Rozvoj liniového managementu ve výrobních podnicích - 5. díl

Vytisknout

Ing. Vojtěch Rálek, SANEK s.r.o.

Celý rok jsme se v našem seriálu postupně zamýšleli nad tématem rozvoje mistrů ve výrobních podnicích. Velmi stručně řečeno, v předchozích článcích jsme odpovídali, proč se tím vůbec zabývat, kdo jsou rozhodující činitelé, odkud začít a co se vyplácí.

Už v prvním článku jsme předeslali, že vše bude vycházet z našich praktických zkušeností z různých typů výrobních podniků. A stejně tento seriál i ukončíme. Minule jsme slíbili, že se v posledním díle budeme věnovat výběru témat, formy rozvoje a důležitosti využití typických situací ve vzdělávacích aktivitách.

Dostáváme se nyní do situace, kdy je o rozvoji rozhodnuto, resp. kdy je konkrétní trénink, workshop, příp. jiná forma zvolena jako správná odpověď na řešení naší konkrétní potřeby.

Program rozvojové aktivity téměř vždy vzniká v několika krocích v úzké spolupráci s klientem: návrh, doplnění nebo úpravy, finalizace. Prvotní představa klienta je rozhodující, nezřídka se však finální verze obsahu od prvotní představy liší. Tematicky vyčnívají čtyři oblasti: osobnost mistra a jeho místo v podniku; řešení obtížných a nepříjemných komunikačních situací ve všech směrech, tedy ve vztahu k podřízeným, nadřízeným i kolegům na horizontální úrovni; hodnocení podřízených a jejich motivace; úkolování, delegování a kontrola. Všemi těmito tématy se line jako červená nit schopnost komunikovat, a to způsobem odpovídajícím dané situaci. Praxe, praxe a znovu praxe. Protože je v každém prostředí trochu odlišná, nelze přijít vždy se stejným scénářem. Vždy znovu se potvrzuje, jak důležitá je důkladná příprava jak programu, tak lektora. Seznámení s reálnými potřebami, charakteristikou účastníků a typickými situacemi, do kterých se běžně dostávají, je pro přípravu a nakonec i realizaci klíčové.

Neméně důležité je rozhodnutí o rozsahu programu. Jelikož jsme si občas posteskli nad tím, že výroba má absolutní přednost a vše ostatní, včetně vzdělávání a rozvoje, je druhořadé, nemůžeme najednou chtít, aby rozvojové aktivity převážily nad plněním výrobních úkolů. Praxe je taková, že stále častěji program dělíme na ucelené bloky, které se konají zpravidla v jednom dni, pak následuje např. čtrnáctidenní pauza a v dalším dni pokračujeme dále. Tento přístup má své výhody:

  • účastníci nejsou vytrženi z vlastní práce na příliš dlouhou dobu;
  • lépe si zapamatují, s čím se během dne setkali;
  • pauza jim dává šanci si některé dovednosti vyzkoušet v praxi a případně se k nim s lektorem vrátit v následujícím bloku.

Z hlediska formy se nejčastěji uplatňuje praktický trénink a workshop. Jestliže jakékoli téma dokreslíme situací, ve které se účastníci cítí jako doma, mají možnost ji důkladně rozebrat nejen s lektorem, ale i mezi sebou. Mohou si vyzkoušet, jak fungují různá řešení, a vlastně si sami přijít na to, co nejlépe vyhovuje jejich osobnímu zaměření. V tuto chvíli můžeme říci, že jsme dosáhli přibližně na polovinu cílového stavu. Proč na polovinu a proč jsme s tím spokojeni? Protože každý trénink, workshop, školení, je-li dobře připraveno a účastníci ho „koupí“, je pouze prvním krokem ke změně, ale nikoli jediným. Tím dalším a určitě důležitějším je zakotvení nové nebo zlepšené dovednosti v praxi. Toho lze dosáhnout jen souhrou účastníků, jejich nadřízených a personalistů. Nezbývá, než popřát, ať se vám to daří!

Autor článku

Obsah byl připraven ve spolupráci

Komentáře k článku

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přidejte komentář jako první.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace