Jak si hlídáte vaše firemní stříbro?

Petra Voráčová, INC Consulting

Jak si ve firmě hýčkáte znalosti?
Kolik vás stojí jejich ne-sdílení?

Nejeden manažer si pokládá otázku, jak řešit akutní problémy firmy a zda finance, opakovaně vynaložené na vzdělávání, přinesly dlouhodobý výsledek. Je však vůbec možné trvale změnit interní komunikaci, zvýšit motivaci lidí a jejich skutečnou zaangažovanost na chodu firmy a docílit tak ekonomických efektů?

Lze. Není to proces rychlý, o to překvapivější jsou jeho výsledky. Největší ztráty vznikají tam, kde si lidé nepředávají informace a nemají zájem řešit viditelné nedostatky, protože se jich prvoplánově netýkají. Komunikace vázne mezi výrobou a obchodem, mezi výrobou a dodavateli, uvnitř oddělení i napříč celým výrobním či obchodním procesem. Výsledkem je pak třeba vysoká zmetkovost, zdvojené procesy, opakující se reklamace, frustrace a ztráta motivace vašich lidí. Tyto dlouhodobé problémy se mohou jevit jako obtížně uchopitelné a těžko měnitelné.

Dynamický rozvoj a neustálé zvyšování cílů je nemyslitelné, pokud znalosti firemních hodnot, postupů, procesů a norem zůstávají uzavřeny na úrovni vrcholového a středního managementu.

Pouze efektivní a inovativní systém rozvoje interních znalostí napomáhá pracovníkům chápat jejich vlastní činnosti v kontextu celé firmy a to následně vede k vyšší efektivitě spolupráce i posílení jejich motivace. 

Ale kde na to vzít prostor?

Po vlně propouštění z minulých let a současném ekonomickém oživení jsou lidé často přetíženi, nemají čas ani chuť dívat se za hranice svého oddělení, komunikovat nad rámec své vlastní práce. 

Jak docílit změny?

Lékem může být propracovaná ale současně snadno uchopitelná metodika uchování a předávání klíčových interních znalostí, díky které dokážeme lidi ve firmě vtáhnout do děje. Mnozí zaměstnanci jsou po letech praxe nositeli specifických interních znalostí, týkajících se technologie, procesů, manažerských a obchodních postupů. Tyto znalosti jsou skutečným rodinným stříbrem každé firmy.  Pokud z firmy odcházejí nositelé důležitých odborných znalostí, znamená to vždy velké ztráty. Stojí za to tento poklad vykopat a udělat z něj dlouhodobě výnosnou investici. 

Vedlejším bonusem je zlepšení interní komunikace, zvýšení motivace a zaangažovanosti pracovníků, celkové zlepšení nálady a atmosféry na pracovišti. V praxi vidíme, jak se postupně zvyšuje jejich ochota přemýšlet i za hranice svého písečku.  Ve firmě vzniká znalostní databáze. Samozřejmým důsledkem jsou klesající náklady na externí vzdělávání. Interní znalosti jsou nedocenitelným aktivem každé firmy.

Kdy nastává ten zlomový moment?

Kdy lidé začnou chtít komunikovat, dívat se kolem sebe a více přemýšlet? Podle našich zkušeností je to v okamžiku, kdy si lidé vyzkouší, že určitý způsob předávání znalostí jim samotným výrazně usnadní jejich práci, případně přinese odměnu navíc např. ve formě bonusu za vyšší kvalitu výroby, méně reklamací apod.

Jak takový knowledge management vypadá v praxi?

Pokud řešíme například problém s kvalitou, projevující se opakovanými reklamacemi, je důležité, aby se informace z obchodu co nejrychleji promítaly do každodenní práce mistrů a operátorů ve výrobě.

Zavedením propracovaného systému přesně definovaných, časově nenáročných interních miniškolení posuneme interní komunikaci do zcela nové, funkční roviny. Systém se osvědčil nejen při zavádění štíhlé výroby, 5S apod., ale všude tam, kde pracovníci jednoho oddělení navazují na práci lidí z jiného oddělení. Každý zaměstnanec celý proces lépe chápe a ví, jak jej na svém pracovišti přímo ovlivňuje a jak se to promítá do jeho měsíčních odměn.

Zjevně nejde o změny ze dne na den. Mnozí manažeři ale už pochopili, že jde o investici, která se firmě vrací v několikanásobných, bez nadsázky milionových částkách.

Autor článku

Obsah byl připraven ve spolupráci

Komentáře k článku

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přidejte komentář jako první.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace