Dobrý liniový manažer rovná se dobrý projektový manažer?

Vytisknout

Ing. Jana Češpivová, lektorka, facilitátorka

S pojmem projekt se setkáváme dnes a denně na každém kroku - je to pojem současnosti, který se ještě rozšířil v době projektů financovaných z EU. Společně s tímto fenoménem úměrně roste také potřeba projektových manažerů. Vzhledem k faktu, že ve školách bychom předmět projektové řízení velmi těžce hledali (pominu vysoké školy se zaměřením na IT, kde je situace mírně lepší) a vzdělávání v této oblasti není povinné, může vzniknout dojem, že se projektovým manažerem může stát téměř každý.

Cílem mého příspěvku je zamyšlení, zda liniový manažer – byť ve své roli velmi schopný, může jen tak náhle odřídit dobře projekt. To znamená dodat včas a v požadované kvalitě, v rámci požadovaného rozpočtu výstup, jenž zákazník akceptuje.

Na svých školeních se velmi často s právě tímto jevem setkávám - liniový manažer je jmenován do role projektového manažera. Náhle, bez předchozího zaškolení, či zkušeností. Ke svému novému úkolu, často nad rámec svých běžných povinností, se postaví čelem a s nadšením. Projekt nastartuje dle svého nejlepšího vědomí. Pak ale přijde realita. Manažer se potkává s úskalími, která z liniového řízení nezná a tak se s nimi pere, jak nejlépe umí. Metodou pokus omyl se posunuje vpřed a zjišťuje, že to, co platí v liniovém řízení, neplatí v projektovém, nebo že požadavky liniového řízení nemůže projekt naplnit. Může se stát, že po čase sklouzne do principů řízení liniového a projekt se rozplyne…

Pojďme si tedy v krátkosti probrat přehled hlavních rozdílů liniového a projektového řízení, říci si jak nám v tom všem můžou pomoci metodiky a zvážit, zda je opravdu vhodné na projektového manažera delegovat manažera liniového.

Projekty jsou jednorázové akce, trvající různě dlouho, ale vždy jen omezenou dobu. Rovněž jejich organizační struktura je dočasná - projektový manažer tým sestaví, stabilizuje a pak opět rozpustí. Mezi další typické znaky patří: značná míra nejistoty, časté změny, měřitelný výstup a přínosy. Projekt má vždy svého zákazníka, jehož očekávání je třeba uřídit a přetavit do měřitelných a dodatelných parametrů kvality. Pro projektový životní cyklus jsou běžné špičky, které střídá klidnější období. Projektový manažer by tedy měl být flexibilní, přístupný změnám a schopen rychle se orientovat nejen v problematice, ale také v daném projektovém prostředí. Vyspělé manažerské dovednosti jsou nezbytnou podmínkou.

V neposlední řadě by měl mít ve svém portfoliu znalost či přehled alespoň jedné z celosvětově uznávaných metodik. Tyto metodiky jsou postavené na nejlepších zkušenostech z praxe projektových manažerů a měkké dovednosti doplňují pravidly, principy a postupy jak projít projektem co nejefektivněji.

Liniové řízení je naopak řízení dlouhodobé, neohraničené časem. Povětšinou se jedná o oddělení, útvar, který má své stabilní členy - zaměstnance, více či méně stabilní procesy, dlouho dopředu známé termíny a velmi málo změn. Liniový manažer tedy pracuje s dlouhodobými plány, řídí se popsanými pravidly a zná své okolní prostředí a jeho požadavky. Velmi dobře může rozložit své síly a nároky. Obvykle ho nečeká kontakt s nespokojeným a netrpělivým zákazníkem, ani vyjednávání o rozpočtu v případě změn či posunu harmonogramu. Na rozdíl od projektového manažera ovšem musí udržet svůj tým dlouhodobě motivovaný a to obzvláště v případech, kdy procesy jsou zavedené a opakující se, či sklouzávají k rutinním činnostem. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že požadavky na osobnost liniového a projektového manažera jsou značně rozdílné. Pokud spojíme roli liniového a projektového manažera, vystavujeme projekt nebo liniový útvar velkému riziku, které plyne právě z rozdílnosti způsobu řízení.

Ve své praxi se často setkávám s nepochopením mezi liniovým a projektovým řízením, které plyne ze vzájemné neznalosti. Pokud budete zvažovat, že z liniového manažera uděláte současně projektového, nejprve mu dovolte získat potřebné znalosti a zjistěte, zda vůbec ho tento způsob řízení bude naplňovat. Pakliže ne, zvažte, zda pro vaše projekty nebude vhodnější odborník - projektový manažer. Toto zamyšlení platí i obráceně - z výborného projektového manažera se nemusí stát výborný manažer liniový. Bude mu patrně chybět výzva a jistá míra adrenalinu spojená s neustále se měnícím projektovým životem.

Autor článku

Obsah byl připraven ve spolupráci

Komentáře k článku

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přidejte komentář jako první.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace