Co je koučink doopravdy

Tereza Marie Dočkalová, Coaching world

Při prezentacích koučování se setkávám s personalisty a manažery a při našich prvních rozhovorech se dozvídám, že koučink není vždycky vnímán takový, jaký ve skutečnosti je. V jednom případě jsem dokonce slyšela od personalistky, že u nich ve firmě má koučink punc sprostého slova. Od klientů, kteří přicházejí na miniwokshopy zaměřené na objasnění pojmu koučink v jeho skutečné podobě, dostáváme zpětnou vazbu typu: „Tak konečně vím, co to ten koučink doopravdy je.“ Na tomto se podle mne podílí nízká informovanost o tom, co je opravdový koučink.

V době, kdy v České republice nebylo o koučinku povědomí a ve světě se tato práce začala stávat žádanou, se koučem pasovalo hodně lidí z řad poradců, k čemuž není divu, protože tato profese je v živnostenstkém registru jako volná živnost. To znamená, že náš stát nevymezuje kvalifikační předpoklady k získání oprávnění tuto profesi vykonávat. Koučování je poslání, která pokud je vykonáváno s náležitým respektem vyžaduje poměrně rozsáhlé vzdělání. Nabízím Vám odpovědi na nejčastější otázky.

Co je koučink?

Koučink je proces, který má pomoci lidem nebo týmům dosahovat maximálního výkonu. Tento proces zahrnuje nalezení jejich silných stránek, pomoc s překonáváním vlastních bariér a limitů k dosažení co nejvyšší osobní výkonnosti, která umožní efektivnější uplatnění v rámci kolektivu. Změna by měla být přínosná a vést k určení a dosažení určitého cíle. Metody koučinku jsou orientovány spíše na výstup než na řešení problému. Místo zaměření se na vlastní řešení problému a překonávání konfliktu je snahou dosáhnout výsledku prostřednictvím rozvoje nových strategií myšlení a činností.

PROČ ZAČÍT S KOUČOVÁNÍM ZROVNA DNES?

Dnešní doba je charakteristická téměř neustálou změnou a rychlým pohybem v před. Změny ve vnějším prostředí/makroekonomické klima je snad to jediné, co je jisté. Chceme-li obstát, nezbývá nám, než si osvojit schopnost rychlé a adekvátní reakce na změny a pokud možno, naučit se změnám předcházet.

CO TO ZNAMENÁ V PRAXI?

Na základě obecných principů a vlastností – flexibilně a v maximální možné míře zapojit celý svůj potenciál. Obecné přístupy, všeobecná řešení či řešení platná pro větší skupinu lidí však stále častěji ztrácejí na účinnosti a do popředí vystupuje schopnost najít a uplatňovat vlastní individuální řešení, která přinášejí inovaci. K tomu velmi intenzivně přispívá individualizace rozvoje pracovníků, která nabývá na významu s tím, o jak významného člověka se jedná z hlediska přínosu pro firmu.

Od určité pozice – jak z pohledu hierarchického (top managment), tak i významového (pro výsledky společnosti - specializace, rozvoj, talentů) – se potřeba individuálního přístupu k rozvoji setkává s jeho ekonomickou efektivností. V tomto bodu se koučink jeví jako vysoce efektivní nástroj.

Kde je koučink nejúčinnější?

Koučink se jeví vysoce efektivní všude tam, kdy je před zaměstnance postavena výzva: povýšení do vysoké funkce, odpovědnost za zásadní projekt (např. fúze, uvedení produktu na trh apod.). Dále tam, kde je problém čas při zvládnutí mimořádného úkolu, tam, kde je třeba se něco nového naučit… Koučink je také užitečný tam, kde byla v hodnocení identifikována zásadní rozvojová potřeba (zvládání stresu, řešení konfliktů, komunikace s týmem, sebeovládání apod.).

V poslední době se koučink využívá i jako ceněný benefit pro klíčové zaměstnance, kdy je využíván při řešení otázek jako rovnováha mezi prací a soukromím, rozvoj sebedůvěry, kariérní rozvoj ve firmě, posílení zdraví, zlepšení fyzické kondice apod. Koučink tak napomáhá posilovat pocity spokojenosti a loajality pracovníků.

Jak si vybrat svého kouče?

V případě, že o koučování uvažujete, sjednejte si s koučem první sezení a vyzkoušejte, jak vám kouč vyhovuje jako člověk, zeptejte se na vzdělání v koučinku a jak se dál rozvíjí v oboru. Praxe a zkušenosti z předchozího období mohou být výhodou stejně jako nevýhodou. Moje zkušenost s kouči, kteří prodávají své zkušenosti, je taková, že mají sklon k návodným otázkám.

Koučování je o přístupu ke klientovi s hlediska potenciálu. Vy rady zkušených nepotřebujete, potřebujete někoho, kdo vám skrze svoje schopnosti umožní a otevře cestu k vašim řešením, cílům, talentům, pomůže objevit zdroje sebedůvěry, najít co vás motivuje. Je celá řada kompetencí a dovedností, které by správný kouč měl mít, mezi ty klíčové patří naslouchání a schopnost umět klást silné rozvojové otázky. Právě schopnost klást tyto silné otázky a schopnost nahlížet na klienta z hlediska jeho potenciálů je tím, co dělá kouče skutečným parterem na VAŠÍ cestě.

Autor článku

Obsah byl připraven ve spolupráci

Chcete tento článek umístit na Váš web nebo do tištěného časopisu? Bližší informace se dozvíte zde.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace