Magdalena Vroblová

Jaké to je být stratég a zároveň žena činu, když vzniká firma

Rozhovor s Magdalenou Vroblovou, HR manažerkou společnosti Sony DADC

Magdalena Vroblová vede od samého počátku HR oddělení obou provozů společnosti Sony DADC. Firma ze svého kompletačního a logistického centra ve Štěnovicích u Plzně zajišťuje většinu poptávky po hudebních, filmových a herních nosičích pro celou Evropu. Kromě fyzických provozů má Sony DADC na Plzeňsku také centrum sdílených služeb. Zaměstnanci z centra Plzně obsluhují evropské pobočky Sony DADC i další externí zákazníky v oblastech zpracováni zakázek a reklamací, financí a účetnictví, retail a customer service či vývoje aplikací, správy IT infrastruktury a IT podpory. Firma má nyní přes 500 zaměstnanců a každá z poboček má jiná personální specifika.

V Sony DADC působíte od doby jejího vzniku v České republice, kdy zde doslova vyrostla na zelené louce. Jaké jste tenkrát měla zadání?

Pro firmu jsem začala pracovat dříve, než vůbec vznikla. Pracovní smlouvu jsem podepsala s mateřskou společností v Rakousku, do obchodního rejstříku byla česká pobočka zapsaná o měsíc a půl později. Měla jsem to štěstí, že jsem mohla být u rozhodování, kde vůbec bude firma sídlit, v pronajatém apartmánu hotelu dělala pohovory s kandidáty na první zaměstnance, jednala s institucemi a potenciálními dodavateli. Bylo to velmi „hands on“, dostala jsem se do úplného detailu, někdy jsem fungovala jako „holka pro všechno”, zároveň ale bylo třeba fungovat strategicky. Každý drobný krůček směřoval k jasnému cíli – k plně funkční organizované profesionální společnosti s jasně nastavenými procesy.

Co pro vás byla největší výzva?

Mým hlavním zadáním bylo zajistit, aby firma měla s kým se rozvíjet. To znamenalo nastavit HR politiku, procesy, systémy, vybrat vhodné personální partnery a nastavit spolupráci s nimi. Tedy vytvořit prostředí, do kterého můžeme přivést první a pak další a další zaměstnance a nabídnout jim jistotu, že i v prostředí permanentních změn jsou jejich pracovně právní dokumenty v pořádku, dostávají informace, které potřebují, jejich mzda je správně a včas zpracovaná a poslaná na jejich účty...

Čím je práce v této společnosti specifická?

Oceňuji otevřenost, předvídavost a osvícenost mých rakouských kolegů. Přinášeli nápady, know-how, best-practice, ale dávali mi volnost v jejich aplikaci na místní prostředí. Naslouchali, byli ochotní dělat věci jinak, nově. Vnášeli do naší práce typicky rakouský organizovaný, strukturovaný a analytický, a navíc ještě velmi sociální přístup a z našeho prostředí čerpali naši proslulou flexibilitu a kreativitu. Díky jejich přístupu se nám, věřím, podařilo vypěstovat kulturu založenou zejména na zdravém rozumu a na opravdové úctě k člověku, k životnímu prostředí, ke světu. Mám obrovské štěstí, protože to jsou hodnoty, které musejí přicházet „shora“, nedají se implementovat, pokud nejsou hluboce zakořeněny v lidech, kteří za firmu odpovídají.

Nabíráte zaměstnance do dvou, pracovně rozdílných provozů: kompletačního a logistického provozu a do centra sdílených služeb. Jaká jsou jejich specifika, v čem je rozdíl?

To je na mé práci právě pěkné, ta barevnost a rozmanitost. Profily kandidátů do fyzických provozů a do centra sdílených služeb jsou odlišné. Nakonec ale zjistíte, že jde stále o totéž – budovat silné týmy, stavět na hodnotách, pomáhat růst zaměstnancům, kteří jsou ochotni na svém růstu pracovat, a netolerovat ani špatný výkon ani nevhodné chování.

Personální zajištění kompletačního a logistického provozu je náročné zejména tím, že musíte zajistit i sezónní práce pro vánoční trh. Kolik zaměstnanců na sezónu potřebujete a jak poptávku zvládáte pokrýt?

Velkou konkurenční výhodou našich fyzických provozů a zároveň jedním z nejnáročnějších úkolů je naše maximální flexibilita. Dosahujeme jí díky dočasným pracovníkům. Potřebujeme jich opravdu velké množství, v tzv. vysoké sezóně, tedy před Vánoci, je to více než 500 lidí navíc k našim stálým zaměstnancům. Současné změny na pracovním trhu obtížnost tohoto úkolu ještě násobí. Věříme ale, že nám naše know-how stojící na propracovaném systému práce, na důsledné přípravě a na dlouhodobém partnerství se seriózními personálními agenturami, pomohou zajistit dostatečnou kapacitu lidí i pro nadcházející vysokou sezónu.

Centrum sdílených služeb Sony DADC od svého vzniku neustále velmi dynamicky roste. Jak se vám daří nové pozice obsazovat? Podle čeho vybíráte vhodné zaměstnance, co musí splňovat?

Úspěšný kandidát je otevřený, pracovitý, jazykově vybavený člověk, který nehledá viníky ani důvody, proč věci nejdou, ale hledá způsob, jak věci vyřešit. Podle konkrétní pozice pak potřebuje další „hard“ dovednosti, např. pokročilou znalost Excelu, znalosti z oblasti financí, specifické IT nebo jiné znalosti a dovednosti. Pro některé pozice potřebujeme typy lidí, kteří rádi a hlavně efektivně komunikují se zákazníkem. Jiné pozice naopak vyhovují lidem, kteří si lépe rozumějí s daty. Všichni ale potřebují spolupracovat a komunikovat navzájem, sdílet informace a vzájemně se podporovat.

V čem je práce v centrech sdílených služeb zajímavá, co na ní lidi láká?

Nejatraktivnější je asi práce v mezinárodním prostředí s aktivním využíváním cizích jazyků v dennodenní praxi. Je to ideální prostředí pro absolventy zejména vysokých škol, v největší míře pro absolventy oborů, kteří jinde těžko hledají uplatnění. Zaměstnáváme mladé ekonomy, sociology, právníky, učitele, archeology... V IT oblasti je to určitě možnost pracovat v oboru a zároveň v mezinárodním prostředí.

Zmínila jste, že práce v centru sdílených služeb je vhodná zejména pro absolventy. Lze u nich vysledovat nějaký trend? Jaké jsou jejich představy o práci? Jaké jsou jejich hlavní nedostatky, přednosti a specifika?

Práce s absolventy má samozřejmě svá specifika. Nesdílím však názor, že je současná mladá generace díky technologické a informační explozi horší než bývaly generace dřívější. Mezi kandidáty je stále mnoho lidí s dostatečnou mírou pracovitosti a pokory, což je v kombinaci se zdravým úsudkem a potřebnými znalostmi a dovednostmi ideální základ pro kariérní růst. Občas se u absolventů setkávám se zvýšenou mírou netrpělivosti, s představou, že když jsem vystudoval či vystudovala univerzitu, mám automaticky nárok na spoustu peněz a na manažerskou pozici. Takový zaměstnanec buď rychle pochopí, že studium je dobrý základ pro to, co se teprve musí naučit, a že cesta k pozici s větší odpovědností není snadná a netrvá pár měsíců, nebo odchází hledat naplnění této naivní představy jinam.

Co děláte proto, aby od vás kvalitní absolventi neodcházeli?

Jsme rádi, když s námi absolventi zůstávají, nicméně je logické, že mladý člověk, který nemá žádné srovnání s prací pro jiného zaměstnavatele, bude chtít zkusit štěstí i jinde. Také je poměrně logický vývoj kariéry absolventek – státnice, rok, dva praxe a pak odchod na mateřskou dovolenou. To je samozřejmě přirozené a je to v pořádku. Zatím jsme ve fázi řešení těch odchodů, ale pomalu se dostáváme do další etapy, začínáme vytvářet podmínky pro návrat maminek. Několik z nich pro nás již v průběhu mateřské pracuje z domova, chválí si sociální kontakt a příjemný přivýdělek...

Spolupracujete již v oblasti náboru zaměstnanců se školami? Co se vám v této spolupráci osvědčilo?

Ano, navázali jsme spolupráci se školami, se Západočeskou univerzitou, se studentskou organizací IAESTE, se středními školami a učilišti. Účastníme se studentských veletrhů, dnů otevřených dveří na školách. Nabízíme praxe, stáže i pro zahraniční studenty, brigády, spolupráci na bakalářských, diplomových nebo doktorandských pracích. Nově jsme otevřeli trainee program. Máme již několik zaměstnanců, kteří u nás začínali jako studenti na brigádě, někteří již dokonce řídí svůj tým, pracují na mezinárodních projektech.

V Sony DADC pracují i cizinci, zaměstnanci zejména v centru sdílených služeb jednají se zákazníky z různých zemí Evropy. Jaká je práce v mezinárodním prostředí, mezinárodním kolektivu?

Pokud jsou cizinci schopni domluvit se, ať už anglicky nebo česky, jsou vítaným elementem a součástí atraktivního mezinárodního prostředí. Čeští kolegové využívají příležitosti dozvědět se zajímavosti o zemi, ze které jejich zahraniční kolegové pocházejí. Naopak sami rádi sdílejí informace o naší zemi, o Plzni, rádi je ve volném čase provázejí místním prostředím. Obtížnější je ale situace s větším množstvím cizinců, kdy jde většinou o dočasné pracovníky do fyzických provozů, se kterými se lze domluvit pouze skrze tlumočníky.

Pomáháte nějak zaměstnancům, jak prostředí s rozdílnými kulturními zvyklostmi zvládat?

Snažíme se na takové situace připravit zejména náš střední management, na kterém leží největší tíže odpovědnosti za výsledky práce takového mezinárodního týmu. Zejména je třeba prakticky zorganizovat prostředí tak, aby byly malé skupinky cizinců vždy s někým, kdo je schopen tlumočit, přeložit dokumenty, nápisy, návodky do potřebného jazyka. Navíc náš střední management prošel komplexním školením na manažerské dovednosti. A objeví-li se potíže, pak jsme tady my, jejich nadřízení, abychom naslouchali a pomohli najít řešení.

V oblasti HR se pohybujete řadu let. Čím je pro vás tento obor zajímavý? Co vám přináší?

Během své kariéry jsem si udělala dvouletý exkurz do obchodu, šlo o zakázkovou výrobu v těžkém průmyslu. Zkušenost k nezaplacení. Když ale přišla nabídka vrátit se do HR, neváhala jsem. HR je obor jako každý jiný v tom smyslu, že musíte být odborníkem, mít specifické znalosti zejména z oblasti právní a ekonomické a také rozumět byznysu zaměstnavatele v co největší šíři a hloubce, musíte umět uvažovat strategicky, umět vyjednávat, přesvědčovat. Navíc ovšem potřebujete rozvinuté sociální dovednosti.

Co vás na tom nejvíce baví?

Vaši interní zákazníci, ale i váš „materiál“ i „produkt“ jsou lidé. Nikdy si nemůžete být ničím jisti, vždycky vás umí překvapit, ať už pozitivně, nebo negativně. A to je to vzrušující a samozřejmě také to nejtěžší. Možná právě proto mě ze všeho nejvíc baví řídit lidi, dosahovat jejich pomocí výsledků, budovat, měnit, rozvíjet, zlepšovat. Je báječné vidět, jak kolegové, kteří začínali jako čerství absolventi, rostou, pracují a přemýšlejí samostatně a v souvislostech, vymýšlejí, jak dělat věci lépe, skvěle komunikují, posunují naši práci a tím celou firmu kupředu. Navíc si vzájemně pomáhají, vytvářejí opravdu báječný tým. To mě naplňuje skutečnou radostí a žene kupředu.

 


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace