Průzkum: Význam zaměstnaneckých benefitů roste

Více než tři stovky významných českých a slovenských společností se zapojily do letošního druhého ročníku benefitového průzkumu Aon Benefit Survey. Průzkum mapuje aktuální nabídku benefitů a zaměstnaneckých výhod a jeho výsledky umožňují firmám srovnat svoji nabídku s externím trhem.

„Benefity jsou jedním ze způsobů, jak si udržet stávající zaměstnance, odlišit se od konkurence či přilákat nové talenty. Právě proto je dobré vědět, jak je na tom společnost v porovnání s konkurencí a zda drží krok s trhem. K získání tohoto přehledu skvěle slouží výstupy Aon Benefit Survey,” říká Ján Debnár, Engagement Practice Manager pro ČR a SR z Aon HR Solutions.

První z oblastí, jimž se průzkum věnoval, byly flexibilní benefity. Ty umožňují zaměstnancům vybrat si z nabízeného balíčku jen takové, které chtějí nebo potřebují. Může se jednat o formu kafeterie nebo jiné služby umožňující flexibilní výběr benefitů. Ukázalo se, že zatímco v České republice poskytuje flexibilní benefity více než polovina společností, na slovenském trhu je to pouhých 34 %.

Ve srovnání s loňským rokem se poskytování flexibilních benefitů rozšířilo pouze v České republice, a to o 13 procentních bodů,“ upřesňuje Ján Debnár.

V obou zemích je pak nejčastější výhodou v rámci systému flexibilních benefitů vzdělávání. 

Firmy přispívají na penzi, pojištění i nadstandartní zdravotní péči

Příspěvek zaměstnavatele na penzi je jedním z nejpoužívanějších finančních benefitů a zároveň se jedná o všeobecně oblíbený způsob spoření. V České republice poskytuje zaměstnancům příspěvek na penzi více než 70 % společností a polovina z nich vyžaduje povinně příspěvek ze strany zaměstnance. Na Slovensku tento benefit poskytuje více než 50 % zaměstnavatelů.

Dále se průzkum věnoval životnímu pojištění, které slouží k finanční ochraně zaměstnanců a jejich rodin v případě nešťastných životních událostí. Životní pojištění je krytím proti riziku smrti a ve své rozšířené formě může krýt také invaliditu, úraz, závažná onemocnění a jiné. I tento benefit je častější na českém trhu, kde ho poskytuje 56 % společností oproti 23 % společností na Slovensku.

U našich sousedů naopak převažuje úrazové pojištění, které společnosti poskytují navíc k životnímu pojištění – na slovenském trhu jsou to více než dvě třetiny firem. Oproti roku 2017 je v obou zemích patrný nárůst v poskytování tohoto benefitu – v České republice o 14 %, na Slovensku o 4 %.

Dalším benefitem je nadstandardní zdravotní péče a s ní související nadstandardní lékařské služby, které kromě péče o zdraví přinášejí také úsporu času a zvýšení produktivity práce. Nadstandardní zdravotní péči poskytuje v České republice i na Slovensku přibližně třetina společností. Ve srovnání s loňským rokem je patrný nárůst v případě českého trhu, kdy nadstandardní zdravotní péči poskytovalo 22 % společností.

Popularita "sick days" roste, objevují se také netradiční benefity

Aon Benefit Survey se zaměřil i na zaměstnanecké výhody, které činí společnosti atraktivnějšími a slouží ke zpříjemnění pracovního prostředí a práce samotné. Naprostá většina českých i slovenských firem pořádá pro své zaměstnance firemní akce, nabízí jim vzdělávání včetně jazykových kurzů a dále nápoje na pracovišti zdarma. Přestože v České republice není poskytování stravování či stravenek dle zákona povinné, stal se tento benefit již standardem.

Další atraktivní zaměstnaneckou výhodou jsou i tzv. sick days (volno po dobu krátkodobé nemoci), které v Česku poskytuje téměř 60 % společností oproti necelým 30 % slovenských firem. Právě sick days se meziročně staly v České republice častějším benefitem – počet společností poskytujících volno po dobu krátkodobé nemoci vzrostl o 13 %.

Zaměstnanci v České republice i na Slovensku jsou odměňováni za dlouholetou spolupráci a také obdarováváni při oslavě kulatých narozenin, kdy je ve většině případů využívána forma finanční odměny.

Mezi benefity a zaměstnaneckými výhodami se v roce 2018 objevilo i několik kuriozit. Firemním benefitem se staly playroom na pracovišti, odměna za plnou docházku, volno při doprovodu dítěte do první třídy, dog friendly kanceláře nebo třeba dotace na vánočního kapra.