MBA vzdělání pro vedoucí manažery a jejich nástupce

Prof. Dr. Dr. h. c. Horst Günter, děkan a ředitele Institutu pro průmyslový a finanční management (IPFM)

IPFM – Institut pro průmyslový a finanční management – byl založen v Praze v roce 1998 jako mezinárodní obchodní škola. V roce 2005 získaly kombinované studijní MBA programy na IPFM mezinárodní akreditaci od FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation, Bonn).

Toto uznávané měřítko kvality stvrdilo významnou pozici této MBA školy v segmentu manažerského vzdělávání a napomohlo ke zvýšení transparentnosti její nabídky. V roce 2011 se podařilo získat od FIBAA re-akreditaci. Ta potvrdila jak vysokou úroveň poskytování prakticky orientovaného vzdělávání, tak mezinárodní srovnatelnost.

Důsledným krokem je částečné otevření pro členské společnosti v Česko-německé obchodní a průmyslové komoře. Z toho vychází poptávka i ze sousedních států (především ze Slovenska a Německa). Ptáme se Prof. Dr. Dr. h. c. Horsta Güntera, děkana a ředitele Institutu:

Na koho směřuje nabídka MBA studia na IPFM?

Postgraduální magisterské programy jsou primárně určeny neekonomům a byly vyvinuty jako dodatečná kvalifikace pro technické inženýry. Velký podíl našich studentů tvoří právě lidé s technickým vzděláním. Podnikoví ekonomové s delší praxí se dnes dále vzdělávají, aby obnovili své knowhow a získali další znalosti, které jim pomohou dosáhnout úspěšnějšího a zodpovědnějšího vedení. Dále se musí zabývat otázkami společenské odpovědnosti firem, které jsou běžnou součástí studia na amerických business školách. Studenti mají získat cit pro to, kde a proč v každodenním pracovním životě může dojít k zásadním konfliktům s dodržováním zákonů a společenských norem, a jak se jim dá vyhnout.

Nabídka MBA programů je v dnešní době značně nepřehledná. Jak se v tomto netransparentním prostředí orientuje IPFM?

S reálně existující netransparentností na trhu dalšího vzdělávání jsme se setkali již dříve v souvislosti s akreditací od FIBAA, jejíž podrobný rating byl pro nás zásadní. Na národní úrovni zastáváme mimořádné postavení především také díky tomu, že IPFM nabízí vedle anglického programu jako jediná MBA škola v České republice také paralelní německý program. Jádrem jsou jak léta rostoucí diverzita a internacionalita s ohledem na původ, tak i studenti, profesoři a experti z praxe, kteří přispívají k naší atraktivitě. Nejsme strnulá škola. Dále intenzivně spolupracujeme s vědou, praxí, našimi obchodními partnery a Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou v Praze.

Není studium v kombinaci s prací pro studenty příliš náročné?

Podle naší dlouholeté statistiky je podíl neúspěšných studentů mimořádně nízký. Zcela jistě zde svou roli hrají studijní podmínky. Nízký počet studentů ve třídě umožňuje intenzivně pečovat o jednotlivce. Kromě toho se blokové semináře konají jednou měsíčně o víkendu. Tyto termíny se plánují vždy dlouho dopředu. V případě odpovídajících jazykových schopností existuje možnost flexibilního střídání německého a paralelního anglického programu.

Jak odhadujete budoucnost IPFM?

Protože nabídka IPFM je díky bezprostřední blízkosti k podnikům a jejich personálnímu vedení efektivní v reakci na měnící se podmínky, nemám žádné pochybnosti o úspěšném „going concern“ našich učebních konceptů a ani o doposud vysoké úrovni. Obecně panující a stále rostoucí nedostatek dobře kvalifikovaných zaměstnanců tento odhad dále podporuje

Nový ročník studia MBA v anglickém jazyce v oboru General Management se otevírá v říjnu 2012! S dotazy k MBA studiu a k procesu přihlášení se prosím obracejte na paní Susanne Neumann (E-Mail: susanne.neumann@ipfm.cz, Tel.: +420 221 490 355).

Bližší informace najdete na našich webových stránkách www.ipfm.cz.

Fotografie z kurzu IPFM Fotografie z kurzu IPFM

Obsah byl připraven ve spolupráci

Chcete tento článek umístit na Váš web nebo do tištěného časopisu? Bližší informace se dozvíte zde.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace