomu, že se jednalo o přechod z pozice specialisty do manažerské pozice, součástí Development Plan bylo absolvování kurzu Základní manažerské dovednosti, další doporučené oblasti týkající se soft skills, doporučená literatura z oblasti manažerských dovedností pro tuto úroveň znalostí a dovedností, forma mentorinku (interní mentor) a koučinku (externí kouč). Každá forma rozvoje v manažerských dovednostech, ale i dalších oblastech rozvoje specifikovaných v závěrečné zprávě z DC byla časově navržena v efektivním sledu tak, aby maximálně podpořila rozvoj zaměstnance a bylo dosaženo stanovených cílů ve stanoveném termínu.

V průběhu následné realizace všech výše uvedených rozvojových aktivit uvedené manažerky došlo k velmi efektivnímu propojení všech rozvojových nástrojů, ale i témat řešených v tomto období.

Po pěti měsících intenzivní práce dosáhl uvedený zaměstnanec výrazného pokroku jak v osvojení si, tak především v praktické aplikaci základních manažerských nástrojů. Velmi kladnou zpětnou vazbu získal jak od svého nadřízeného, tak i od některých podřízených zaměstnanců a kolegů, a to nejen v závěru dohodnutého rozvojového procesu, ale i v jeho průběhu. Mj. tento projekt ještě zcela nekončí, ale bude pokračovat dále již v méně intenzivní formě a za použití jiných nástrojů.

Musím výrazně ocenit velmi vstřícný a citlivý přístup nadřízeného manažera a HR manažera v rámci celé realizace tohoto projektu včetně osobního zapojení, výrazného přispění a podpory danému zaměstnanci. Celý proces, jednotlivé kroky i využívané nástroje a metody byly průběžně konzultovány jak s HR manažerem, tak i přímým nadřízeným manažerem.

Vzhledem k výborné spolupráci všech zainteresovaných stran a jejich aktérů a účinnému propojení výše uvedených rozvojových metod došlo k výraznému posunu/rozvoji schopností a dovedností zaměstnance společnosti, která tak dala šanci využití a rozvoji potenciálu svému zaměstnanci.

Tato výborná zkušenost s rozvojovými metodami a nástroji nás přiměla k tomu, abychom se o ní s Vámi podělili. Vzhledem k vysoké účinnosti celého procesu a především výsledného efektu chceme v propojování nástrojů pokračovat i do budoucnosti, nabízet jej a realizovat u našich klientů.

Dlouhodobost, provázanost a maximální důraz na praxi – to je přesně to, co v rozvoji lidí přináší skutečnou přidanou hodnotu.

Autor článku

Obsah byl připraven ve spolupráci

Chcete tento článek umístit na Váš web nebo do tištěného časopisu? Bližší informace se dozvíte zde.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace