Výsledky vyhledávání

Pro hledaný výraz "Personální legislativa v ČR" bylo nalezeno 231 článků.

Článek v rámci předplatného Připravovaná koncepční novela zákoníku práce

3.2.2017 

V  současné době, tj. začátkem února 2017, je Poslaneckou sněmovnou projednávána tzv. koncepční novela zákoníku práce s navrženou účinností od 1. července 2017, a to s výjimkou změn ustanovení o…

Článek v rámci předplatného Změny ve zdaňování příjmů zaměstnanců v roce 2017 a zúčtování daně za rok 2016

24.1.2017 

Tento článek se bude věnovat rozdílům zákona o daních z příjmů ve vztahu k závislé činnosti v roce 2016 a 2017 a připravovaným změnám v roce 2017.

Minimální a zaručená mzda v roce 2017

17.1.2017 

V praxi se jako lektorka i jako advokátka setkávám často s tím, že zaměstnavatelé zcela přesně nerozlišují mezi mzdou a platem, u mzdy pak nedodržují institut minimální mzdy a zpravidla nemají…

Článek v rámci předplatného Novinky v pracovním právu pro rok 2017

9.1.2017 

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo přehled legislativních změn, které do světa práce přinese rok 2017. Čeká nás novelizace zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti i zákona o sociálních…

Článek v rámci předplatného Videonávod: Jak vyplnit „Prohlášení poplatníka“ za rok 2016

5.1.2017 

Pro zpracování ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je vždy nutné doložit příjmy zaměstnance za celý kalendářní rok.

Nejčtenější články na HR News v roce 2016

3.1.2017 

Personální legislativa, nábor, mzdy a další formy hodnocení a motivace zaměstnanců. To jsou témata, která nejvíce zajímala čtenáře serveru www.hrnews.cz v uplynulém roce 2016. Mezi nejčtenějšími…

Článek v rámci předplatného Home office v zákoníku práce: Již brzy

2.1.2017 

Práce z domova neboli home office je dnes stále běžnější a oblíbenější mezi zaměstnanci i zaměstnavateli. Pravidla pro výkon této práce však doposud nebyla přesně stanovena v zákoníku práce. To se má…

Článek v rámci předplatného Náhrada mzdy za dovolenou a lékaře

20.12.2016 

Nárok na dovolenou Právo na dovolenou za kalendářní rok vznikne zaměstnanci, který má u zaměstnavatele za nepřetržitého trvání pracovního poměru v kalendářním roce odpracováno alespoň 60 směn. Pokud…

Koncepční novela zákoníku práce – štěstí přeje připraveným

5.12.2016 

Žádnému personalistovi asi do dnešního dne neunikl fakt, že se v roce 2017 chystá poměrně významná novela jednoho z nejdůležitějších kodexů pracovního práva zákoníku práce, s navrženou účinností od…

Článek v rámci předplatného Prekážky v práci podľa českej legislatívy

1.12.2016 

V priebehu trvania pracovného pomeru často vznikajú skutočnosti, a to na strane zamestnanca aj na strane zamestnávateľa, ktoré buď úplne znemožnia, alebo dočasne obmedzia výkon práce. Takéto…

Nároky zaměstnanců po návratu z rodičovské dovolené

30.11.2016 

Při výkonu své advokátní praxe, stejně jako při našich školeních, se velice často setkáváme s dotazy, jaké jsou nároky zaměstnanců po návratu z mateřské či rodičovské dovolené. Z tohoto důvodu jsme se…

Návrat po mateřské a rodičovské dovolené: Na co mám nárok?

1.11.2016 

Mateřská dovolená a rodičovská dovolená jsou stále často zaměňované pojmy, přičemž, jednoduše řečeno, je jejich účelem primárně péče o dítě.

Článek v rámci předplatného Dokumentace BOZP – základní náležitosti a užitečné rady

21.10.2016 

Žádný zákon ani předpis nezná doslovný termín „dokumentace BOZP“, přesto je tato dokumentace neoddělitelnou součástí řízení procesů všech firem, které mají alespoň pár zaměstnanců.

Článek v rámci předplatného Srážky ze mzdy - povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců

20.10.2016 

Tento článek se bude věnovat problematice srážek ze mzdy, jejich druhům a zákonnému postupu, jak je provádět. Představí také povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců v těchto situacích.

Článek v rámci předplatného Zaměstnávání cizinců v kostce

20.9.2016 

Stále častěji zaměstnavatelé potřebují pro výkon své činnosti zaměstnávat vedle místních zaměstnanců i zaměstnance zahraniční, ať už z oblasti Evropské unie nebo i třetích zemí. S tím jsou spojené…

Výpis 6175 z celkem 231