Na vlně změn

Všichni dnes na různých úrovních řešíme otázku, jak co nejlépe obstát v podmínkách hyperkonkurence a krize. Mění se ekonomika, strategie i management firem. Ukazuje se však, že jen takové změny, ve kterých je soulad mezi strategií a subsystémy organizace, jako jsou zdroje, procesy, organizační kultura a struktura, mají šanci na úspěch.

Jak promítnout tyto razantní změny do oblasti firemního vzdělávání? To je otázka, kterou si klademe v Podnikatelském institutu PYRAMIDA, který letos oslaví 20 let působení na poli vzdělávání a rozvoje firem.

Když se ohlédneme zpět, vidíme řadu zásadních změn, na kterých se i sami podílíme. Pryč jsou doby, kdy se lidé v podnikových vzdělávacích programech školili v „soft i hard skills „ bez jasně formulovaných cílů a výstupů, ze strany zadavatelů. Dnes chtějí firmy mnohem více. Chtějí garantované výstupy, poradenské projekty, závěrečné zprávy s prakticky upotřebitelnými doporučeními. Zkrátka chtějí mít jistotu, že investovali do vzdělávání svých pracovníků tím správných způsobem, který se jim vrátí v podobě motivovaných pracovníků, soudržnějších a výkonnějších týmů, či správně vybraných zaměstnanců, formou měřitelných výstupů a výsledků. Protože si velmi dobře uvědomujeme, že to co dobře fungovalo včera, je v mnoha ohledech pro dnešek i zítřek nepoužitelné, zaměřujeme se na strategické otázky. V Podnikatelském institutu PYRAMIDA dáváme prostor setkáním manažerů, které se zaměřují na strategické otázky managementu.

Jaké strategie se ukazují jako nejúčinnější?

Jsou to ty, které adekvátně reagují na změny v globálním prostředí, plošně využívají potenciál a společnost nebo firma je schopna je úspěšně implementovat. Na prvním místě zájmu firem je dnes zákazník, který však toto své postavení má sám poznat a na základě kvality poskytovaných produktů a služeb ocenit. Zaměstnanci jsou pak tím nejcennějším, co každá firma má. Není to jen líbivé heslo, ale jednoznačný imperativ dneška.

Dovolte mi paralelu s hrou na klavír. Zpočátku stačí hrát jen na bílých klávesách dvěma prsty základní melodii. Pak můžeme hrát deseti prsty a techniku zdokonalit. Když však chceme směřovat k mistrovství, musíme přidat černé klávesy, které nám teprve umožní zahrát i ty nejsložitější melodie. To je ten krok, nutný pro posun, na jinou, kvalitativně vyšší úroveň.

To co stačilo dříve, nyní nestačí, ani ve vzdělávání. A tak i my v Podnikatelském institutu PYRAMIDA směřujeme stejnou cestou a vedeme naše klienty k novým strategiím, postupům a produktům, které na změněné podmínky reagují a umožňují zmíněný kvalitativní posun na vyšší, mistrovskou úroveň. „Želízky v ohni“ našich vzdělávacích aktivit určených pro praxi je řada nových typů vzdělávacích produktů. Jsou to např. kurzy:

Holistický management

Koncept holistického managementu, jako celostního systémového managementu řeší otázku, co je skutečná efektivita firmy? Zprostředkuje účastníkům získání Know-How holistického managementu a nabízí řadu praktických nástrojů k získání pozice konkurenceschopné firmy. Seznamuje účastníky s klíčovými zásadami holistického managementu pro cestu k úspěchu. Nejvýznamnější přidanou hodnotou při uplatnění holistického managementu ve firmě je získání nadhledu, odstupu a pochopení celkového firemního kontextu. Spolupracujeme se skutečnými odborníky a praktiky, poradci v oblasti managementu, konzultanty a lektory systémů řízení a kontroly kvality, kteří dosáhli ocenění jimi vedených firem na celostátní úrovni.

Přemýšleli jsme také, jak poskytnout lidem, kteří už prošli různými kurzy a školením skutečně fungující nástroje, které je budou dlouhodobě podporovat v rozvoji vlastních dovedností. Pozornost jsme zaměřili na oblast prezentačních dovedností. Výsledkem je nový kurz Prezentační dovednosti jinak, který naučí účastníky pracovat s vlivy brzdícími jejich výkon a pomůže jim změnit negativní cíle v pozitivní. Zjistí zde, co všechno, patří do přípravy na úspěšnou prezentaci. Témata, se kterými se v kurzu setkají, jsou např. mentální škálování, vyhýbací a přibližovací cíle, či automatické myšlenky a mnohá další.

 

Dalším horkým tématem ve firemním vzdělávání, na které jsme zaměřili pozornost, je oblast prodejních dovedností. Hledali jsme způsob, jak lidem, kteří byli v  prodejních dovednostech a  komunikaci se zákazníkem už dostatečně proškoleni, napomoci k ještě lepším prodejním výsledkům. Jak jim ukázat, kde jsou jejich skryté rezervy a další možnosti osobního a profesního rozvoje pro to, aby byli ve svém počínání ještě úspěšnější? Přicházíme s novým kurzem, který dává na tyto otázky odpověď.

WIN-WINobchodní strategie pro 21. století (http://www.pyramidasro.cz/?id_clanek=74)

  Strategie WIN-WIN byla léta osvědčená. Avšak ani ta už nestačí. Zákazník chce víc. Jednou z fungujících cest je naučit se vnímat zákazníka v pozici partnera. Tento pohled pracuje s dalšími proměnnými, které do vzájemného vztahu se zákazníky vstupují a leží v oblasti emočního působení.

Je zřejmé, že každý obchodník má jak silné tak slabší stránky. Naším cílem je oslovit tu těžce uchopitelnou emoční stránku a ukázat prodejcům, jak v jednotlivých fázích obchodování působí oni na své zákazníky a co mohou udělat proto, aby dosáhli ještě lepších výsledků.

Každý účastník tohoto kurzu si odnese do praxe konkrétní výstup, v podobě zformulovaných emocionálních potřeb svých zákazníků v jednotlivých etapách prodeje a přesné informace o tom, jak svůj vlastní styl prodeje maximálně přizpůsobit těmto potřebám.

Cíl je přitom zřejmý. Zlepšením vzájemného vztahu se zákazníkem, prodejce snadněji dosáhne stavu WIN-WIN a následně i zvýšení prodeje. Akční plán každého prodejce, který si připraví pod vedením lektora, zahrnuje konkrétní postup, jak se ze současné situace odrazit k zformulovanému cíli. Společně rozeberou, jaké další prvky vstupují do tohoto vztahu a rozhodují v konečném výsledku o tom, zda budou v roli prodejců úspěšní či nikoli. Přínosem z tohoto školení je pro každého z účastníků konkrétní výstup, který zmapuje jeho silné stránky, které má využívat a na druhé straně rezervy, které má vyplnit v jednotlivých částech prodejního procesu.

 

Podražilo už leccos a na hodnotě získal i čas každého z nás. V Podnikatelském institutu PYRAMIDA na to reagujeme zavedením novinky - Koučink efektivně. Je to Koučink po telefonu a pomocí SKYPU. Nabízí se otázka, v čem se liší od tradiční formy koučování? V Čechách je zatím běžné se s koučem setkávat na osobní schůzce. Ne vždy je ale účelné volit osobní setkání. Po telefonu nebo po Skypu je možné koučovat stejně dobře, jako při setkání tváří v tvář. Tato forma koučování bývá označována jako telefonický koučink. Ukázalo se, že na proces koučinku nemá forma významný vliv. Profesionální kouč dokáže vytvořit osobní kontakt i po telefonu.

Najmout si kouče pro koučování po telefonu či SKYPU se osvědčuje vždy, když potřebujete ušetřit čas a náklady na cestování, nebo jste si vybrali kouče z druhého konce republiky. Na telefonickou formu koučinku lze přejít, například když koučovaný odjíždí na delší služební cestu a přesto chce v koučinku pokračovat. Forma může být i kombinovaná.

V čem jsou výhody koučování po telefonu, či SKYPU? Je jich řada. Lidé, kteří byli koučováni po telefonu, říkají, že měli pocit většího soukromí a mohli tak v klidu přemýšlet nad otázkami, které kouč kladl. Telefonický koučink je také velmi flexibilní. Častou otázkou je, zda je takovýto koučink také efektivní. Ve smyslu dosažení cílů není rozdíl v efektivitě koučování po telefonu, Skypu nebo na osobní schůzce. Z časového a teritoriálního hlediska je však zcela nepochybně efektivnější telefonický koučink.

Jsme si vědomi toho, že firmy stále více řeší otázky návratnosti investic. Proto jdeme cestou vytváření nových nástrojů a vyvíjíme nové metodiky, jak míru efektivity vzdělávacích aktivit co nejlépe vyhodnotit. Aktuálně pracujeme na originálním způsobu, jak změřit osobní pokrok každého účastníka kurzu, jako výsledek absolvování konkrétního školicího, či tréninkového programu.

Nabízíme Vám tradici, kvalitu a moderní know-how. Přijďte se přesvědčit.

Za tým pracovníků, lektorů a koučů Podnikatelského institutu PYRAMIDA, s.r.o.

Autor článku

Obsah byl připraven ve spolupráci

Chcete tento článek umístit na Váš web nebo do tištěného časopisu? Bližší informace se dozvíte zde.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace