Eva Hrubešová

Nejlépe se mi hledají noví zaměstnanci v Ústeckém kraji

Rozhovor s Evou Hrubešovou, HR generalistkou společnosti AG Experts

Společnost AGC Group má okolo 200 společností ve 30 zemích, celkem zaměstnává okolo 50 000 zaměstnanců. Největší společností skupiny AGC v České republice je AGC Automotive Czech a.s. Bílina-Chudeřice, která zaměstnává téměř 2 500 zaměstnanců. Zabývá se především výrobou bezpečnostních skel do automobilů a dalších dopravních prostředků. Jednou z jejích nových dceřinných společností je AG Experts.

Eva Hrubešová v našem rozhovoru popsala některá úskalí náboru zaměstnanců ve firmě s poměrně specifickými požadavky na výkon práce zasklívacích techniků. Vzhledem k tomu, že nábor nových zaměstnanců patří mezi její náplň práce a v současné době se mu také intenzivně věnuje, podařilo se jí učinit mnohé zajímavé postřehy. Výběrová řízení probíhají v několika krajích, takže lze uchazeče srovnávat. Kromě toho je však třeba být také pro každý kraj odlišně připraven na samotný průběh přijímání nováčků. Také proto Eva Hrubešová hodnotí například nábor v Ústeckém kraji jako pro ni nejpřínosnější, region – dobře jej zná a ví, co může zájemcům nabídnout. V tomto směru poznamenává, že peníze skutečně zdaleka nejsou tím hlavním motivátorem. I to je podstatné, ačkoliv se to tak na první pohled nemusí personalistům zdát.

Vaše společnost je jednou z mnoha dceřinných společností mateřské AGC, jakým způsobem funguje zakládání poboček v České republice? Kolik se jich u nás nyní nachází a čím se zabývají?

Pobočky v České republice jsou zakládány na základě plánu, který je připraven na období roku 2015–2017. V tomto plánu jsme vycházeli především z potřeb našich klientů, kteří nám na základě poptávky ukázali, jaké je vhodné umístění provozoven a kde je otevřít.

V současnosti máme 10 vlastních provozoven a tento počet se do konce letošního roku navýší o další dvě, které se chystáme pro naše klienty umístit přímo do nákupních center. V roce 2017 již budeme mít 18 provozoven. V našich provozovnách je klientům poskytován kompletní servis v oblasti autoskel – nejen výměn, ale v poslední době i velmi oblíbených oprav metodou scelení.

AG Experts vznikla od 1. července formálně jako firma nová. Změnilo se tím ve vaší společnosti něco podstatného?

Došlo především k významné změně IT systému, který nám i našim partnerům přináší značné možnosti zefektivnění spolupráce. Samozřejmě došlo ke změně loga, s čímž souvisí nová tvář provozoven i vybavení techniků.

V současné době se věnujete mimo jiné vytváření nových interních předpisů. Souvisí vytváření nového řádu s potřebou nastavení nových pravidel, nebo jde pouze o formální dotvoření právního rámce vzniku nové pobočky?

Vzhledem k tomu, že doposud byli stávající zaměstnanci součástí jiné dceřiné firmy, nejedná se jen o formální nastavení, ale o nutnou potřebu zavedení procesů našich aktivit tzv. „na míru“. V současné době připravujeme kromě pracovního řádu, organizačního řádu také nový motivační systém, který umožní odměnit zaměstnance za kvalitně odvedenou práci s pomocí nových motivačních prvků a bude je stimulovat k lepším výkonům a výsledkům.

Do jaké míry jste vázáni firemní kulturou mateřské společnosti? Jaká specifika v rámci České republiky existují, pokud vůbec nějaká jsou? Co například u nás vyžaduje odlišnou úpravu, pominu-li například rozdíly v právních řádech a jiné pracovněprávní předpisy?

V plném rozsahu jsme vázáni dodržováním pravidel Etického kodexu skupiny AGC, pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí. V ostatních oblastech má naše společnost volnost při utváření interních pravidel, při které je kladen důraz zejména na uspokojení potřeb klienta.

Jaká je historie nynější pobočky AG Experts, která se od jiných liší například již tím, že jde přímo o službu zákazníkům, kdy jsou vyrobená autoskla montována do různých dopravních prostředků?

V tomto bodě bych ráda doplnila, že skla pouze nemontujeme, ale naším cílem je přinášet klientům komplexní služby např. mobilního týmu – v současné době již není nutné s poškozeným sklem cestovat na pobočku, kde kromě přímých nákladů na cestu vzniká i pro klienta významná časová ztráta. Náš mobilní tým přijede k vám do firmy, kde provede kompletní výměnu skla a pořídí veškeré potřebné dokumenty k vyřízení škodní události.

Čemu se nyní v rámci firmy věnujete nejvíce?

Nejvíce času nyní věnuji personálním úkolům spojených s náborem nových zaměstnanců. Otevírání poboček po celé ČR s sebou také přináší potřebu spoustu času stráveného na cestách. Přejíždění z Teplic do Ostravy přes Brno, do Českých Budějovic a Plzně a dál je denní rutinou.

Kolik zaměstnanců má AG Experts nyní a jaký počet je plánován, že bude přijat v rámci náboru nových zaměstnanců?

K tomuto dni máme v našem týmu 34 zaměstnanců. Do konce roku bude přijato v rámci náboru okolo 50 a v roce 2017 se rozrosteme na 80 až 100 zaměstnanců.

Jak probíhá nábor? Na jaká úskalí především narážíte?

Dosud hledáme kandidáty vlastními silami, tedy bez pomoci agentur. Největším úskalím při náboru je charakter naší práce, který vyžaduje specifické znalosti a zkušenosti zasklívacích techniků. Také odlišnost jednotlivých regionů vyžaduje velmi dobrou přípravu na pohovor, aby vybraný kandidát byl vhodný a úsilí do něj vložené přineslo své ovoce.

Můžete uvést příklad, abychom si vytvořili představu, s čím se potýkáte?

Pokud uvedu příklad, tak nejkomplikovanější region pro získání nových zaměstnanců je pro mne Moravskoslezský kraj, kde je velmi obtížné vybrat správného kandidáta, i když dlouhodobě trpí vysokou nezaměstnaností (druhé místo v České republice). Proces výběrového řízení musí probíhat rychleji než jinde, protože pokud necháte uchazeče čekat na odpověď déle než týden, najde si práci jinde, bez ohledu na své očekávání. Předchozí praxe uchazeče nemůže také hrát při výběru velkou roli, protože kandidáti jsou zpravidla obohaceni zkušenostmi z různých oblastí a oborů, které vystřídali v krátkém časovém období.

To jsou zajímavé praktické postřehy. Máte zkušenosti i z jiných krajů?

Pardubický kraj je také velmi specifický. Práce je zde dostatek, nezaměstnaností tento kraj netrpí, stojí si ve statistikách těsně za hlavním městem. Uchazeči jsou vzdělaní, mají své jasné požadavky, ale v podstatě při jakémkoli výběru toho nejlepšího kandidáta čeká firmu velká práce – uchazeče náš obor naučit od úplného začátku.

A kde máte tedy z tohoto pohledu nejsnazší práci?

Nejlépe se mi „hledá“ v Ústeckém kraji. Pravděpodobně proto, že odtud pocházím, celý život zde pracuji a vím, co mohu očekávat, jak na lidi při pohovoru působit a co jim nabídnout. Je hodně důležité umět sestavit pracovní nabídku, protože priority požadavků uchazečů se také liší dle krajů. Na základě získaných zkušeností jsem odhalila, co a kde nabízet a jsem ráda, že peníze nejsou všude tou zásadní motivací a důvodem, proč nastoupit do AG Experts.

S náborem souvisí také další vaše nynější aktivita, kdy se podílíte na procesu nastavování pravidel pro nábory AGC obecně v rámci HR projektu Recruitment 2015. Co to z hlediska vaší práce znamená?

Svou účast na tomto projektu vnímám jako příležitost mít možnost podílet se na nastavení pravidel v oblasti náboru společností AGC v rámci Evropy a zároveň se také obohatit o zkušenosti jaké interní a externí náborové praktiky používají kolegové v rozdílných oblastech.

Jakým způsobem pracujete na utváření nových pravidel?

V tuto dobu probíhá sběr informací současného nastavení náboru ve společnostech skupiny AGC v rámci Evropy. Dalším krokem projektu bude identifikace oblastí, kde je potřeba provést zlepšení náboru a v rámci evropského HR meetingu nastavíme společná pravidla.

 

Doplňující otázky

Co ráda děláte ve volném čase?

S manželem a naší veselou border teriérkou Mášenkou trávíme nejvíce času procházkami, turistikou v přírodě a cestováním po ČR. Moc ráda si chodím také zaběhat. Miluji ranní běhání v lese za naším domem, když se příroda probouzí, nový den začíná a já se těším, co mi přinese.

Které knihy, filmy, osobnosti nebo osobní zážitky vás v životě asi nejvíce ovlivnily?

Kniha, film a vlastně i osobnost, která mě vždy potěší, rozesměje a uvolní od denních starostí je Bridget Jonesová. Žijící osobnost, které mě ovlivnila v mé pracovní kariéře a které si vážím, je má bývalá kolegyně, HR manažerka Jana, která mě zavedla do opravdového světa lidských zdrojů.

Kam byste se vypravila, kdybyste měla dva roky prázdnin?

Úplně nejraději ze všeho bych objela celý svět jako Willy Fog, ale pokud bych si měla vybrat jen jedno místo na zemi, tak bych si splnila svůj sen a jela bych na Nový Zéland – podívat se na krásu země protinožců.

Čemu byste se věnovala, pokud byste již v životě nemusela vydělávat peníze?

To si neumím vůbec představit. Svou práci mám ráda a je pro mě i koníčkem, takže bych asi pracovala na částečný úvazek zadarmo. Ve volném čase bych se pak věnovala určitě cestování.

 

Rozhovor připravily

Obsah byl připraven ve spolupráci


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace