MURDER MYSTERIES - aneb vražda, kterou hravě přežijete

Soft skills, angličtina, teambuilding

John Arnheim je partnerem v prosperující bance. Má milující ženu, spolehlivé přátele a kolegy. V životě mu vše vychází až …… dokud není nalezen mrtev na oslavě svých 50. narozenin. Oslava se koná na odlehlém venkovském sídle na ostrově Isle of Man, přítomni jsou pouze obchodní partneři a členové rodiny. Vyřešíte tento případ než poslední trajekt odpluje na pevninu?

Učíme se od svých klientů.“ Kurz vznikl na popud HR oddělení našeho klienta. „Naši manažeři už byli unaveni z mnoha školení vyjednávání, prezentací, vedení porad, prevence stresu a chtěli něco, co pro ně bude nejen rozvoj, ale i zážitek a odměna.“

Tak vznikly Murder Mysteries – kurzy opředené tajemstvím, které klienty láká i děsí. Personalisté bývají otevřeni změnám a novinkám, ale nebude vedení firmy považovat takový kurz za vyhazování peněz? A co zaměstnanci? Bojí se, že se budou muset aktivně zapojit a ještě k tomu v cizím jazyce? Jaký přínos bude kurz mít pro naše zaměstnance? Není lepší zůstat při zemi a objednat klasický „leadership nebo time management“?

Dle výzkumů Davida Kolba, který rozpracoval myšlenky Jona Deweye (zakladatele zážitkového vzdělávání), pramení 80 % našeho poznání z vlastních zážitků, které si následně přetvoříme do podoby obecného poznatku, kterým se pak řídíme.

Poznatky získané prožitkovou metodou jsou dlouhodobě zapamatovatelné a snadno vybavitelné. To dokládá Dalova pyramida učení, podle níž si lidé po dvou týdnech pamatují:

10 % z toho, co čtou
20 % z toho, co slyší
30 % z toho, co vidí
50 % z toho, co slyší a vidí
70 % z toho, co řeknou a napíší
90 % z toho, co udělají                                                                                         Přijďte si to tedy vyzkoušet!

Poznatky tohoto druhu se zasloužily o vznik zážitkové pedagogiky. Její principy nejlépe vyniknou v porovnání s klasickým pojetím vzdělávání, kde expert předává své vědomosti účastníkům vzdělávání a ti, více či méně pasivně, přijímají poznatky.

Oproti tomu je zážitkové vzdělávání založeno na aktivitě účastníka kurzu, aktivní role lektora a účastníka se střídají a prolínají. Účastník přejímá osobní odpovědnost za výsledky učení, mezi oběma stranami je vyvážená spolupráce a zároveň jsou kladeny zvýšené nároky na lektora a na dramaturgii kurzu. Účastníci jsou do děje vtaženi od první minuty. Stanou se z nich týmy detektivů, kteří případ řeší.

V atraktivních kulisách anglického venkova 19. století aplikují své měkké dovednosti v praxi. Vyjednávají, taktizují, obhajují své teorie, prezentují fakta, řeší konflikty, delegují a zároveň se učí precizně formulovat a přemýšlet v cizím jazyce a ještě se při tom baví. Proto lze tento kurz využít i v rámci teambuildingu.

Obecně se úroveň znalosti cizích jazyků zvyšuje a přibývá klientů, kteří své znalosti potřebují profesně zacílit nebo specializovat. Praxe nám ukázala, že pokud je někdo pokročilý v angličtině a zároveň má měkké dovednosti na vysoké úrovni, propojení výše uvedeného je pro něj novou výzvou a zdaleka ne samozřejmostí.

Také kulturní odlišnosti se v našem podnikání často podceňují, mnoho obchodů se neuskuteční v důsledku jazykové bariéry a až 30 % smluv ročně se neuzavře kvůli neprofesionální a neefektivní komunikaci, prezentaci a vyjednávání, které nerespektuje obchodní a kulturní zvyklosti a rozdíly mezi zúčastněnými stranami. Mezi další oblíbená témata patří např. Constructive Feedback, Legal English – Contracts, Stress and Time management, Ledership Skills, Meetings – Making Your Point Efficiently, atd. Podívejte se na celkovou nabídku soft skills kurzů.

Kurzy měkkých dovedností v angličtině (popř. v němčině) poskytují 2 produkty v jednom. Předpokládají již solidní znalost cizího jazyka (B1+) a reagují na zvyšující se tempo práce a úbytek času a financí na vzdělávání zaměstnanců. Zaměstnanci se často učí cizí jazyk zcela odtržený od jejich firemní praxe a paralelně navštěvují školení soft skills v českém jazyce, často zacílené pouze na český trh. My jsme obě větve vzdělávání propojili a výsledkem jsou velmi efektivní kurzy, které díky jejich obsahu a náročnosti vysoce ohodnotilo jen v roce 2013 na 300 účastníků, jejichž reference vás jistě inspirují.

Máte rádi změnu a dobrodružství? Jste komunikativní? Je pro Vás osobnost lektora klíčová?

Hledáte vhodného partnera pro zajištění kurzů měkkých dovedností nebo jazyků?

Zveme Vás na ochutnávku našich kurzů soft skills

v pátek 10. 10. 2014

9.00 – 9.30

Neformální snídaně

9.30 – 11.00

Murder Mystery

11.15 – 12.45

Communicating Accross Cultures

 

Přihlášky, případně dotazy směřujte na Ing. Janu Šimonovou, M.A. na e-mailové adrese jana.simonova@threshold.cz, či telefonicky +420 734 850 459.

Počet míst je omezen, přihlašujte se tedy prosím ihned nejpozději do 3. 10. 2014 výše uvedeným způsobem.

Kurzem vás bude provázet Ing. Leoš Mauer, M.A.

Přednášel na VO FTVS UK Praha, na Diplomatické akademii University of Westminster a pro významné české firmy. Dlouhodobě působil v zahraničí jako vojenský přidělenec České republiky ve Velké Británii, a jako styčný důstojník Národního zastoupení ČR na velitelství NATO AIRNOTH Ramstein, SRN. V těchto pozicích jednal jak s představiteli parlamentů, vlád, obchodními společnostmi, tak např. se zástupci Talibanu.

V pozici referent Evropské Unie, Odboru EU a mezinárodního práva, Ministerstva vnitra jednal v orgánech Evropské Komise v Bruselu. Vystudoval University of Westminster in London v oboru Diplomacie a mezinárodní vztahy se zaměřením na mezinárodní bezpečnost, mezinárodní právo, obchod a média.

Těšíme se na vás! Threshold Training Associates

Obsah byl připraven ve spolupráci

Zaujal Vás tento článek? Objednejte si služby tohoto dodavatele na EduCity.cz a jako členové Klubu EduCity můžete získat něco navíc.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace