Rozvojové manažerské rozhovory patří k nejobtížnějším

People management, umění řídit či vést své lidi, považujeme za samozřejmou součást výbavy každého leadera. Avšak sami manažeři přiznávají, že jsou v této oblasti neefektivní. Jedním z nejdůležitějších nástrojů manažera, jak vést lidi jsou týmová a individuální jednání. Z praxe víme, jak složité tyto rozhovory často bývají. Ať děláme, co děláme, nedaří se nám dosahovat toho, co bychom si přáli.

Některá jednání bývají relativně jednoduchá, například plánování, sdílení informací, rozhodování, řešení problémů, jiná naopak jsou velmi těžká a složitá, především pokud se týkají zpětné vazby, změny chování či zlepšení výkonnosti. Těmto jednáním říkáme rozvojové rozhovory a jejich vedením se zabývá globální poradenská společnost Neuroleadership Group ve vzdělávacích programech pro manažery a kouče.

Neurověda a její aplikace na leadership, tzv. NeuroLeadership, přináší poznatky užitečné pro vedení rozvojových rozhovorů. Umožňuje porozumět tomu, proč jsou rozvojové rozhovory tak těžké, a jak se s nimi vypořádat.

Podle průzkumů společnosti NeuroLeadership Group až 50 % manažerů chybuje v „čtení“ toho, co lidé říkají a co si opravdu myslí. V jednání s lidmi nejsme nejlepší.

Vysvětlení je v neurovědě a v tom, které obvody v mozku zapínáme

V pracovních rozhovorech, když například poskytujeme zpětnou vazbu, máme často dojem, že se jedná o pracovní záležitost a tedy v tom není nic tak osobního. Opak je pravdou. Tyto rozhovory jsou naplněny emocemi, a ty rozhovor neuvěřitelně komplikují. Dr. David Rock, zakladatel a CEO NeuroLeadership Group, zkoumal tisíce rozhovorů a sledoval, co v nich opravdu funguje (tzv. pozitive deviation). Když následně hledal pro svá zjištění teoretické vysvětlení, našel ho v moderní neurovědě.

Dr. David Rock

Jádrem rozvojových rozhovorů je změna. Účelem manažera je ovlivnit podřízeného, aby se tak či onak změnil. To dodává těmto rozhovorů osobní povahu. Mnoho leaderů však nemá dostatečně rozvinuty neurální obvody mozku potřebné pro tento druh rozhovorů. Manažery se často stávají lidé, kteří jsou výbornými odborníky. Mají silně rozvinuté obvody pro cíle, strategie, expertízu, tedy logicko-analytické myšlení. Obvody pro tento druh myšlení však v našem mozku vypínají obvody potřebné pro přemýšlení o lidech: porozumět jim, pochopit to, co si myslí, co cítí, jaké jsou jejich záměry a vcítit se do lidí, vmyslet se do jejich záměrů. Neurověda poskytuje vědecký, biologický jazyk pro to, jak přemýšlet o lidech.

Jedním ze zásadních poznatků neurovědy je neurodiverzita. I když naše mozky vypadají shodně, mají podobné funkce, z bližšího pohledu jsou zcela odlišné. Propojení neuronů se většinou formuje na základě našich zkušeností a zásadně ovlivňuje naše vidění světa. Přesto je pro nás těžko představitelné, že lidé nemyslí jako my, nevidí svět jako my. Jsme-li expertem v nějaké oblasti, těžko si připouštíme, že druzí nevidí to, co vidíme my. Naproti tomu čím více se nám zdají lidé podobní nám samým, tím více zcela automaticky předpokládáme, že uvažují a vnímají jako my, i když tomu tak není.

NeuroLeadership model změny podle mozku

Jak bylo řečeno, rozvojové manažerské rozhovory jsou o změně. Vhodný rámec pro jejich zvládání nabízí NeuroLeadership model změny podle mozku, který na základě nejnovějších poznatků neurovědy vytvořil Dr. David Rock. Tento model obsahuje tři klíčové kroky:

 1. navodit tzv. stav přibližování

 2. napomáhat zrodu nových neurospojení (myšlenek, nápadů)

 3. ukotvit návyk(y)

Tento model je vhodný pro vedení jakéhokoli rozhovoru, kdy chceme měnit lidi, ale i pro změnu celé organizace. Rozebereme si nyní tyto tři základní kroky podrobněji.

 1. Navodit stav přibližování

Rozvojové rozhovory vyžadují, abychom přemýšleli o myšlení druhých. Náš mozek je nucen zpracovávat veliké množství informací, což klade vysoké nároky na energii a kapacitu tzv. pracovní paměti. Navíc se tyto rozhovory týkají změny. Změny vyvolávají pocity hrozby a nebezpečí.

Náš mozek stále vyhodnocuje aktuální situaci:

 • pokud daná situace napomáhá našemu přežití, navozuje stav přibližování (příznivé k přežití => odměna)

 • pokud naše přežití ohrožuje, navozuje stav vzdalování (nepříznivé pro přežití => hrozba). Hrozba je silnější než odměna.

Proto je důležité, aby prvním krokem rozvojového rozhovoru bylo navodit stav přibližování. Náš mozek je nastaven na sociální potřeby, jejich naplnění navozuje stav přibližování, nenaplnění stav vzdalování (ohrožení).

Poznatky neurovědců z posledních deseti let dokazují, že v našem mozku sociální a fyzické hrozby a odměny aktivují stejná centra. Sociální hrozby či odměny jsou pro mozek dokonce silnější než nesociální.

Dr. David Rock v roce 2008 vytvořil pro snazší orientaci v sociálním světě model SCARF, který nám umožňuje přemýšlet o sociálních hrozbách a odměnách. Více o modelu SCARF na webu http://www.neuroleadership.cz/scarf-self/.

 1. Napomáhat vzniku nápadu, nové myšlenky, AHA moment

V rozvojových rozhovorech jde o vytváření nějaké podoby změny v myšlení lidí. Ukazuje se, že pro zvládnutí komplexních situací, problémů, které se na takových rozhovorech probírají, je klíčové přivést k nápadu, AHA momentu. V momentě nápadu lidé náhle vidí řešení, je jim jasno, jako by přišlo zevnitř. Podrobněji o AHA momentu v článku D. Rocka „Anatomie AHA momentu“ – dostupný na vyžádání.

Manažeři se nejčastěji při řízení lidi zaměřují na problémy a říkají jim, co mají dělat. To maří vznik nápadu, protože tento přístup je pro lidi hrozbou a brání jim samostatně přemýšlet. Na našich kurzech se proto manažeři učí, že je účelnější zaměřit se na řešení a ptát se na něj. Takovýto přístup navozuje stav přibližování, dotazy vedou k tomu, aby druzí aktivovali sami svůj mozek a hledali řešení sami uvnitř. Manažeři na našich kurzech se také učí, jak mohou vzniku nápadu nápomoci. K tomu je potřeba splnit tyto 4 překvapivé podmínky:

 • klid,

 • zaměření, pohled dovnitř,

 • pohoda, mírné štěstí,

 • nepracovat přímo na samotném problému.

 1. Ukotvit návyk(y)

Chceme, aby si zaměstnanci osvojili návyk přicházet s vlastními nápady. Po vzniku nápadu se manažeři zaměřují na to, aby vytvořili optimální podmínky pro to, aby se nápady, na které si jejich pracovníci přišli, ukotvily a staly se postupně jejich návykem.

Během tréninku si manažeři osvojí, jak napomáhat ostatním, aby sami vytvořili vlastní způsob implementace nápadu. Důkladně si procvičí modely a nástroje, které jim umožní s citem, ovšem důsledně sledovat plnění záměrů a podpoří změnu v návyk.

Přístup podle mozku k náročným rozhovorům nás provádí od vytvoření optimálního emočního prostředí, přes nápad, nový způsob myšlení k novým žádoucím návykům. Rozvojové rozhovory jsou těžké a výzkumy a realita ukazují, že je docela nezvládáme. Sice si to ne vždy uvědomujeme, avšak na úrovni celé organizace jsou dopady patrné (fluktuace, vyhoření, neplnění, napětí, vysoký stres). Že takovýto přístup a postupy nejsou zcela samozřejmými? Nejsou. Avšak dají se naučit a osvojit.

Nabídka vzdělávacích programů a poradenství Neuroleadership

Pokud manažeři chtějí uspět v dnešních rychle se měnících podmínkách a vést své lidi k rozvoji a plnění své role a úkolů, je na čase osvojit si přístupy, dovednosti a postupy odpovídající dnešní době. NeuroLeadership Group má vhodná řešení jak pro jednotlivce, tak i pro celé společnosti.

Veřejné kurzy Neuroleadership Group

Veřejné programy skýtají možnost osvojení komplexních dovedností vedení rozvojových rozhovorů na různých úrovních.

Veřejný kurz Brain based Coaching Skills (BBCS) pro manažery a kouče

V rámci měsíčního BBCS si osvojíte všechny základní dovednosti potřebné vést jakýkoliv typ rozhovoru, především složité osobní rozhovory.

 • Získáte dovednosti vést rozhovory na úrovni profesionálních koučů.

 • Budete umět aplikovat v rozhovorech NeuroLeadership model změny podle mozku i model rozvojového rozhovoru.

 • Získáte poznatky o tom, jak funguje náš mozek, o sociálních potřebách, o zvládání emocí (emoční inteligence), potřebné pro vytvoření přístupu nezbytného pro vedení náročných rozhovorů.

 • Budete umět systematicky vést své lidi k ukotvení jejich nápadů do trvalého návyku.

Quiet Leadership (QL)

Jednodenní kurz, jehož cílem je naučit vás napomáhat spolupracovníkům, aby v interakci s vámi přicházeli na své nápady a přetavili je do konkrétních akcí (aktivit).

Kurz poskytuje základní znalosti o mozku, o jeho některých omezeních a učí základním komunikačním dovednostem a modelu efektivního rozhovoru.

Zakázkové programy

Zakázkové programy v sobě zahrnují i některé klíčové moduly z výše zmíněných veřejných programů. Většinou jsou však tvořeny přímo pro naplnění potřeb společnosti a jejich manažerů. Zahrnuje obvykle nejen trénink dovedností, ale i doprovodné podpůrné aktivity, které mají za cíl, aby leadeři zúčastnění v programu dokázali získané dovednosti umně uplatňovat ve své vlastní praxi.

Chcete-li vědět více, prosím, kontaktujte nás na webu www.neuroleadership.cz/ nebo se obraťte přímo na ředitele společnosti Vladimíra Tuku na telefonu 604 293 108.

O společnosti Neuroleadership Group

JUDR. Vladimír Tuka

NeuroLeadership Group napomáhá manažerům, leaderům, aby se naučili vést lidi k vytvoření podmínek pro nápad, jeho přetavení do aktivit a následně ukotvení v návycích.

Vychází z originálních výzkumů Dr. Davida Rocka, jeho spolupracovníků v NeuroLeadership Institutu a opírá se o metodologii vycházející z vědeckých poznatků světových neurovědců.

NeuroLeadership Group v našich zemích je jedinou institucí zabývající se rozvojem leaderů a leadershipu s přímým napojením na výsledky relevantního vědeckého výzkumu. Proto je tato metodologie stále živá a trvale se rozvíjí, a podle aktuálních novinek se také mění tréninky manažery a kouče a programy pro firmy.

Přečtěte si více o neuroleadershipu a nebo přijměte naše pozvání na bezplatné informační workshopy pro zájemce o tyto programy či se zúčastněte večerních online webinářů.

Autor článku

Obsah byl připraven ve spolupráci

Chcete tento článek umístit na Váš web nebo do tištěného časopisu? Bližší informace se dozvíte zde.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace