Jaké změny nás čekají v ISO 9001:2015? Vyhrajte vstup na konferenci

Nejpoužívanější standard systému managementu ISO 9001 prochází revizí a vydání nového standardu se předpokládá v září 2015. Po patnácti letech se bude jednat o nejzásadnější revizi.

Vedle tradičních sektorů se standard od vydání v roce roku 2000 rozšířil i do oblastí jako jsou služby, zdravotnictví, státní správa, zemědělství nebo IT. Standard se ujal i v organizacích menší nebo střední velikosti. Uživatelé normy jsou mnohem více informovaní a vzdělaní v metodách řízení kvality a tím pádem i náročnější na to, aby norma byla kompatibilní a „přátelská“ pro všechny sektory.

Změní se v souvislosti s vydáním nových standardů úloha interních auditorů?

Úloha auditorů, kterou je nezávislé posouzení fungování systému, zůstává stejná. Z nové struktury navrhovaného standardu však vyplývá, že se auditoři budou zaměřovat na jiné aspekty, než tomu bylo doposud.

Největší změnou, kterou budou muset interní auditoři reflektovat, je koncept posuzování rizik a příležitostí. S tímto konceptem se organizace mohly seznámit již po vydání ISO 9004 před několika lety, ale podle nové struktury norem, bude požadavek na identifikaci rizik a příležitostí plně začleněn ve všech revidovaných standardech. Prvním předpokladem pro kompetentní provedení auditu tedy bude pochopení tohoto konceptu ve smyslu auditování zaměřeného na rizika a příležitosti.

Z průzkumů vyplývá, že pro úspěšné zvládnutí změn organizace v největší míře využijí strukturovaná školení, která jim umožní změny prakticky implementovat.

Interní auditoři se s přístupy k analýze rizik mohou seznámit na školení, které bylo vyvinuto právě pro potřeby organizací, kterých se změny ve standardech budou týkat: Analýza a řízení rizik v systému managementu.

Pochopení konceptu auditování založeného na rizicích je považováno za zásadní i ze strany certifikačních auditorů, kteří doporučují zaměřit se v první vlně právě na tyto klíčové změny, mezi které patří také mj. pochopení kontextu organizace – jaké jsou naše cíle, jak je naplňujeme, jak ověřujeme provedená opatření, zkrátka jak uplatňujeme klasický PDCA cyklus, který je základem zlepšování v organizaci.

Celou sérii novinek a článků k novým požadavkům přináší na svých internetových stránkách certifikační a školící organizace LRQA. Zde je možné sledovat aktuální vývoj ve standardech nebo se přihlásit k odběru newsletteru, ve kterém informujeme o aktuálních školeních k této problematice.

Na každoročním setkání odborníků a auditorů systémů managementu – LRQA Forum – budou tyto změny představeny komplexně, včetně možností praktické implementace systému identifikace a řízení rizik do každodenního chodu organizace.

Vyhrajte vstupenku na konferenci LRQA Forum

Pokud se i Vás týkají změny v normě ISO 9001, zodpovězte do 27.4. naši anketní otázku a získejte jedno místo zdarma na konferenci LRQA Forum.

Soutěž již byla ukončena. Děkujeme všem soutěžícím za vyplnění ankety. Výherkyní se stala paní Silvie P. ze společnosti MEDIN, a.s.

Obsah byl připraven ve spolupráci

Chcete tento článek umístit na Váš web nebo do tištěného časopisu? Bližší informace se dozvíte zde.
Předchozí články v sérii:

Následné články v sérii:

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace