Výsledky vyhledávání

Pro hledaný výraz "Interní komunikace" bylo nalezeno 779 článků.

Bezpečnost je věcí pozitivního přístupu

24.3.2003  Bezpečnost je věcí pozitivního přístupu

V současné době je velice moderní hovořit o tom, že zaměstnanci jsou nejdůležitějšími aktivy společností. Společnosti si však mnohdy neuvědomují, že mluvit o tom nestačí a o zaměstnance je potřeba…

Článek v rámci předplatného Máte rádi pizzu?

21.3.2003  Máte rádi pizzu?

Zaměstnanci si často stěžují na to, že si jich nadřízení neváží a že nemají pocit, že by svou prací přispívali ke zlepšení celkových výsledků společnosti. Manažeři oddělení lidských zdrojů z toho pak…

Článek v rámci předplatného Instant Messaging v práci - ano či ne?

14.3.2003  Instant Messaging v práci – ano či ne?

Instant Messaging (bezprostřední komunikace pomocí zpráv rozesílaných komunikačními programy) je moderní technologie, která si získává stále více příznivců díky své rychlosti, neformálnosti a…

Článek v rámci předplatného Co nikdy neříkat zaměstnancům

10.3.2003  Co nikdy neříkat zaměstnancům

Ačkoli to některým vedoucím pracovníkům může znít divně, rozhodně existují výroky, kterých by se měli při komunikaci se zaměstnanci vyvarovat. Zajistí si tím přinejmenším respekt a úctu zaměstnanců a…

Komu zvoní hrana

6.3.2003  Komu zvoní hrana

Zazvoní-li někomu na firemní poradě mobilní telefon, mohou na něho ostatní účastníci hledět s nevolí nebo jej vypískat. Nyní však za to může dotyčná osoba dostat i pokutu. Společnosti dnes hojně…

Neruda na pracovišti

4.3.2003  Neruda na pracovišti

Zaměstnancem který se ke svým kolegům chová neslušně a bez respektu se může vyskytnout na každém pracovišti. V důsledku jeho chování pak na pracovišti narůstá míra stresu a nespokojenosti, stejně tak…

Valentýne, Valentýne, ať se v práci nezblázníme!

10.2.2003  Valentýne, Valentýne, ať se v práci nezblázníme!

S blížícím se svátkem zamilovaných se opět stává aktuální otázka důvěrných vztahů na pracovišti. Mají láska a práce něco společného? Jakkoli se to mnohdy snažíme skrývat, na tuto otázku existuje jen…

Jak se zbavit chorobného strachu ze šéfa

10.2.2003  Jak se zbavit chorobného strachu ze šéfa

Mnozí zaměstnanci trpí fobií ze svých nadřízených. Zatímco před svými kolegy na stejné nebo nižší pracovní úrovni nemají žádný strach, jakékoli vystupování před nadřízenými je děsí. Problému, který…

Jak se zbavit nevhodného šéfa nebo zaměstnance

29.1.2003  Jak se zbavit nevhodného šéfa nebo zaměstnance

To, že se šéfové zbavují nevyhovujících zaměstnanců je běžné. Jakkoli divně to může znít má však i zaměstnanec možnost zbavit se nevhodného šéfa, bude-li to skutečně třeba. Zbavit se někoho ovšem…

Jak vnímáme a hodnotíme druhé

29.1.2003  Jak vnímáme a hodnotíme druhé

Každý člověk individuálně vnímá a hodnotí své kolegy, nadřízené, spolucestující či kolemjdoucí. Někdo je nám sympatický na první pohled, jiného po krátké chvíli nesnášíme. Nabízí se tedy otázka: Odkud…

Článek v rámci předplatného Haleluja pro hodnocení výkonnosti

21.1.2003  Haleluja pro hodnocení výkonnosti

Hodnocení výkonnosti zaměstnanců bylo dlouhou dobu jen pasivní záležitostí. Na konci roku vždy pověřený manažer přečetl seznam nejlepších pracovníků, potřásl jim rukou a poté seznam zahodil. S…

Článek v rámci předplatného Jak zařídit, aby tým fungoval

17.1.2003  Jak zařídit, aby tým fungoval

Článek se zabývá zefektivněním týmové práce. Jako její hlavní úskalí vidí: * Nedostatek důvěry mezi členy navzájem. Ten je způsoben strachem z možného zesměšnění před ostatními členy týmu. Překonání…

Článek v rámci předplatného Neustálý boj o loajalitu zaměstnanců

17.1.2003  Neustálý boj o loajalitu zaměstnanců

Jednou z nejdůležitějších věcí v životě zaměstnance je rovnováha mezi prací a soukromím. Z tohoto důvodu se také jako nejúčinnější motivátory projevily programy zaměstnaneckých výhod, které k této…

Článek v rámci předplatného Cirkus skončil, vážení

10.1.2003  Cirkus skončil, vážení

Vntirofiremní komunikace se v posledních letech dramaticky změnila. Díky informačním technologiím a dalším technických komunikačním vymoženostem dnes komunikace zaměstnanců ve firmách daleko více než…

Nejlevnější benefit

8.1.2003  Nejlevnější benefit

Současná obchodní sféra si žádá nové a nové motivační programy. Zaměstnance je třeba motivovat v době největšího rozmachu firem, ale i v době úpadku, propouštění či zmrazování mezd. Mnoho firem se až…

Výpis 721735 z celkem 779