Angličtina s jazykovou školou LITE: Na konferenci

Chystáte se zúčastnit mezinárodní konference, workshopu nebo semináře v angličtině? Podívejte se na slovíčka a fráze k tématu Na konferenci (At the Conference)

Practise English with LITE

Ve spolupráci s jazykovou školou LITE vám přinášíme sérii článků s anglickými slovíčky a frázemi, které můžete prakticky využít nejen ve vaší práci, ale i v osobním životě.

Články s novým tématem vám na HR News nabídneme vždy 1x za tři týdny ve čtvrtek. Najdete v nich ochutnávku nejpoužívanějších slovíček a frází k danému tématu a odkaz na kompletní slovníček, fráze a rozhovory.

Uváděné příklady odpovídají jazykové úrovni středně pokročilý (B1 až B2).

Slovíčka na konferenci

hold a conference pořádat konferenci conference on branding  konference o obch. značce
attend  zúčastnit se dress code dress code, kodex oblékání
welcome přivítat, přivítání business casual neformální business oblečení
event akce, událost badge placka, jmenovka
venue místo konání pin odznak
keynote speakers hlavní řečníci ticket counter pokladní přepážka
background pozadí, původ, zázemí  on-site   místní
opening speech zahajovací proslov on-site hotel stay pobyt v místním hotelu
paper submission

přeložení návrhů (řeči)

VIP ticket holders majitelé VIP lístků
conference program program konference access to  přístup k/do
provide poskytnout, zajišťovat annual conference výroční konference
participant  účastník networking party party a síťování

Příklady použití a fráze

We have moved to a new venue. The conference will be held at the Green Garden Hotel, Prague. Přesunuli jsme se na nové místo. Konference se bude konat v hotelu Green Garden v Praze.

The deadline of paper submission has been extended to 30 April. Lhůta pro předložení příspěvků byla prodloužena do 30. dubna.

The conference will bring together an outstanding group of speakers. Konference přivede dohromady/představí vynikající skupinu špičkových řečníků.

What is the dress code for the conference? Jaký je dress code (kodex oblečení) pro konferenci?

Is food provided for each day? Je jídlo k dispozici každý den?

If you lose your ticket during the event, please see our representatives at the ticket counter. Pokud ztratíte svůj lístek během akce, prosíme, zajděte za našimi zástupci u přepážky/pokladny.

Přejděte na další slovíčka, fráze a rozhovory k tématu “Reporting výsledků" a stáhněte si je v pdf:

DALŠÍ SLOVÍČKA A FRÁZE >

Czech Superbrands

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace