Veřejná konzultace k podpoře mobility ve vzdělávání

Evropská komise zveřejnila 8. července zelenou knihu nazvanou „Podpora mobility mladých lidí ve vzdělávání". Jejím cílem je otevřít veřejnou debatu o tom, jak by mladí lidé mohli co nejlépe využít příležitostí k rozvoji svých znalostí a dovedností v zahraničí.

Studium nebo práce v zahraničí je jedním ze zásadních způsobů, jak mohou rozšiřovat své obzory, posílit své budoucí možnosti získání zaměstnání a také osobní rozvoj. Stejně zřejmé výhody to má i pro školy a firmy - více mladých lidí v pohybu jim pomůže stát se mezinárodními a zdokonalit své vzdělávací a školicí programy.

Evropské ekonomiky pak budou moci těžit z pracovní síly se širšími dovednostmi, která bude lépe připravena na rychle se měnící trhy práce. Studium a práce v zahraničí by se měly stát přirozenou součástí toho, být Evropanem, a otevřenou příležitostí pro všechny mladé lidi v Evropě.

Prostřednictvím této zelené knihy spustila Evropská komise veřejnou konzultaci, ke které zve všechny zainteresované strany, aby přispěly svými komentáři a otázkami.

- Jak můžeme přimět více mladých lidí, aby trávili čas v zahraničí?

- Jaké překážky mobility musíme překonat?

- Jak mohou všechny zapojené strany - vlády, vzdělávací a školicí instituce, nevládní organizace - spojit síly v novém partnerství pro mobilitu ve vzdělávání?

Konzultace bude otevřena do 15. prosince 2009.

-kk-

Zdroj: Europa - oficiální portál Evropské unie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Europa