Návod na "použití" středního manažera aneb rádce pro vedení firem

Poslední článek našeho letošního cyklu o středním managementu jsem se rozhodl věnovat poznatkům a postřehům z běžného života středního manažera.

Vybral jsem proto manažery z řad přátel, klientů i partnerských organizací, se kterými mě pojí vztah založený na oboustranné důvěře a otevřenosti. Oslovení lidé netvoří sice reprezentativní vzorek středního managementu v ČR, na druhou stranu pověstné „opíjení (mne) rohlíkem“ i „lhaní si do (jejich) kapsy“ je tím redukováno na minimum.

V mém soukromém průzkumu mě zajímaly zejména bloky, mantinely a překážky, bránící v rozvoji manažerských kompetencí v praktickém slova smyslu.

Položil jsem dotazovaným jednoduchou otázku: „Co vám brání v tom být lepším manažerem?“

Odpovědi, které se sešly, jsou různé, nicméně dají se seskupit do pěti oblastí:

  1. nedostatečná pozornost nadřízených – vedení má na starosti spoustu věcí, na kontakt se středními manažery jim nezbývá čas;
  2. vlastní ego – touha zanechat svou stopu, neochota položit kvalitu vlastní práce na oltář učení jiných;
  3. tlak zvenčí – konkurence, priority ostatních, záležitosti, které ani nemusí být důležité, ovšem musí být udělány hned;
  4. vlastní předsudky – stereotypy na základě předchozích zkušeností, škatulky pro lidi i situace, mylné odhady a přežitá paradigmata;
  5. obavy ze změn – nutnost řešit řadu více či méně populárních úprav, oprav a změn, eskalace už tak velké nejistoty.

A teď onen návod, avizovaný v titulku článku. Ke každé z překážek přikládám své doporučení pro top manažery:

  1. Věnujte maximum času středním manažerům - bez nich svých cílů nedosáhnete.
  2. Budujte sebevědomí manažerů - jedině sebevědomý člověk dokáže zkrotit své ego a uznat, že někdo může být v něčem lepší.
  3. Nastavte zřetelně a rozumně priority pro střední manažery. Všechno, co pokládáte za nutné, opravdu nemá nejvyšší prioritu.
  4. Učte manažery empatii. Pokud oni nepochopí ostatní, nebudou pro vás ani dobře pracovat.
  5. Myslete na pocit bezpečí vašich manažerů. Vezměte na vědomí, že změna není pro většinu lidí (včetně nich) výzvou, ale hrozbou!

A hlavně: Jděte svým středním manažerům příkladem. Nebuďte ti, kdo „kážou vodu a pijí víno“.

PS: Přečetl jsem si po sobě svůj článek a zjistil, že má doporučení se mohou zdát již stokrát vyřčená. Přesto na nich trvám. Je totiž rozdíl o něčem jen mluvit a něco opravdu uvést do života. To první umí skoro každý, to druhé jen málo z nás. Přeji vám, abyste vy patřili k té druhé skupině.

Autor článku

Obsah byl připraven ve spolupráci

Chcete tento článek umístit na Váš web nebo do tištěného časopisu? Bližší informace se dozvíte zde.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace