Střední manažer - nositel firemní kultury

Kde se vytváří firemní kultura a proč je pozice středního managementu v tomto ohledu tak důležitá?

Zjednodušeně lze říci, že střední manažer je spojnicí mezi vrcholovým vedením a řadovými zaměstnanci. Jak jsou strategie, vize a jednotlivé prvky firemní kultury přenášeny a prosazovány na celopodnikové úrovni do značné míry závisí právě na středním manažerovi.

V čem spočívá firemní kultura? Osobně považuji za jeden z nejvýraznějších rysů firemní kultury právě kvalitu vztahu mezi managementem a zaměstnanci. Úroveň zacházení se zaměstnanci (nikoli jen v rovině šíře benefitů a jiných materiálních požitků) je pro mne určující jak pro spokojenost, tak pro motivaci všech pracovníků bez rozdílu. Konečně položte si sami otázku, na čem vám v životě, jehož nemalou část strávíte v práci, záleží?

Jestliže přijmeme výše navržený obsah pojmu firemní kultura a zároveň se zamyslíme nad reálnou situací členů středního managementu, k čemu dojdeme? Jedna zkušenost praví, že střední manažer je pod neustálým tlakem, často popisovaným jako mlýnské kameny. Na jedné straně určité požitky s pozicí spojené, na straně druhé tlak z vrcholového managementu směrem k dosahování konkrétních výsledků a ze strany třetí (od podřízených) mnohdy jen nevděk za to, jak s nimi zaměstnavatel, reprezentovaný středním manažerem, zachází. A takový člověk má být nositelem firemní kultury? Dříve nebo později se zaměří na plnění právě těch tvrdých výsledků a na budování „měkkých“ vztahů mu nezbude čas ani chuť.

Co s tím? Firemní kultura významně ovlivňuje vnitřní (někdy i vnější) stav každého, kdo s danou firmou nebo podnikem má co společného. Tuto skutečnost je třeba vzít v potaz na všech úrovních řízení i mezi jednotlivými zaměstnanci. Vraťme se proto k cílové skupině, na kterou se zaměřujeme. Co s tím vzhledem ke střednímu managementu?

Pro vedení firem doporučuji tyto kroky:

  • firma (majitel, akcionáři, top management) si musí ujasnit, jaký typ vztahů mezi managementem a zaměstnanci upřednostňuje;

  • když už v tom má jasno, musí to srozumitelně sdělovat a chovat se podle toho;

  • s vědomím významu role středního managementu musí klást maximální důraz na soulad své vize v oblasti firemní kultury s fungováním středních manažerů;

  • otázka, jak střední manažer dodržuje či prosazuje právě takovou firemní kulturu, se musí stát jednou z ústředních při pravidelném hodnocení;

  • ti střední manažeři, kteří jsou skutečnými nositeli firemní kultury, musí být po zásluze podporováni a odměněni a naopak.

Autor článku

Obsah byl připraven ve spolupráci

Chcete tento článek umístit na Váš web nebo do tištěného časopisu? Bližší informace se dozvíte zde.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace