HR News Management News Sales News HRtv Management tv Katalog profesionálů Rekvalifikuj.cz Meetings

Těžké první kroky začínajících manažerů ve vedení lidí

Zdeněk Fibich, CADET GO

Denně slýchá velký počet pracovníků od svých nadřízených: „Za dobré výsledky, pracovitost a pro tvé vhodné předpoklady pro další růst budeš povýšen!“

A tak se schopný a produktivní pracovník/specialista stává novým manažerem. Tento přechod do nových rolí je často oboustranně náročný a ne vždy úspěšný.

Na základě naší dlouholeté zkušenosti s rozvojem nových začínajících manažerů předkládáme pár bodů k zamyšlení.

 S čím se manažer setkává v prvních krocích ve své nové pozici?

  • Častým nedorozuměním při jednání s okolím

  • V případě povýšení s budováním nové řídící autority vůči kolegům

  • Vytvářením špatných prvních návyků v manažerských dovednostech

  • Nízkou produktivitou manažerské práce

  • Neznalostí rozsahu manažerské práce a nástrojů vedení

  • Nejistotou v chápání svých manažerských rolí

Sedmero doporučení pro efektivní start nového manažera:

1. Seznamte manažera s vaším očekáváním

Jasně sdělte novému manažerovi co vše od něj očekáváte – jaké cíle, činnosti, aktivity, projevy a postoje. Čím jasněji sdělíte své představy, tím je větší pravděpodobnost, že nový manažer bude pracovat v souladu s vaším očekáváním. Nejčastější chybou je předpokládání, že je vše „jasné“ a komunikace se soustředí pouze na cíle a úkoly k dosažení. Ve výsledku můžete očekávat zklamání na své i manažerově straně.

2. Jasně definujte pravomoci a odpovědnosti

Aby mohl být manažer výkonný a efektivní ve své pozici, jasně si s ním definujte jaké má přidělené pravomoci a odpovědnosti. Manažer bez vlastních pravomocí je bezzubý, bez znalosti svých odpovědností nebezpečný.

3. Informujte všechny podřízené a kolegy o novém manažerovi

Seznamte všechny kolegy nového manažera a nové podřízené manažera s jeho funkcí, obsahem práce, pravomocemi a odpovědnostmi. Pomůžete mu rychleji nastavit vztahy a pracovní vazby na pracovišti.

4. Izolujte možné negativní vlivy předchůdce nebo rivalů na pozici

V případě, že předchůdce nového manažera zůstává na pracovišti ve firmě, pomozte novému manažerovi jasně definovat možné negativní vlivy předchůdce na kolektiv podřízených, vysvětlete si rizika, pokud se budou pracovníci obracet s dotazy na předchůdce, a ten se bude snažit „pomáhat“.

V případě, že existuje osoba, která může být rivalem na nově obsazenou pozici manažera, vyjasněte si vzájemnou spolupráci, vztahy a očekávání. Je lepší toto téma otevřít a prokomunikovat, než ho nechat doutnat pod povrchem

5. Zajistěte kvalitní plánování a prioritizaci činností

Pomozte novému manažerovi s plánováním jeho práce. V počátcích není manažer schopen dobře rozlišovat priority jednotlivých činností, neumí nebo se bojí delegovat operativní úkoly, chybí mu nadhled nad činnostmi a jejich dopady.

6. Zajistěte rychlý rozvoj základních manažerských dovedností

Máte možnost se spoléhat na to, že nový manažer začne dělat svojí práci dobře a postupně se naučí dělat správně své manažerské činnosti. Často je tato cesta riskantní a vznikají špatné manažerské návyky s negativním vlivem na vztahy v týmu a nízkou produktivitu práce nebo chybovost.

Mnohem vhodnější cestou je poskytnou manažerovi co nejdříve interně či externě základní rozvoj v nezbytných dovednostech do startu jeho činnosti: Zadávání úkolů, techniky vedení lidí, vyhodnocování práce, delegování, plánování a manažerská komunikace.

7. Zajistěte novému manažerovi mentora

Dejte možnost novému manažerovi se na někoho obracet pro radu a pomoc, ideální je role mentora od přímého nadřízeného manažera. Největší pomoc je vždy v plánování a přípravě činností, následně ve vyhodnocování již uskutečněných kroků.

Autor článku

Obsah byl připraven ve spolupráci

Zaujal Vás tento článek? Objednejte si služby tohoto dodavatele na EduCity.cz a jako členové Klubu EduCity můžete získat něco navíc.

Komentáře k článku

Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přidejte komentář jako první.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace