Implementace Národní soustavy kvalifikací

Konsorcium Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a TREXIMA, spol. s r.o. si Vás dovoluje pozvat na konferenci Implementace Národní soustavy kvalifikací, která se uskuteční dne 3. října 2013 v TOP HOTELU Praha od 10 hodin.

Konference je zaměřena na představení výsledků implementace principů Národní soustavy kvalifikací u  zaměstnavatelů a zprostředkování informací o možnostech zavádění principů NSK do praxe firem.  Nedílnou součástí konference bude slavnostní certifikování firem, které inovátorsky zavedly principy Národní soustavy kvalifikací do své firemní personální praxe, významně tak přispívají ke zlepšení českého trhu práce a dalšího vzdělávaní. Zástupci těchto firem poukáží na vlastní zkušenosti se systémem NSK.

Národní soustava kvalifikací je vytvářena a rozvíjena v projektu NSK2, jehož příjemcem je MŠMT v rámci OP VK a řešitelem Národní ústav pro vzdělávání. Konsorcium je dodavatelem zakázky „Zajištění zapojování zaměstnavatelů do tvorby a aktualizace a provozu Sektorových rad”.

NSK2: Téměř 80 tisíc lidí dokládá svou odbornost osvědčením o zkoušce z profesní kvalifikace

Národní soustava kvalifikací nabízí k využití již 450 kvalifikačních a hodnotících standardů, podle nichž ke konci srpna 2013 absolvovalo zkoušku již 79 353 osob.

Téměř polovina našich občanů pracuje v jiné profesi, než pro kterou se připravovali ve škole. Většinou tuto novou práci i mnohem lépe zvládají. Jenže změní-li pak zaměstnavatele, zůstává jim jako doklad o kvalifikaci jen původní vysvědčení, diplom či výuční list.

V dnešní době už neplatí, že škola je jedinou cestou, která člověka připraví na budoucí zaměstnání. Větší důraz je aktuálně kladen na prokazatelně praktické dovednosti, ať už je člověk získal praxí, nebo v rámci kvalifikačního kurzu,“ upozorňuje Mgr. Ivo Jupa, hlavní manažer NSK2.

NSK tento problém řeší a umožňuje každému, kdo má potřebné znalosti, dovednosti a kompetence, aby složil zkoušku, aniž by se musel vracet do školních lavic nebo absolvovat specializovaný kurz. Po úspěšném absolvování zkoušky z tzv. profesní kvalifikace, obdrží celostátně platné osvědčení, uznávané zaměstnavateli, personálními agenturami a profesními experty.

Co tedy NSK je? Národní soustava kvalifikací je pružný a praktický nástroj, který nabízí vedle školní docházky novou cestu k plnohodnotné profesní kvalifikaci.

Komu je NSK určena? Bez přehánění všem, kteří se na trhu práce pohybují:

 • Občanům, kteří chtějí změnit svou původní profesi

 • Občanům v evidenci úřadů práce

 • Absolventům škol

 • Kariérovým poradcům

 • Školám a vzdělavatelům

 • Firmám

 • Profesním svazům, cechům, asociacím

 • Ministerstvům

NSK firmám

Firmám umožňuje NSK ovlivňovat kvalitu odborníků na trhu

Přichází-li se do firmy ucházet o místo držitel osvědčení o profesní kvalifikaci, stačí zaměstnavateli otevřít si na internetu standardy příslušné kvalifikace a okamžitě přehledně vidí, co tento zájemce musel prokázat u zkoušky, co tedy umí. Posílá-li zaměstnavatel svého pracovníka na kurz zakončený zkouškou z profesní kvalifikace, opět díky zveřejněným standardům přesně ví, s jakými znalostmi a dovednostmi se mu zaměstnanec vrátí.

Současně má zaměstnavatel záruku, že obsah kvalifikace skutečně odpovídá potřebám praxe, protože ho nesestavovaly ani školy či jiné vzdělávací organizace, ani žádná státní instituce, ale právě zástupci zaměstnavatelů. Personalisté navíc mohou na bázi NSK vystavět svůj personální a vzdělávací systém. A je samozřejmě možné si ho specifikovat nebo modifikovat podle potřeb vlastních pracovních pozic. Standardizovaný popis kvalifikací založený na kompetencích pracovníků a na kritériích jejich hodnocení k tomu přímo vybízí. NSK také může posílit pozici zaměstnavatelů na trhu práce. Začnou-li totiž zaměstnavatelé u zaměstnanců vyžadovat osvědčení o kvalifikaci NSK, postupem času se zvýší kvalifikovanost pracovníků v dané oblasti. Firmy si pak mohou vybírat z kvalitnější nabídky pracovních sil.

NSK občanům

Uchazečům pomáhá NSK zvyšovat jejich hodnotu pro pracovní trh

Občan může na cestu za lepší prací vstupovat třemi cestami:

 • Přihlášením se přímo ke zkoušce z příslušné profesní kvalifikace u autorizované osoby, pokud se domnívá, že požadavky standardu je schopen splnit bez dalšího vzdělávání.

 • Absolvováním kurzu a následným složením zkoušky z profesní kvalifikace u autorizované osoby.

 • Přihlášením na Úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o práci a absolvováním kurzu a následným složením zkoušky z příslušné profesní kvalifikace, s tím, že vše probíhá

v rámci zákonných pravidel pro rekvalifikace.

Velmi nás těší vzrůstající zájem o kvalifikační zkoušky. Zatímco v roce 2011 se ke zkouškám přihlásilo 25 086 uchazečů, v loňském roce jich bylo již o 68 % více. Neustále pracujeme na rozšíření nabídky profesí, z nichž lze profesní zkoušku složit a získat celostátně platné osvědčení. Zaměřujeme se především na profese, které jsou na trhu práce žádané,“ říká Mgr. Ivo Jupa, hlavní manažer NSK2.

Studie věnující se vývoji pracovního trhu předvídají, že v budoucnu budou chybět zejména pracovníci z oblasti zdravotnictví a ošetřovatelských služeb. Nedostatkoví mohou být i specialisté ve vzdělávání. „Dlouhodobě vysoký zájem je o pracovníky z technické sféry, naopak absolventi frekventovaných ekonomických oborů mají stále problémy s uplatněním na trhu práce a to především mimo velká města,“ říká Jiří Braňka, analytik Národního vzdělávacího fondu.

Po strážných je poptávka v soukromých službách

A jak to vypadá do budoucna s TOP třemi profesemi, které jsou nefrekventovanější u autorizovaných osob? Šance na získání uplatnění v profesi strážný jsou v současné době mírně nadprůměrné především u soukromých služeb, které souvisejí s bezpečností a ostrahou. U kvalifikace detektiv koncipient může být uplatnění na trhu práce do budoucna problematické. Experti odhadují, že na trhu přibude velké množství absolventů s tímto vzděláním. Dalším faktorem je očekávaný pokles počtu pracovníků ve veřejné správě, která je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů. Ani vyhlídky pracovníků v  gastronomii nejsou nijak růžové. Podle Jiřího Braňky jsou šance na uplatnění dlouhodobě nižší vzhledem k velkému počtu absolventů středních škol s ekonomickým nebo obchodním zaměřením.

Seznam všech dostupných profesních kvalifikací najdou zájemci na adrese www.narodni-kvalifikace.cz a také na portálu www.vzdelavaniaprace.cz, kde se uchazeči navíc dozví, jaké vzdělávací kurzy na vybranou zkoušku navazují, a naleznou zde také nabídku volných pracovních míst.

O Národní soustavě kvalifikací

Národní soustava kvalifikací (NSK) je národní projekt MŠMT, jehož řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Cílem Národní soustavy kvalifikací je určit a popsat jednotlivé profesní kvalifikace tak, aby byly samostatně uplatnitelné na pracovním trhu v ČR. NSK2 pomůže těm, kteří z nějakého důvodu nedokončili školu a chtějí si doplnit vzdělání. Pomůže také všem, kteří vystudovali v jiném oboru, než pracují a potřebují mít doklad o svých znalostech a dovednostech. K dnešnímu dni bylo vytvořeno 450 standardů profesních kvalifikací. Od zahájení projektu Národní soustavy kvalifikací v roce 2005 do konce srpna 2013 bylo vykonáno 79 353 zkoušek.

Více na www.nsk2.cz , www.narodnikvalifikace.cz, www.sektoroverady.cz, www.vzdelavaniaprace.cz

 

Pro bližší informace kontaktujte:

Jana Svobodová, DiS.

Manažerka PR týmu VZ NSK2

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
Freyova 27/82  | 190 00 Praha 9 – Vysočany

T: 266 721 554 | M: 725 211 809 |  F: 266 721 692

svobodova@komora.cz | www.nsk2.cz |

Obsah byl připraven ve spolupráci

Chcete tento článek umístit na Váš web nebo do tištěného časopisu? Bližší informace se dozvíte zde.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace