Výsledky vyhledávání

Pro hledaný výraz "Hodnocen" bylo nalezeno 3381 článků.

icon eBPM - Pět pravidel efektivního investování do CRM

25.10.2001  eBPM - Pět pravidel efektivního investování do CRM

Z webových stránek se stává základní kámen firemní strategie CRM. Marketingoví manažeři se proto stále více snaží pochopit a maximalizovat hodnotu investic do e-businessu. K tomu je však zapotřebí…

Článek v rámci předplatného icon Vícerozměrové modely dynamického učení pro rozvíjení správy znalostí

25.10.2001  Vícerozměrové modely dynamického učení pro rozvíjení správy znalostí

Organizace na počátku nového tisíciletí řeší komplikované dilema. Mají dále rozvinout své kompetence a integrovat techniky spolupráce, které dále rozšiřují jejich řetězec hodnot, nebo zavádět…

icon Nástroje pro myšlení a znalostní ekonomika

22.10.2001  Nástroje pro myšlení a znalostní ekonomika

Klíčovým slovem současnosti se v obchodních i vládních kruzích stala „znalostní ekonomika“. Schopnost vytvářet a ukládat…

icon USA: úpadek supermarketů, vysoké zisky obchodů se zlevněným zbožím

10.10.2001  USA: úpadek supermarketů, vysoké zisky obchodů se zlevněným zbožím

Teroristický útok na USA měl značný vliv na maloobchodní síť a vývoj obratu jednotlivých obchodních společností. Obecně se dá říci, že vývojem událostí trpí zejména větší obchodní domy a obchody s…

Jak správně chápat, provádět a vyhodnocovat školení

8.10.2001  Jak správně chápat, provádět a vyhodnocovat školení

Na školení se můžeme dívat buď jako na strategický zdroj, který pomáhá firmě dosahovat důležitých podnikových cílů nebo jako na nákladové středisko, případně nutné zlo, které je potřebné, ale nikoli…

icon Odměny pro zaměstnance nemusí být vždy finanční povahy

2.10.2001  Odměny pro zaměstnance nemusí být vždy finanční povahy

Platy v některých oblastech potravinářského sektoru USA se před několika lety přiblížily hodnotě minimální mzdy. To způsobilo značné napětí ve vztazích mezi zaměstnanci a roční míra odchodů dosáhla…

Článek v rámci předplatného icon Archivace dokumentů musí mít svou strategii

24.9.2001  Archivace dokumentů musí mít svou strategii

I činnosti spojené s kancelářskou agendou musejí mít svou strategii. Speciálně při ukládání souborů je nutné zohlednit jejich obsah a zvážit, jak dlouho je budeme potřebovat.Systémy správy dokumentů…

Článek v rámci předplatného icon Vliv Internetu na oblast vývoje softwaru

20.9.2001  Vliv Internetu na oblast vývoje softwaru

Článek se zabývá problematikou složitosti softwaru a změnami, které v této oblasti přinesl Internet a elektronické služby. Dříve bylo k tomu, aby určitý program fungoval, nutné napsat několik tisíc…

icon Je nutné se obávat globální recese?

19.9.2001  Je nutné se obávat globální recese?

Článek se zabývá otázkou, zda může světová ekonomika jako celek procházet recesí (obdobím úpadku). Recesí se rozumí dva po sobě následující kvartály s klesajícím HDP. Podle této definice by se dalo…

icon Zvýšení produktivity díky podnikovým systémům správy znalostí

18.9.2001  Zvýšení produktivity díky podnikovým systémům správy znalostí

V současném světě ekonomiky jsou společnosti nuceny vytvářet stále nové hodnoty. Díky inovacím a konkurenceschopnosti je možné zvětšit podíl společnosti na trhu a zvýšit výnos. Je však také nutné…

Článek v rámci předplatného icon O životním stylu

17.9.2001  O životním stylu

Každý člověk má své biologické a sociální životní potřeby. V jejich uspokojování můžeme vysledovat určitou hierarchii. Autor tohoto příspěvku řadí potřeby následovně: fyziologické potřeby, potřeba…

Článek v rámci předplatného icon Zkušenosti odborníka s integrací e-businessu

17.9.2001  Zkušenosti odborníka s integrací e-businessu

Ředitel kalifornské společnosti Mountain View zodpovídá otázky spojené s integrací **e-businessu** do činnosti firmy.Z personálního hlediska je zde třeba rozlišovat dva typy dovedností: obchodní a…

icon Jak se stát vedoucím pracovníkem v oboru lidských zdrojů

14.9.2001  Jak se stát vedoucím pracovníkem v oboru lidských zdrojů

Profesionálové v oboru lidských zdrojů se dlouho dožadovali možnosti zastávat vedoucí pozice. Stěžovali si na to, že ačkoli školení a rozvoj pracovníků přináší podniku výhody, je jejich práce…

icon Psychologické testy

14.9.2001  Psychologické testy

Cílem psychologických testů je stanovit rozdíly mezi různými lidmi nebo zjistit, jak se kdo hodí pro určitou činnost. Výsledek testu nemá sám o sobě žádnou vypovídací hodnotu (svědčí o tom např.…

Článek v rámci předplatného icon Nezapomínejte na dobré způsoby

12.9.2001  Nezapomínejte na dobré způsoby

Sebelepší kvalifikaci a reference si člověk může pokazit nevhodným chováním. Na druhou stranu zvládnutá pravidla společenského chování dodají na sebejistotě.O společenském úspěchu či neúspěchu…

Výpis 33463360 z celkem 3381