Myšlenky lídrů o roli lidského kapitálu ve firmách 21. století

Stephan Thüring, Swiss Re; Dr. Alexander Insam, KPMG

Společnosti 21. století čelí neuvěřitelnému tlaku – ekonomické klima, narůstající globalizace, technologický pokrok, ale také restrukturalizace, nové způsoby dělby práce a vedení lidí. Změna je klíčovým faktorem a zároveň hnacím motorem této doby, v níž se strategie lidských zdrojů stává nepostradatelnou součástí strategie samotné organizace.

Tato problematika byla také diskutovaným tématem letošního ročníku setkání „21st Century CEO“ s podtitulem „Driving HR function in times of change“. Možnosti sdílet své poznatky a také vyslechnout zkušenosti jiných využila řada významných hostů, zejména z řad personálních manažerů a ředitelů mezinárodních společností. Zde je pár myšlenek, o něž se podělili:

HR je hnací silou rozvoje lídrů,“

zahájil svým úvodním výstupem setkání Stephan Thüring, výkonný ředitel společnosti Swiss Re Bratislava, který má bohaté zkušenosti z vrcholového managementu zejména v oblasti financí a účetnictví a zároveň je expertem na rozvoj organizace i lidských zdrojů.

Thüring uvedl, že lidský kapitál nesmí být přehlížen a je potřeba pochopit, že kritická hodnocení, která společnost utváří, musí ovlivnit nejen samotné obchodní procesy firmy, ale také procesy spojené s lidmi ve společnosti. Jeho myšlenkou je generovat kapitál skrze zaměstnance organizace. Zejména mladé lídry je pak dle jeho slov nutné učit a rozvíjet přímo v procesu na pracovišti a nejen na školení. Důležitou roli zde tak hraje přístup „jít a vidět, jak se v realitě věci a procesy odehrávají“. Kritickým faktorem úspěchu je také HR v roli sparing partnera, který poskytuje důležitou zpětnou vazbu v procesu rozvoje talentů.

Konflikty jsou živnou půdou pro inovace,“

navázal na problematiku Dr. Alexander Insam, který je Partnerem a členem KPMG CHRO Services, Německo, a ke své práci využívá mediaci jako nástroj rozvoje manažerů a zaměstnanců ke zvýšení jejich úrovně spolupráce.

On sám pohlédl na konflikty na pracovišti optikou příležitosti k inovacím. Podle jeho mínění bývají konflikty mnohdy nepochopeny a vnímány negativně. Ano, v případě, že se jedná o hru na to „čí je to vina“. V takové situaci odlišujeme, zda se jedná pouze o snahu problémy vytvářet, nebo skrze konfliktní přístup nalézat řešení.

Insam zároveň stál také v čele dvou studií analyzujících náklady konfliktů realizovaných společností v letech 2009 a 2012. Ze své zkušenosti tudíž mohl popsat, nakolik je důležité hovořit vůči manažerskému vedení ve „tvrdých“ číslech a nikoliv pouze v „měkkých“ informacích. Proč? Na to Insam odpovídá otázkou k zamyšlení: „Vkládáme pouze peníze do lidí nebo také dostáváme něco nazpět?“ Náklady na zaměstnance jsou totiž u většiny firem majoritní nákladovou položkou a je-li firma ve ztrátě, pak je jistě něco v nepořádku právě zde, což mnohdy není na první pohled ani vidět. Řešení a zodpovědnost je pak v kompetenci právě HR oddělení.

Insam na vlastní studii následně nastínil, jak lze převést komunikaci „měkkých“ pocitů zaměstnanců do tvrdých čísel a v širším obraze tak vyčíslit právě zmiňované náklady konfliktů.

Lidé nejsou jen aktivum, ale také zodpovědnost.“

Věta, kterou by si snad každá společnost měla vytesat do kamene. Jejím autorem je Karl Heinz Oehler, výkonný ředitel pro Evropu ve společnosti Denison Consulting. Oehler je také držitelem prestižního ocenění Talent Leadership Award a má zkušenosti s velkými globálními projekty change managementu včetně metrik jejich dopadu na obchodní výsledky.

Svými myšlenkami pohlíží nikoliv na to, co je ve společnosti a její kultuře viditelné, nýbrž zejména na méně patrné lidské hodnoty a postoje, které kulturu utvářejí, hrají podstatnou roli v angažovanosti lidí a rozhodují o výkonu celé společnosti.

Oehler představil přehledný a užitečný procentuální model kritických faktorů, které ovlivňují kulturu společnosti a zároveň umožňují porovnávat tyto modely mezi jednotlivými společnostmi, což může být efektivní zejména v situaci, kdy dochází například ke slučování dvou firemních kultur. „Jen za minulý rok statistika uvádí, že okolo 78 % sloučení (firem) selhalo kvůli nepochopení kultur mezi slučovanými společnostmi,“ dokládá Oehler. Zároveň ale také tvrdí, že kultura v dobách změn mění zaběhlé zvyky, rituály a rutiny, čímž napomáhá budovat odolnější pracovní sílu a taktéž podporuje učící proces.

Konference 21st Century CEO - Driving HR Function in Times of Change - Vídeň 13.-14. listopadu 2014. Coffee breakKonference 21st Century CEO - Driving HR Function in Times of Change - Vídeň 13.-14. listopadu 2014. Networking receptionKonference 21st Century CEO - Driving HR Function in Times of Change - Vídeň 13.-14. listopadu 2014. PrezentaceKonference 21st Century CEO - Driving HR Function in Times of Change - Vídeň 13.-14. listopadu 2014. Diskuse

To bylo jen pár myšlenek od několika lídrů a skvělých řečníků, které velmi dobře doplnila inspirativní prezentace Petera Vitézyho o novém přístupu k tvorbě exekutivních rozhodnutí skrze pravidla pokeru. Nechyběl zde ale ani pohled do konkrétní firemní praxe. Maxim Strashun, lídr talent developmentu slovenského zastoupení společnosti Lenovo, představil v případové studii strategii rozvoje talentů ve firmě, jíž realizoval, a s časovým odstupem zhodnotil, co fungovalo a z čeho je dobré se do budoucna poučit.

Celé setkání následně uzavřela prezentace Borbály Molnár, vedoucí rozvoje talentů a leadershipu ve společnosti NOKIA, Maďarsko, která ve své případové studii nabídla zasvěcený pohled na budování unifikované kultury dvou sloučených společností, s nímž se setkala v rámci Nokia Siemens Networks.

Akce se konala ve dnech 13. až 14. listopadu v prostorách vídeňského Parkhotelu Schönbrunn pod hlavičkou pořadatelské společnosti Knowledge Central. Celé setkání probíhalo v přátelském duchu. Nechyběla zde skupinová diskuze nad tématem mezigeneračního leadershipu ani interaktivní panely s řečníky.

21. století je složitým dynamickým obdobím kladoucím vysoké nároky na vedení a rozvoj příštích talentů společnosti. Dokáže vaše firma čelit těmto výzvám?

 

Pozvánka na následující akci

Jak velkou výzvou je pro vaši společnost mezigenerační leadership? Řešíte problematiku diverzity mezi generacemi? Pak vás možná zaujme další z připravovaných akcí: "Discovery HR Meeting – Bridging the Gap Between Generations" pořádaná 12. až 13. března 2015ATH Park Royal Palace ve Vídni.

Více podrobností o této akci naleznete ZDE

Cena za akci je 999 Eur.

 

Obsah byl připraven ve spolupráci

Zaujal Vás tento článek? Objednejte si služby tohoto dodavatele na EduCity.cz a jako členové Klubu EduCity můžete získat něco navíc.

Předchozí články v sérii:

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace