Příprava analýzy tréninkových potřeb ONLINE

Každý, kdo se pohybuje ve vzdělávání dospělých, ví, jak důležitá je pro efektivitu vzdělávacích aktivit analýza tréninkových potřeb. Odpověď na to, jak ji nejlépe provádět, však bohužel není jednoduchá. Jedním z důvodů je, že vzdělávací potřeby úzce souvisejí s mnoha dalšími firemními procesy.

Od analýzy vzdělávacích potřeb se očekává, že bude zahrnovat řešení problémových oblastí a slabých míst firmy a také že umožní adekvátní reakci na budoucí příležitosti a výzvy, které podnik čekají. Cílem profesionálů ve vzdělávání je provést analýzu, tak, aby propojila vzdělávání se strategickým záměrem firmy a zároveň, což je neméně důležité, vytvořila prostor pro zapojení klíčových lidí, bez jejichž podpory a spolupráce nebude možné vzdělávací aktivity efektivně realizovat.

Při uvažování o analýze vzdělávacích potřeb je nutné nejprve odlišit typy výstupů, ke kterým může analýza směřovat:

  1. Tréninkové plány: většinou roční plán vzdělávání jednotný pro skupiny zaměstnanců, klíčovým orientačním bodem jsou cíle firmy (budoucnost) a problémové oblasti (současnost)

  2. Tréninkové matice: sada základních školení příslušejících k typu pozice, klíčovým orientačním bodem jsou kompetence příslušející pozici

  3. Osobní rozvojový plán: zohledňuje úroveň kompetencí jednotlivce (současnost) a kariérní plánování (budoucnost)

  4. Redesign tréninku: je specifickou oblastí, kterou se bude zabývat jeden z dalších článků

Rozhodnutí, který výstup potřebujeme, záleží především na požadavcích managementu firmy. Největší efektivity vzdělávání dosahují firmy, když zohledňují při vzdělávání strategické směřování firmy i individuální rozvoj. Toho lze nejlépe dosáhnout pomocí kombinace všech zmíněných nástrojů: tréninkové plány, matice i plány osobního rozvoje, jež jsou součástí procesů hodnocení výkonnosti a jejichž tvorba spadá do kompetence jednotlivce s podporou a dohledem nadřízeného. V optimálním případě se do plánů osobního rozvoje dostávají informace z AC nebo DC, případně výstupy z tréninků školení či dalších diagnostických nástrojů.

Abychom usnadnili orientaci v oblastech analýzy vzdělávacích potřeb, výstupech a nástrojích, připravili jsme jednoduchý dotazník, který je nyní možné vyplnit online. Dotazník „Primární diagnostika pro přípravu analýzy tréninkových potřeb“ je určen pro ty, kdo jsou v podniku odpovědní za její přípravu a realizaci. Vyplníte-li tento dotazník, do 7 dnů obdržíte ZDARMA písemné doporučení, na jehož základě pak vytvoříte sami nebo s naší podporou profesionální plán analýzy tréninkových potřeb na další rok. Těší nás, že tímto způsobem, můžeme přispět k efektivitě vzdělávání i ve Vaší firmě!

Autor článku

Obsah byl připraven ve spolupráci

Chcete tento článek umístit na Váš web nebo do tištěného časopisu? Bližší informace se dozvíte zde.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace