Rychlé zlepšení interních školitelů

Vytisknout

Jan Zadražil, Aktivita A-Z

Od roku 2004 si vedu záznamy o vzdělávacích programech pro interní školitele ve všech druzích a typech společností a institucí, ze všech možných oborů. Za tuto dobu jsem se setkal s 483 lidmi, kteří se u svého zaměstnavatele věnují práci školitele. Z toho 391 školitelů má svou práci a školí jako doplněk k ní. Zbylých 92 interních školitelů jsou lidé, věnující se vzdělávání svých kolegů na plný úvazek.

Přípravou ve formě byť velmi krátkého studia pedagogiky či andragogiky prošlo v prvé skupině 14 osob (3,58 %), ve druhé skupině 26 (28,3 %). Základní minimum jak vést prezentace, kurz rétoriky či jakoukoli jinou přípravou na úspěšné zvládnutí role interního lektora prošlo v obou skupinách přibližně stejné procento školitelů, a to 38 % respektive 35 %. Všichni ostatní byli „hozeni do vody“ ať více, či méně úspěšně, plavou.

Až na drobné výjimky, se u všech interních školitelů projevila vysoká odborná způsobilost v problematice, kterou školili. Tato vysoká kvalita obsahu však byla ve většině případů výrazně ponížena úrovní zpracování a způsobem přednesu. Ponechám dnes stranou formální stránku zpracování (prezentace, materiály, atd.) a způsob přednesu. Zaměřím se na strukturu obsahu a základní metodiku vhodnou pro interní semináře.

Jednoznačně pozitivní výsledky mám s metodikou 4MAT. Když ji v roce 1979 publikovala Bernice McCarthy, dočkala se velmi pozitivní odezvy nejen od pedagogů, ale právě od lidí z praxe. (My si můžeme říct, že v Komenského spisech najdeme obdobný model učení také :). V kostce jde o to, pracovat při výuce se způsobem přijímání informací u jednotlivých žáků, který se pohybuje na škále od konkrétní zkušenosti po abstraktní koncepce. Druhým faktorem pak je, jak získané informace student zpracovává, a to dělá opět na škále od aktivního (až proaktivního) po reflexivní způsob.

Protože máme ve školící skupině často různé typy osobností, preferujících různé způsoby učení, je optimální postavit výukový model tak, aby vyhovoval každému. Jak to udělat? Pracujte ve čtyřech fázích:

1. fáze - „PROČ?“ - lektor jako motivátor

Navažte kontakt s posluchači. Hned na začátku popište, proč je to, co bude následovat, tak důležité. Vyvolejte emocionální účast posluchačů emocionálními argumenty. Promluvte si o osobní motivaci posluchačů.

Použijte vše, co inspiruje, zasahuje a motivuje. Vyprávějte příběhy, které se hodí k tématu a mohou lidi motivovat. Posluchači si z příběhů vytvoří obrazné představy, jsou-li obrazy dostatečně příjemné, ujmou se a zůstanou v hlavách posluchačů.

2. fáze - „CO?“ - lektor jako přednášející autorita

Vytvořte pro posluchače struktury. Uveďte věcné argumenty a teorie. Syntetizujte ideje v nové ideje. Spojujte rozmanité koncepce. Všechno, co dále řeknete a uděláte, musí zapadnout a spojit se s vytvořenými myšlenkovými strukturami.

Dejte posluchačům před oči obecnou strukturu tématu. Na flipchartu, promítnutím na plátno, handout (tištěný text). Definujte pojmy a uvádějte deduktivní závěry. Přinášejte koncepce, které mají smysl a vysvětlují svět a jevy v něm.

3. fáze - „JAK?“ - lektor jako kouč

Nastává čas „dílenské praxe“. Nacvičujte probrané v bezpečném prostředí, trénujte, trénink zaznamenávejte a rozebírejte, hodnoťte a sebehodnoťte, navrhujte korekce. Nechte posluchače dělat chyby, každá chyba plodí zkušenosti a ty poučení. Nedáli se cvičit prakticky, nechte posluchače trénovat alespoň v myšlenkách.

Cvičení provádějte co nejreálněji. Podporujte a ukazujte, že věci, o kterých jste mluvili, fungují, i když napoprvé ne ideálně.

4. fáze - „CO S TÍM?“ - lektor jako kolega

Posluchači již nejsou nováčky, už nasbírali praktické zkušenosti - oceňte to! Teď je čas na otázky a kolegiální komunikaci. Klíčová otázka zní: „Jak to bude fungovat v praxi?“ neodpovídejte na tuto otázku - položte ji posluchačům.

Povzbuzujte v této fázi k otázkám a odpovědím. Využijte vzniklou diskusi k tomu, abyste posluchače přesvědčili o tom, že vaše školení má smysl a význam pro jejich budoucnost.

Výhodami této metody jsou především jasnost, strukturovanost, jednoduchost osvojení, šíře aplikovatelnosti, zapojení všech, cílenost na výstupy atd. Samozřejmě pro tuto metodu, stejně jako pro kteroukoli jinou, platí, že v přípravě je třeba postupovat minimálně po 4 krocích a to, zpracovat si osnovu semináře, vybrat obsah, rozhodnout o formě zpracování a trénovat poutavý přednes.

Zajímala mě i úspěšnost aplikace metody 4MAT interními školiteli a zde je pár dat. Nejprve ze zpětných vazeb účastníků interních seminářů. Zlepšení celkového hodnocení semináře o 25%, zlepšení hodnocení přínosu semináře o 44 %, o 33 % účastníků více ocenilo strukturu a názornost a 89 % (!) účastníků ocenilo zapamatovatelnost informací a jejich využitelnost pro svou praxi.

V dotazníkovém šetření po použití metody 4MAT mezi interními školiteli byla nejčastěji uvedeny tato hodnocení – zlepšila se pozice lektora ve firmě (více respektu, zvýšení přirozené autority, zvýšení prestiže interních lektorů), z toho vycházela i vyšší sebedůvěra a jistota na seminářích, oceňována byla také jednoznačná struktura (scénář), kterého je možné se držet, vyšší zájem a aktivita účastníků seminářů.

Přeji vám všem hodně úspěchů s metodou 4MAT a držím palce, ať se vám vše, oč usilujete, zdaří.

Autor článku

Obsah byl připraven ve spolupráci

Komentáře k článku

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přidejte komentář jako první.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace