Baby boom pod drobnohledem pracovního práva (I. díl)

Barbora Nykodýmová

Těhotenství a mateřství je pro mnoho žen významným mezníkem týkajícím se nejen jejich osobního, ale i pracovního života. Tak, jak je toto téma aktuální pro nastávající matky, narůstá i jeho důležitost v očích jejich zaměstnavatelů. V našem seriálu se zaměříme na průběh celého mateřství a rodičovství z pohledu pracovního práva od prvotního zjištění a oznámení těhotenství zaměstnavateli až po opětovný návrat do zaměstnání po dovolené. Jsme však teprve na začátku, vlastně v očekávání, takže nepředbíhejme…

Máme těhotnou kolegyni

Jakmile odezní všechny gratulace nastávající mamince, vznikají pro vás jako zaměstnavatele určité povinnosti. Tou první je kolegyni seznámit s bezpečnými pracovními podmínkami těhotných žen na pracovišti ustanovených v Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. (dále ZP). BOZP ukládá dále povinnost informovat o možnosti vystavení rizikovým faktorům včetně jejich možných negativních účinků na těhotenství. Je taktéž důležité učinit potřebná opatření ve smyslu snížení psychické i fyzické zátěže spojené s vykonávanou prací (ZP §103 odst. 1 písm. h)). Veškeré informace a pokyny týkající se změny pozice nebo pracovních podmínek musí být vedeny v evidenci. Věděli jste, že jako zaměstnavatel máte navíc povinnost uzpůsobit prostor na pracovišti pro odpočinek těhotných žen a matek a to až do devátého měsíce po porodu (ZP §103 odst. 4)? Funguje to i u vás?

Vraťme se ještě k situaci před oznámením očekávaného rodičovství vaší kolegyně. Je dobré zmínit, že z důvodu diskriminace pohlaví nesmíte podle ZP §316 odst. 4 jako zaměstnavatel vyžadovat od pracovníků jakékoliv údaje týkající se rodinných poměrů a možného těhotenství. Výjimkou je pouze věcný důvod spočívající v povaze vykonávané práce a přiměřenosti požadavku. Stejně tak v průběhu výběrového řízení nejste oprávněni získávat informace o těhotenství, mateřství i otcovství, počtu dětí apod. Nejde totiž o informace související bezprostředně s uzavřením pracovní smlouvy. Pozor! Stačí pouze ohlásit podezření z diskriminace a už máte problém i bez důkazů. Potřebujete-li zcela přesné informace, seznamte se blíže s Antidiskriminačním zákonem č. 198/2009 Sb..

Zakázané práce a převedení na jinou činnost

Podmínka, která ukládá zákaz výkonu některých typů činností, vychází z §103 odst. 1 písm. a). Konkrétněji tyto práce ohrožující mateřství naleznete ve vyhláškách MZ č. 288/2003 Sb. a č. 432/2003 Sb.. Souhrnně se jedná o takové druhy činností, pro které není vaše těhotná kolegyně způsobilá dle lékařského posudku. Zjištění těhotenství ale není okamžité a skutečnost, že zákaz určité činnosti se uplatňuje právě až v té době, nelze považovat za zcela adekvátní. Je tedy vhodné přijmout opatření již v době, kdy žena nemá ještě potvrzení lékaře o svém stavu. Ochrana nenarozeného plodu je prioritní.

Převedení na jiný druh činnosti kvůli výkonu zakázané práce nebo práce ohrožující těhotenství lze na základě lékařského posudku. Při přeřazení na jinou činnost je preferována činnost v rámci pracovní smlouvy při dosažení stejného výdělku. Pokud nelze zajistit stejnou výši odměny, má vaše kolegyně nárok na vyrovnávací příspěvek podle Zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb.. V případě noční práce, máte povinnost pracovnici vyhovět v žádosti o přeřazení na denní práci i bez lékařského posudku. Více vám napoví §41 a §239 ZP.

Jestliže vaší zaměstnankyni nepřevedete na jiný druh práce a ona tak žádnou činnost nevykonává, vzniká překážka na vaší straně a tudíž i právo vaší pracovnice na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. V případě nepřetržitého výkonu zakázané činnosti vám pak může hrozit pokuta ve výši až 1 mil. korun. Takže pozor na to!

Může těhotná kolegyně na služební cestu?

Ano, můžete ji vyslat na pracovní cestu, ale pokud jde o jednání mimo obvod obce pracoviště nebo bydliště, tak pouze s jejím souhlasem. Nepomůže vám zde ani generální souhlas v pracovní smlouvě. Pokud jde o práci v rámci zemí EU, aplikuje se cizí právní úprava týkající se ochrany těhotných žen a to v případě, že podmínky práce jsou pro ženu výhodnější. Vše naleznete podrobně v §42 a §240 ZP.

A co úprava pracovní doby a práce přesčas?

Jako zaměstnavatel máte (opět) povinnost vyhovět žádosti těhotné zaměstnankyně o kratší pracovní dobu, popřípadě o jinou vhodnou úpravu týdenní pracovní doby. V takovém případě těhotná žena obdrží sníženou mzdu a navíc peněžitou pomoc ze sociálního pojištění. Nikdy však nesmí pracovat presčas (ZP §241). Zde můžete být opět sankcionováni až 1 milionem korun ze strany inspektorátu práce! Jak to ale jednoduše zajistit, když jsou v současnosti přesčasy spíše hodnoceny jako proaktivní pracovní nasazení?

Těhotenství vaší kolegyně pomalu končí a vy se s ní loučíte. V následujícím dílu se podíváme na průběh její mateřské dovolené opět pod drobnohledem paragrafů…

Autor článku

Obsah byl připraven ve spolupráci

Komentáře k článku

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přidejte komentář jako první.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace