Jak vybírat ty nejvhodnější zaměstnance pro veřejnou správu?

Neexistuje žádný univerzální způsob, jak přistupovat k náboru zaměstnanců. Je rovněž těžké obvinit osoby odpovědné za nábory zaměstnanců z nedostatku znalostí o samotném procesu. Neměli bychom však udělat vše pro to, abychom získali ty nejlepší pracovníky s příslušnými odbornými znalostmi, aniž by byla ohrožena kvalita a transparentnost výběrového řízení?

S tímto cílem společnost Orange Hill s.r.o. z Polska spolu s dalšími pěti partnerskými organizacemi z České republiky, Itálie, Rakouska, Řecka a Španělska, realizuje projekt s podporou grantu od Evropské Unie. Hlavním výstupem projektu bude IT nástroj, který byl vyvinut na základě metodologie náboru pracovníků ve veřejné správě. Metodika s názvem Najdi toho nejlepšího (Find The Best, dále jen FTB™) napomáhá zjednodušit celý proces náboru na základě kompetencí.

Nejdříve srovnávací studie, pak řešení

Metodologie není návrhem založeným pouze na předpokladech autorů - je založena na výzkumu provedeného v partnerských zemích. Analýzou stávajících údajů byly zkoumány cílové skupiny a provedeny individuální rozhovory na téma vnímání obce/města ze strany zaměstnanců a občanů, pravidla pro nábor, výběr a pracovní postupy a rozvoj nového zaměstnance v prvních měsících po přijetí. Pozornost byla věnována také legislativě upravující zaměstnávání státních zaměstnanců.

Výsledky analýzy jsou shrnuty ve srovnávací zprávě, což následně vedlo k stanovení hlavních cílů systému náboru s názvemNajdi toho nejlepšího (FTB™). Klíčem úspěchu tohoto projektu je porozumění úřadům a příprava řešení, které bude užitečné v oblasti řízení lidských zdrojů v každodenní praxi.

Cíle, které si systém FTB klade:

 • zvýšení efektivity náborového procesu (zrychlení);
 • zvýšení transparentnosti činností úřadu v náborovém procesu (transparentnost procesu);
 • propojení pracovních činností s kompetencemi zaměstnanců (požadavky na transparentnost a postupy);
 • zavedení řešení (zefektivnění procesu náboru, transparentnosti);
 • rozvoj lidských zdrojů, dovedností zaměstnanců (profesionalizaci);
 • podpora otevřeného přístupu k úředním příspěvkům (rovné příležitosti).

Aby bylo dosaženo výše uvedených cílů, musí se vedoucí pracovníci rozhodnout, zda jsou připraveni na změny vyplývající z realizace několika klíčových předpokladů metodiky:

Metodické předpoklady FTB™

Jak to funguje?

Metodika FTB™ kombinuje tři procesy, jejichž cílem je získat nejlepší pracovníky, aby pracovali pro organizace veřejné správy:

 • identifikaci potřeb náboru (definice adekvátních úkolů a kompetencí);
 • nábor a výběr (přilákání a výběr nejlepšího kandidáta);
 • plánování rozvoje zaměstnance a hodnocení (rozvoj pracovníka v průběhu zkušebního období).

S tím úzce souvisí požadavky na kompetence. V počáteční fázi je ve formě brainstormingu nadefinován profil ideálního kandidáta pro danou pozici a poté je základem pro realizaci aktivit v rámci dalších fází náboru a výběru včetně plánování rozvoje nového zaměstnance. Slova "kompetence" a "nové technologie" jsou tady klíčovými slovy celé metodiky.

Fáze náborového procesu v rámci FTB™

Praktickou zkušenost s projektem komentuje Vladimír Saitz, tajemník městské části Praha 21: „Projekt FTB™, týkající se lidských zdrojů ve veřejné správě jsem podpořil naší účastí z toho důvodu, že vykonávám i práci personalisty na úřadu s přenesenou působností a nábor pracovníků patří k často vykonávaným činnostem. Systém výběru nových pracovníků tak, jak předpokládá projekt, bude účinným nástrojem a zjednodušením práce personalisty.

Sumář pracovních pozic, které už byly systémem poptávány, je k dispozici všem přihlášeným uživatelům a personalista nemusí dávat pracně dohromady popis činností, ale pouze si zvolí poptávanou pozici i s popisem. Šablony popisů práce může použít beze změny, nebo si je podle potřeby může libovolně upravit. Rovněž tak je to u znalostního testu a dalších. Uchazeči po přihlášení jednak předloží požadované dokumenty, doloží svou kvalifikaci a splní požadované úkony, jako je třeba znalostní test. Na přípravě požadavků na uchazeče se může podílet elektronicky libovolný počet pracovníků, zejména vedoucí odboru, do kterého se nový pracovník přijímá, a další zainteresovaní, které organizátor určí a tito mohou svými připomínkami ovlivnit výběr uchazeče.

Nevýhodou systému je, že se bude muset přizpůsobit legislativa, která v současné době požaduje vyhlašovat výběrové řízení, nebo veřejnou výzvu a je nutné předložení všech dokumentů v originále, nebo v ověřené kopii. Výhodou je, že se oznámení o volné pracovní pozici dostane zdarma k velkému okruhu potenciálních zájemců. Myslím si, že je účelné tento projekt nadále podporovat a rozvíjet,“ dodává Vladimír Saitz.

Doporučení pro instituce se zájmem o zavedení

Implementace metodologie FTB může pomoci vybudovat novou kvalitu na evropských úřadech. Aby se tak stalo, je třeba upozornit na některé důležité body:

 • implementace metodologie FTB™ slouží jako základ pro organizační změny;
 • budování povědomí a zapojení zaměstnanců;
 • školení pro zaměstnance na využití metodiky a nástrojů FTB™;
 • monitorování a vyhodnocování realizace.

V současné době je obsah Metodologie FTB™ obsažen v příručce „Metodika náboru ve veřejné správě založena na kompetencích“ a je konzultován se zástupci úřadů ve všech partnerských zemích. Organizace implementující projekt - zastupující podnikatelský sektor, nevládní organizace a veřejnou správu - zajišťují konzultace systému ve všech fázích projektu od metodologie, implementace systému až po realizaci a zavádění systému FTB™.

Materiál je k dispozici na webových stránkách projektu nebo přímo u jednotlivých partnerů projektu. Partnerem projektu FTB™ pro Českou republiku je společnost INSTITUT INPRO, a.s. Více informací naleznete ZDE.

____________________________

Projekt Find the Best – Competency-based Recruitment in Public Administration je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Celoživotního učení.

Obsah byl připraven ve spolupráci

Zaujal Vás tento článek? Objednejte si služby tohoto dodavatele na EduCity.cz a jako členové Klubu EduCity můžete získat něco navíc.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace