Vím, co znám... aneb měření efektivity vzdělávací akce pomocí MojeZnalosti.CZ

Zřejmě pro každého vedoucího pracovníka nebo pracovníka personálního oddělení je důležité změřit, jaký efekt měla konkrétní vzdělávací akce na konkrétního zaměstnance. Není divu! Většina těch, kteří do vzdělávání svých lidí investují peníze, se chce dozvědět, jak efektivně byly finanční prostředky utraceny. Pomocí MojeZnalosti.CZ je to možné, rychlé a jednoduché.

Portál MojeZnalosti.CZ dává odpovědi na otázky, které si management firem a často i sami účastníci kurzů, kladou: „Co jsem se naučil?“, „Jak moc jsem se díky kurzu zlepšila v angličtině?“, „Jaké znalosti mají zaměstnanci mého marketingového oddělení oproti ostatním zaměstnancům firmy?“, „Vyplatí se mi zaplatit kurz time-managementu pro všechny řídící pracovníky?“ a podobně.

Je zřejmé, že způsob, jak si odpovědět na základní otázku: „Co mi vzdělávací akce přinesla?“ je porovnání stavu před akcí (ex ante) a po akci (ex post). Přirozeně očekávám, že ex post bude situace lepší než ex ante! Ale umí mi někdo říct, o jak moc? Jak velký je tento rozdíl? Ano, umí! Je to portál MojeZnalosti.CZ, který vyvinula společnost SoftGate, s.r.o. s přispěním finančních prostředků EU a rozpočtu ČR.

Jednoduchým otestováním účastníků kurzů „ex ante“ a „ex post“ a porovnáním výsledků lze získat měřitelný efekt konkrétní vzdělávací akce. Tato informace je zajímavá pro samotného účastníka kurzu („vím, jak moc jsem se zlepšil“), pro pracovníka personálního oddělení („mám přehled o kvalitě jednotlivých vzdělávacích akcí potažmo institucí a vím, kde mohu poptat kurzy i pro další zaměstnance“) i pro management firmy („vím, že za patnáct tisíc investovaných do školení se zaměstnanci zlepšili v průměru o 15% ve svých znalostech tabulkového procesoru, to je o jedno procento za každou investovanou tisícovku“).

Pro snadnější pochopení mechanismu vyjděme z modelového případu. Společnost Cospenězi s.r.o., která se zabývá prodejem finančních produktů, se rozhoduje, zda proškolit své obchodníky na nové produkty penzijního pojištění. Obchodníci pracují po celém území ČR, jedná se o muže i ženy, různého věku a s různě dlouhou obchodní zkušeností. Personální ředitelka společnosti Cospenězi s.r.o. se rozhodla využít portál MojeZnalosti.CZ ke vstupnímu otestování všech obchodníků před tím, než se rozhodne pro nějaký konkrétní kurz a konkrétní úroveň.

Oslovila společnost SoftGate, s.r.o., která jí poskytla testovací aplikaci MojeZnalosti.CZ a rovněž vytvořila otázky s odbornou tematikou, která se váže na znalost produktů penzijního pojištění. Těchto otázek bylo vytvořeno celkem 50, jejich obtížnost byla základní až mírně pokročilá (byly s personální ředitelkou konzultovány), přičemž každý obchodník byl vyzván, aby do určitého data test prostřednictvím internetu složil. Ke složení testu bylo zapotřebí pouhého hesla do chráněné sekce portálu MojeZnalosti.CZ (přihlašovací jméno a heslo bylo obchodníkům sděleno) a běžného připojení k internetu. Každý obchodník skládal test čítající 20 otázek, které byly náhodně vybírány ze zásobníku 50 vytvořených otázek.

Z ex ante testování získala personální ředitelka informaci, že skupina obchodních zástupců má průměrnou znalost produktů penzijního pojištění 55%. Pouze jeden obchodník z celkového počtu 11 osob měl 90% úspěšnost ex ante testování, ostatní se pohybovali mezi 40 a 60%. Personální ředitelka se tedy rozhodla, že všech 10 aktuálně průměrně vybavených obchodníků vyšle na školení produktů penzijního pojištění. Jednomu zkušenějšímu obchodníkovi se společnost rozhodla zaplatit jiné, individuální školení zaměřené na obchodní praktiky, o něž projevil zaměstnanec zájem.

Jelikož ex ante testování obchodníků firmy Cospenězi s.r.o. proběhlo na úrovni základní až mírně pokročilé, zvolila personální ředitelka úroveň kurzu Produkty penzijního pojištění pro obchodníky – mírně pokročilá úroveň u externího dodavatele. Na třídenním školení bylo proškoleno 10 osob.

Po návratu ze školení byli obchodní zástupci vyzváni k provedení testu ex post prostřednictvím MojeZnalosti.CZ. Všichni test v určeném čase provedli. Test se opět skládal z 20 otázek pro každého obchodníka a bylo vybíráno opět ze zásobníku 50 základních až mírně obtížných otázek. Dá se předpokládat, že mezi 20 otázkami byly některé díky náhodnému výběru stejné jako u testování ex ante, většina byla ale pro každou konkrétní testovanou osobu zcela nová.

Personální ředitelka získala informaci, že průměrná znalost produktů penzijního pojištění mezi obchodníky firmy Cospenězi s.r.o. se absolvováním výše zmíněného kurzu zvýšila z původních 55 % na 82 %. Z pohledu managementu firmy byly tedy finanční prostředky na školení vynaloženy velmi účelně, z pohledu personální manažerky byl zvolen adekvátně obsah kurzu i jeho obtížnost a z pohledu účastníků školení byli tito spokojeni jak s průběhem, tak především s výsledkem a se svým vlastním zlepšením.

Portál MojeZnalosti.CZ je využitelný pro testování nejrůznějších dovedností. Nejlépe se samozřejmě testují oblasti, které vyžadují faktickou znalost a vyžadují jednoznačnou odpověď (například IT dovednosti, jazyková vybavenost, produktové znalosti, finanční či technické know-how). Testovat lze samozřejmě i měkké dovednosti (soft-skills), například v oblastech obchodních dovedností, vyjednávání, komunikace, prezentačních dovedností atd., kde je ale třeba brát v potaz skutečnost, že je nutno vytvořit takové testovací otázky, aby na ně existovala jednoznačná odpověď a ta ověřovala praktickou zkušenost s tématem. I zde je aplikace jednoduše využitelná a provedení testů je účelné, nicméně proces přípravy testovacích otázek může být o něco náročnější.

Chtějte „vědět, co znáte“! Používejte portál MojeZnalosti.CZ, zrealizovaný společností SoftGate, s.r.o. Pro všechny vaše dotazy jsme vám k dispozici na info@softgate.cz.

Obsah byl připraven ve spolupráci

Chcete tento článek umístit na Váš web nebo do tištěného časopisu? Bližší informace se dozvíte zde.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace