Je metodika PRINCE2 vhodná metodika pro řízení projektů ve státní správě?

Vytisknout

Ing. Jana Češpivová, lektorka, facilitátorka

Slovo projekt nás dnes provází doslova na každém kroku. Je skloňováno ve všech pádech prostředí státní správy nevyjímaje. Čteme, jak jsou projekty neúspěšné, kolik milionů stály, který projekt opět neprošel auditem.

Lze vůbec úspěšnost projektů ve státní správě zvýšit? A může být metodika PRINCE2® jednou z cest k úspěchu?

Tuto otázku mi velmi často pokládají účastníci mých certifikačních kurzů. A já odpovídám, že rozhodně ano. Pro kladnou odpověď hovoří nejen historie metodiky, která sahá do 90. let minulého století, ale především samotné principy, na kterých je metodika postavena.

Podnětem k vypracování metodologie PRINCE2® britskou vládou byl právě neúspěch projektů realizovaných ve státní správě. Implementací metodiky se úspěšnost projektů v této oblasti výrazně zvýšila, což způsobilo její expanzi nejen do soukromé sféry, ale také za hranice britského království.

V současné době se jedná o nejpoužívanější metodiku pro řízení projektů v rámci evropského kontinentu. Tento fakt je způsoben především její podstatou, jež má své pevné základy v sedmi jednoduchých principech. Tyto je nezbytné na projektech dodržovat a vše ostatní co metodika přináší, jako např. množství dokumentace, můžeme velmi efektivně přizpůsobit prostředí i tak složitému jako je prostředí státní správy. Mezi další pozitiva patří její univerzální použití na projekty všech typů bez ohledu na rozsah či zaměření a snadná uchopitelnost. Může se jí naučit opravdu každý - ať již začínající projektový manažer, který s projekty začíná, či projektový administrátor, který je pravou rukou vedoucího projektu nebo léty a praxí ostřílený projektový manažer, jež si svá intuicí vypracovaná pravidla zarámuje do „best practices“ a zvýší tak pravděpodobnost úspěchu.

Jak tedy začít s metodikou a co nám může právě v oblasti státní správy přinést?

Podmínkou je samozřejmě edukace ideálně všech aktérů projektů. Právě znalost metodiky přináší do projektového světa jeden velmi důležitý aspekt a to je porozumění mezi všemi účastníky – zainteresovanými stranami. Neboť co je to projekt? Projekt je organizace dočasná, složená z týmu, který jde napříč liniovými strukturami. Je to vztah mezi dodavatelem a zákazníkem, kdy jeden pro druhého přináší prospěch – ať v podobě dodaného výstupu projektu, či naopak odměnou právě za poskytnuté plnění. Klíčem ke šťastným koncům všech vztahů – těch projektových nevyjímaje - je pak pochopení toho co druhá strana sděluje, potřebuje. Tuto základní podmínku může velmi dobře splnit právě zavedení metodiky PRINCE2® do projektového prostředí, kde velmi často dochází k nepochopení a nedorozumění ať již v oblasti samotné dodávky, či na úrovni nejvyšších rozhodovacích pravomocí.

Dalším z mnoha pozitivních důsledků širokého používání metodiky v prostředí státní správy je rovněž snazší přístup k například tak složité problematice, jako jsou výběrová řízení. Samotné výběrové řízení – veřejná zakázka je projekt. Všichni víme jak složité je veřejnou zakázku vypsat vyhodnotit a nakonec realizovat. Metodiku lze použít jak na samotnou přípravu, na jejímž konci je realizované výběrové řízení, tak na vyhodnocení kvalifikace vedení projektu ze strany zákazníka. V neposlední řadě usnadní spolupráci projektových týmů při její realizaci. Zákazník - díky metodice dokáže odhalit chyby v projektovém vedení dodavatele, je schopen včas podchytit riziko a projít procesem změn. Pokud například zákazník chápe roli projektového výboru, dokáže v rámci této instituce velmi efektivně působit a rozhodovat.

Určitě se se znalostí metodiky PRINCE2® na projektech ve státní správě neztratíte, naopak může vás mnohdy zachránit – podobně jako pohádkový princ na bílém koni. Ovšem i tady platí, že úspěšné projekty nedělá pouze metodika, ale především jejich účastníci, kteří jdou společně za jedním cílem – výstupem a následnými přínosy.

Autor článku

Obsah byl připraven ve spolupráci

Následné články v sérii:

Komentáře k článku

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přidejte komentář jako první.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace