Výsledky vyhledávání

Pro hledaný výraz "V" bylo nalezeno 27728 článků.

Článek v rámci předplatného icon Propouštění, snižování stavů a nábor nových zaměstnanců

24.9.2001  Propouštění, snižování stavů a nábor nových zaměstnanců

V poslední době se stále více mluví o propouštění zaměstnanců. Tento problém se ale týká spíše sféry průmyslové výroby a dočasných služeb. Na druhou stranu však existují odvětví, která naopak nové…

Článek v rámci předplatného icon Využití modelů kompetencí ke zvýšení výkonu

24.9.2001  Využití modelů kompetencí ke zvýšení výkonu

Zaměstnanci musí v současné době zvládat stále více úkolů a rolí. Je proto těžké (avšak o to důležitější) definovat a stanovit činnosti, které přímo přispívají k dosažení určitých podnikových cílů.…

Článek v rámci předplatného icon Cesta od centrálně řízené společnosti ke znalostní společnosti

21.9.2001  Cesta od centrálně řízené společnosti ke znalostní společnosti

Článek popisuje přerod společnosti Buckman Laboratories ze společnosti klasicky centrálně řízené ve společnost využívající systém správy znalostí (KM). Dříve byly všechny rozhodovací procesy řízeny…

icon Nejžádanější jsou specialisté na počítačové sítě

21.9.2001  Nejžádanější jsou specialisté na počítačové sítě

Průzkum provedený **RHI Consulting** prokázal, že v současné době zažívají největší rozmach průmyslové obory, zabývající se výstavbou a správou počítačových sítí a dále i vývoj internetových aplikací.…

Článek v rámci předplatného icon Oddělení lidských zdrojů s výhodou využívají poznatky správy znalostí

21.9.2001  Oddělení lidských zdrojů s výhodou využívají poznatky správy znalostí

Oddělení lidských zdrojů hrají stále důležitější roli pro správu znalostí, přesto se ve většině případů drží tradičních modelů. Nové vize hovoří o přesunu těchto oddělení od pouhé administrativy k…

icon Zkušenosti úspěšných firem s podnikáním na webu

21.9.2001  Zkušenosti úspěšných firem s podnikáním na webu

E-komerce se podílí 10 procenty na celkových maloobchodních ziscích z prodeje počítačových produktů a knih a z cestovního ruchu. Autor příspěvku se ptá, co je podstatou zisku dosaženého pomocí webu. O…

Článek v rámci předplatného icon Proces učení - použité technologie a učení na dálku

20.9.2001  Proces učení – použité technologie a učení na dálku

Výukové středisko společnosti BulabBuckman Laboratories využívá v procesu učení nových technologií, které kombinuje se stávajícími metodami (např. online výuku s běžnou výukou ve třídě). Některé věci…

Článek v rámci předplatného icon Jak provádět školení a výuku zaměstnanců ve velké společnosti

20.9.2001  Jak provádět školení a výuku zaměstnanců ve velké společnosti

Článek popisuje na příkladu společnosti Buckman výhody nových metod učení a školení zaměstnanců ve velkých firmách. Společnost Buckman, která působí v oblasti chemie, až dosud prováděla výuku svých…

Článek v rámci předplatného icon Přístup stanice BBC k urychlení zpravodajství a ke klasifikaci obsahu

20.9.2001  Přístup stanice BBC k urychlení zpravodajství a ke klasifikaci obsahu

Příchod informačních technologií s sebou přinesl změnu v oblasti výstřižkové služby, kterou poskytovala britská zpravodajská kancelář BBC. Se vstupem na celosvětový informační trh muselo dojít i ke…

Článek v rámci předplatného icon Vliv Internetu na oblast vývoje softwaru

20.9.2001  Vliv Internetu na oblast vývoje softwaru

Článek se zabývá problematikou složitosti softwaru a změnami, které v této oblasti přinesl Internet a elektronické služby. Dříve bylo k tomu, aby určitý program fungoval, nutné napsat několik tisíc…

Článek v rámci předplatného icon Obchodování v krizových situacích a psychologie zákazníků

20.9.2001  Obchodování v krizových situacích a psychologie zákazníků

Události z 11.9. silně poznamenaly americkou ekonomiku. Autor se v článku zabývá zejména problematikou psychologie zákazníků a vlivu krizových událostí na jejich chování při nákupech.Zákazníci, kteří…

Článek v rámci předplatného icon Jak správně napsat životopis

19.9.2001  Jak správně napsat životopis

Článek obsahuje informace o tom, jak správně napsat nebo aktualizovat životopis. V době masového propouštění a častých změn zaměstnání je životopis vizitkou, podle které dokáže zaměstnavatel…

icon Je nutné se obávat globální recese?

19.9.2001  Je nutné se obávat globální recese?

Článek se zabývá otázkou, zda může světová ekonomika jako celek procházet recesí (obdobím úpadku). Recesí se rozumí dva po sobě následující kvartály s klesajícím HDP. Podle této definice by se dalo…

Článek v rámci předplatného icon Vedoucí týmu nutně potřebuje síť spolupracovníků

19.9.2001  Vedoucí týmu nutně potřebuje síť spolupracovníků

Bez spolupráce se sítí vedoucích jednotlivých týmů nemá šéf společnosti šanci na úspěch. Pro vytváření této sítě platí několik principů.Nejprve je nutné vybírat přátelské povahy a lidi, kteří dokáží v…

Článek v rámci předplatného icon Kombinované učení a výhody integrovaných řešení

18.9.2001  Kombinované učení a výhody integrovaných řešení

Pod pojmem kombinované učení se rozumí proces učení, který v sobě integruje různé metody. Proces učení se skládá z vlastního učení a rozšiřování naučených vědomostí. V současnosti je k dispozici více…

Výpis 2754127555 z celkem 27728