Další odborné vzdělávání na Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně nabízí kromě bakalářského a magisterského studia, univerzity třetího věku také pestrou škálu kurzů a seminářů pro odborníky, specialisty, ale také pro širokou veřejnost.

Nabídku kurzů lze rozdělit na několik oblastí:

  • další vzdělávání pedagogických pracovníků

  • krátkodobé odborné kurzy

  • dlouhodobé odborné kurzy

  • jazykové kurzy (určené jak studentů, tak veřejnosti a to jazyků anglického, německého, ruského, španělského, francouzského, italského a češtiny pro cizince)

  • kurzy v rámci projektů Evropských sociálních fondů (aktuální nabídka řešených projektů na stránkách www.icv.mendelu.cz)

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

V nabídce určené pro pedagogy jsou především kurzy se zaměřením na získání tzv. pedagogického minima. Základem nabídky je kurz Učitelství odborných předmětů. Po absolvování tohoto kurzu získají účastníci pedagogické vzdělání pro výuku na středních odborných školách jako učitelé odborných předmětů. Tento kurz je určen pro absolventy vysokých škol v oblasti potravinářské, ekologické, mechanizační, zemědělské, lesnické, dřevařské, ekonomické, IT, veterinární, zahradnické.

Nově se také v naší nabídce objevuje kurz pro rozšíření pedagogické kvalifikace a to Rozšiřující studium předmětu Písemná a elektronická komunikace, dále pak kurz Školní koordinátor EVVO, Finanční trhy pro středoškolské učitele a Kariérové poradenství na středních školách.

Krátkodobé odborné kurzy

Mezi krátkodobé kurzy řadíme, ty, jejichž délka trvání nepřesahuje 14 dní. Aktuálně jsou v naší nabídce kurzy manažerského zaměření (Základy finančního řízení, Obecné manažerské vzdělávání, Marketing, marketingový průzkum a marketingová komunikace, Rétorika a veřejné vystupování, Prezentační dovednosti, Komunikační dovednosti, Týmová práce), IT kurzy (Emailový marketing, Adobe Photoshop, Facebook marketing, MS Office), zájmové kurzy (Kreslení, Psaní všemi 10) a kurzy odborné.

Odborné kurzy vychází především z poslání univerzity - vzdělávání v lesnických, zemědělských, zahradnických, ekonomických a potravinářských disciplínách. V současnosti se jedná o kurzy Základy agroturistiky, Základy sommelierství, Základy senzorické analýzy, Kurzy pro arboristy a Projekty a programy v regionálním rozvoji. Nabídka těchto kurzů se často obměňuje, reagujeme na poptávku od zákazníků i na aktuální situaci.

V oblasti IT kurzů také poskytujeme možnost podstoupit testování pro European Computer Driving Licence /(ECDL) – mezinárodně uznávaný certifikát pro práci s počítačem.

Dlouhodobé odborné kurzy

Naopak dlouhodobé odborné kurzy jsou výsledkem interakce s odborníky a měsíčních příprav akreditačních spisů a samotných kurzů. V nabídce je několik rekvalifikačních kurzů, akreditovaných u Ministerstva, školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva vnitra a u Ministerstva zemědělství – Bezpečnostní management – Bezpečnost osob a majetku, Rekvalifikační kurz pro výkon obecných zemědělských činností, Krizový manažer, Výroba sýrů a kysaných výrobků, Využití počítačů v účetnictví a Instruktor odborného výcviku. Dále pak specializační studia Oceňování podniku, Rostlinolékařství, Technické znalectví a likvidace pojistných událostí, Exportní manažer, Odpadové hospodářství a environmentální management obcí a Projektový management dle standardů IPMA.

V úzké spolupráci s fakultami univerzity také fungují přípravné ročníky pro populární obory.

Při přípravě a realizaci kurzů úzce spolupracujeme s akademickou obci Mendelovy univerzity a také externími odborníky v dané oblasti.

Aktuální nabídka kurzů je na www.icv.mendelu.cz.

Obsah byl připraven ve spolupráci

Zaujal Vás tento článek? Objednejte si služby tohoto dodavatele na EduCity.cz a jako členové Klubu EduCity můžete získat něco navíc.

Chcete tento článek umístit na Váš web nebo do tištěného časopisu? Bližší informace se dozvíte zde.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace