SoftSkillers a ComTal měří a rozvíjejí měkké dovednosti

Rozvoj měkkých dovedností je obtížný, měření jejich úrovně také. Zvládnout ale lze obojí. Jen je k tomu zapotřebí zvolit správné nástroje.

Výzkumy ukazují zcela jednoznačně (např. studie Gender Wage Gap and Discrimination in the Czech Republic), že měkké dovednosti zvyšují produktivitu práce. Ovládat některou z nich, například flexibilitu, komunikaci nebo samostatnost, je produktivní samo o sobě, zároveň to ale pomáhá zvyšovat produktivitu dovedností tvrdých.

V oblasti výběru nových zaměstnanců jsou měkké dovednosti často rozhodujícím kritériem. Kolikrát jste už jako personalisté váhali mezi dvěma či více kandidáty s podobnou profesní historií, a nakonec se rozhodli pro toho, který působil pozitivněji (uměl se lépe prezentovat), měl větší dispozice pro týmovou spolupráci, byl podnikavější atp.

Klasické AC/DC – Assessment Center/Development Center je ověřeným nástrojem, který umožňuje získat základní představu o kompetencích uchazečů o zaměstnání či rozvojových potřebách zaměstnanců. Jeho nevýhodou je ovšem časová a finanční náročnost.

To je jeden z důvodů mnohých iniciativ, které se snaží vytvořit či nalézt alternativní nástroj hodnocení měkkých kompetencí. Jednou z nich byl např. projekt ComTal, v němž se šest organizací z pěti zemí podílelo na vytváření generického kompetenčního profilu zaměstnance (člena týmu) a vypracování systému pro měření jeho dovedností. Této aktivity se zúčastnilo více než 300 zaměstnanců, 270 zaměstnavatelů a 155 koučů. Výsledkem projektu je nejen nástroj na měření kompetencí, ale také tréninkové programy zaměřené na jejich rozvoj (více na www.comtalproject.eu).

Kromě těchto nově vznikajících nástrojů lze identifikovat také několik spolehlivých a ověřených metod, které umožňují zjistit aktuální stav měkkých kompetencí zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání. Mezi ty progresivnější patří bezesporu metoda barvově-slovních asociací, tzv. CA metoda, která se zabývá měřením a hodnocením “autentických necenzurovaných asociací”. Neuronové spoje jsou stimulovány během milisekundy propojením barvy a stimulu (více na www.camethod.com). Diagnostikou postavenou na této metodě prošlo již více než půl milionu lidí z celého světa, a přestože je metoda od roku 2012 patentována dle amerického práva, za jejím vývojem stojí čeští experti.

Spojení této diagnostiky s několikrát oceněným programem k rozvoji měkkých dovedností (např. ocenění VITA Award 2013 nebo European Business Award 2006) dalo vzniknout unikátnímu konceptu SoftSkillers, který umožňuje jeho uživatelům kvantifikovat přínos rozvoje měkkých dovedností. Tento koncept je postaven na velmi jednoduchém modelu: měření – rozvoj – měření. První diagnostické měření kvantifikuje výchozí úroveň měkkých dovedností a pomáhá identifikovat oblasti ke zlepšení. Samotný rozvoj těchto dovedností probíhá v horizontu zhruba šesti měsíců a kombinuje v sobě různé jeho metody. Opakování diagnostiky na konci uvedeného období pak poskytuje možnost kontroly dosažení požadovaného zlepšení (více na www.softskillers.com nebo při osobním setkání na blížících se HR Days 2014).

Obsah byl připraven ve spolupráci

Chcete tento článek umístit na Váš web nebo do tištěného časopisu? Bližší informace se dozvíte zde.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace