Study: 2013 salaries of (not only) HR professionals in the Czech Republic

Studie: Platy (nejen) HR specialistů v Česku 2013

The professional recruiting company Hays Czech Republic published its annual Salary Survey. It is an overview of salaries in the Czech Republic compiled on the basis of a gross monthly salary in Czech crowns (CZK) based on the company's recruitment projects in 2013. This year, the situation in the region of Moravia and Silesia is described in a separate section of the study. 

Hays summarizes general information about the development of the Czech labor market and the evaluates a partial survey on employee motivation in the Czech Republic. The actual salary survey focuses on jobs in the fields of Accounting & Finance, IT/Telecoms, Construction & Property, Energy, Sales & Marketing, Life Sciences, Banking, Office Professionals, Manufacturing & Engineering and Business Services. The salaries of HR professionals are included in the category of Office Professionals which was called "Office Support" in the last year's survey.

We find that the number of vacancies in this category was significantly lower than the demand in 2013. That is why employers could choose their employees carefully and require very specific skills. Most positions in this category require good English and the ability to adapt to new environments quickly. While the size of the support teams in Czech companies has been decreasing, the scope of their agenda is increasing, as well as the emphasis on flexibility and efficiency.

Gross monthly salary of full-time HR professionals in CZK

Role

Minimum

Maximum

Typical

HR Support

25,000

35,000

30,000

HR Specialist

30,000

50,000

40,000

HR Generalist

35,000

55,000

40,000

HR Manager

60,000

120,000

80,000

HR Director

100,000

240,000

150,000

Source: HAYS SALARY SURVEY - Overview of salaries and employee motivation on the Czech market in 2014

The entire survey is available for download here: /data/Hays_Platovy_Pruzkum_2014.pdf

-kk-

  Studie: Platy (nejen) HR specialistů v Česku 2013

  Personálně poradenská společnost Hays Czech Republic zveřejnila svůj každoroční platový průzkum. Jedná se o přehled výše platů v České republice sestavený na základně hrubého měsíčního platu v českých korunách, který vychází z náborových projektů společnosti v roce 2013. Nově je věnována samostatná část oblasti Moravy a Slezska.

  Hays nejprve shrnuje informace o vývoji situace na pracovním trhu a vyhodnocení dílčího průzkumu motivace zaměstnanců v České republice. Samotný platový průzkum se zaměřuje na pracovní pozice v oblastech Accounting & Finance, IT/Telecoms, Construction & Property, Energy, Sales & Marketing, Life Sciences, Banking, Office Professionals, Manufacturing & Engineering a Business Services. Platy personalistů jsou zařazeny v kategorii Office Professionals, která se ještě v loňském průzkumu jmenovala Office Support.

  Dozvídáme se, že v této kategorii byla nabídka volných pracovních pozic v roce 2013 výrazně nižší než poptávka. Zaměstnavatelé si tak mohli vybírat a požadovat velmi specifické dovednosti. Pro většinu pozic v této kategorie je nutným předpokladem dobrá angličtina a schopnost rychle se přizpůsobit novému prostředí. Zatímco velikosti podpůrných týmů ve firmách klesají, rozsah jejich agendy se stále zvyšuje, stejně jako důraz na flexibilitu a efektivitu.

  Hrubý měsíční plat personalistů na plný úvazek v KČ

  Role

  Minimum

  Maximum

  Typical

  HR Support

  25 000

  35 000

  30 000

  HR Specialist

  30 000

  50 000

  40 000

  HR Generalist

  35 000

  55 000

  40 000

  HR Manager

  60 000

  120 000

  80 000

  HR Director

  100 000

  240 000

  150 000

  Zdroj: PLATOVÝ PRŮZKUM HAYS - Přehled platů a motivace zaměstnanců na českém trhu v roce 2014

  Celý průzkum je k dispozici ke stažení zde: /data/Hays_Platovy_Pruzkum_2014.pdf

  -kk-

  Zdroj: Hays Czech Republic s.r.o. - přední světová společnost v oboru lidských zdrojů a získávání specialistů