Jdeme společně k naplnění osobního a společného záměru

Mgr. Antonín Tomek, konzultant, lektor, zážitkový pedagog, terapeut, kouč pro jednotlivce i firemní týmy společnosti ALTEGO s.r.o.

Hledejme a zaměřme se na to, co nás spojuje, co máme společného, ne na to, co nás rozděluje.“

Co je nejsilnějším dlouhodobým motivačním faktorem, který má největší vliv na spokojenost našich zaměstnanců? Proč se naopak mnoho lidí necítí v práci dobře?

Nezbytným předpokladem zdravě fungující firmy jsou:

  1. vztahy mezi kolegy,
  2. vztahy s přímými nadřízenými,
  3. celková atmosféra na pracovišti a ve firmě.

Co může firma dělat právě pro tyto často opomíjené faktory, na které v každodenním pracovním shonu a při mnoha jiných prioritách nezbývá čas?

Každá firma nebo firemní tým je živým organismem, systémem, který je vzájemně propojen neviditelnými vazbami a vztahy. Všichni na sebe neustále působíme, hrajeme si navzájem různé role, máme svoje potřeby, pocity, vytváříme si představy a domněnky. To, jakým způsobem reagujeme na situace, komunikujeme, jednáme a co ze sebe podvědomě vyzařujeme, má velký vliv na naše okolí a platí to samozřejmě i naopak.

I u firem, podobně jako u lidí, lze hovořit o tom, jestli je organismus v dané chvíli zdravě fungující nebo nemocný, zda v něm přirozeně proudí energie (od vnitřního pocitu síly a radosti, přes funkční procesy až po peníze). Nemoc je odrazem vnitřní psychiky (ve firmě vnitřní atmosféry), našeho vztahu k sobě (mezi sebou navzájem) a okolí. Pro zdravou atmosféru mezi lidmi jsou třeba nejen technické a ekonomické faktory, potřebujeme také vědomě vnímat souvislosti a vztahy mezi lidmi, kteří tvoří tým a firmu.

Jakákoliv vzájemná lidská interakce je totiž nevědomým přetahováním nebo dokonce bojem o naši energii. Kdokoliv z nás, u koho převládne pocit nejistoty, nedostatečné sebehodnoty, pesimismu, křivdy, strachu, nevraživosti, závisti, žárlivosti – což znamená odpojení od zdroje a ztrátu energie – se stává bezednou studnou a magnetem na energii ostatních ve svém okolí. Jakákoliv vzájemná vazba dvou a více jednotlivců ze systému, která je postavená na vzájemném boji o energii odčerpává tuto energii nejen jednotlivci, ale celému systému.

Důležitá je samozřejmě celková rovnováha. Ideální je stav, kdy všichni dávají energii všem. To pak dochází ke stavu synergie, kdy celek a jeho efektivita mnohonásobně převyšuje pouhý součet možností jednotlivců. V tomto případě je společná energie zdrojem jedinečných výsledků, ale i pocitů všech zúčastněných. V takovém kolektivu je pak radost pracovat, a pokud je společná energie nasměrována správným směrem, tak viditelné výsledky přichází většinou velmi rychle a snadno.

Je třeba si být vědom toho, že každý zaměstnanec, pracovník, člen týmu je součástí celku a propojeného systému, kolečkem v soukolí, článkem řetězu. Každý jedinec buď do systému (ostatním) energii přidává a podílí se na synergii, nebo ji odčerpává a synergii narušuje nebo přímo znemožňuje. Jinak řečeno je buď součástí řešení, nebo součástí problému. Přesto se mi příčí označení lidský zdroj. Každý pracovník je v první řadě člověk, jedinečná lidská bytost, se vším, co k tomu neoddělitelně patří. Právě naše rozdílnost a jedinečnost je možností pro vzájemné obohacení a inspiraci. Problém není v tom, že jsme každý jiný, problém je v tom, že na to zapomínáme.

Každý z nás si přeje v práci zažívat radost, uspokojení, smysl, naplňování svých potřeb. Je to základní lidskou přirozeností a potřebou. Každý v první řadě sleduje svůj osobní záměr. Z toho je třeba vycházet a hledat cesty, jak dát lidem možnost naplňovat svůj záměr a propojit ho se záměrem společným. A co je tím našim společným záměrem? Je to společný cíl, jímž je nějaký vyšší smysl, dlouhodobá prosperita firmy a zároveň příjemná pracovní atmosféra a zdravé vztahy mezi lidmi.

Pokud zjistíme, že nemůžeme atmosféru a vztahy v týmu a ve firmě označit za zdravé, je třeba je začít léčit. Je to dlouhodobý a zřejmě nekonečný proces. Jedině vědomým společným úsilím všech stejným směrem ve prospěch celku a společného cíle lze proměnit potenciál jednotlivců v kolektivní výkon.

Každý jednotlivec ale musí začít nejprve u sebe. Důležitá otázka, kterou by si každý měl v každém okamžiku vědomě klást je:

  • Je to, co dělám, opravdu v souladu s naplněním mého osobního i společného záměru?

  • Jak to působí na naše vzájemné vztahy?

  • Přispívám tímto řešení nebo problému?

  • Dodávám nebo beru ostatním energii?

  • Jdu společně nebo proti?

Základní oblasti, na které je třeba se zaměřit při naplňování společného záměru:

1. Posílení vnímání firmy jako celku, provázanosti a návaznosti procesů.

2. Posílení vnímání souvislostí, společného cíle, vize firmy a osobního podílu na jejím utváření a naplňování.

3. Pochopení významu každého jednotlivce a jeho práce jako důležité součásti celku.

4. Uvědomění si osobní odpovědnosti za svoje jednání, a jeho vlivu na celkovou atmosféru ve firmě, firemní kulturu a obraz, který je vytvářen u zákazníků.

5. Zlepšení a posílení vzájemného respektu, ochoty a schopnosti konstruktivně komunikovat a řešit společné problémy ve prospěch všech stran i celku.

6. Rozvíjení celkové firemní kultury v oblasti komunikace, vztahů, postojů, přístupu ke kolegům.

7. Posílení pozitivního přístupu a celkové atmosféry.

Pokud jsou vztahy lidí v týmu založené na vzájemném respektu, podpoře, spolupráci, důvěře, ochotě otevřeně komunikovat a dávat svoji energii ve prospěch celku a společného cíle, tak pro jednotlivce to znamená pohodu ve vztazích a příjemnou pracovní atmosféru. Pro firmu je to důležitý předpoklad pro dlouhodobou efektivitu, růst a prosperitu. Kdo by si toto nepřál? A kdo z nás je toho opravdu schopen? Mnohdy to nefunguje ani v rodině, natožpak v práci. To však ještě neznamená, že je to nemožná utopie. Je to směr, kterým stojí za to jít. Důležitá oblast firemních cílů a strategií, na kterou se nevyplácí zapomínat a přehlížet ji kvůli jiným prioritám.

Je to dlouhodobý proces každodenních drobných kroků všech odpovědných osob ve firmě. Pro větší změnu či jeho nastartování je dobré využít vhodné týmové akce i pomoc externích specialistů.

Autor článku

Obsah byl připraven ve spolupráci

Zaujal Vás tento článek? Objednejte si služby tohoto dodavatele na EduCity.cz a jako členové Klubu EduCity můžete získat něco navíc.

Komentáře k článku

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přidejte komentář jako první.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace