What benefits are currently most popular among employees?

Jaké benefity jsou aktuálně nejpopulárnější mezi zaměstnanci?

How has the Covid-19 pandemic changed expectations and preferences of employees? What benefits do employees now consider most important when choosing a new job? Here are the results of a recent survey.

The survey by Gallagher’s Benefits & HR Consulting division was conducted in the USA but shows trends that may be considered globally valid. The results were published on the HCAMag.com website.

Flexibility

The Covid-19 pandemic has created a so-called "new standard" and employees now expect more flexibility. They want to organise for themselves the time they spend at work and expect the option of home office or the hybrid model, working partly from home and partly at the office. In order not to lose interesting talent, you need to offer the most generous flexibility possible.

Financial bonuses

Employees expect financial bonuses. And they want to have a clear idea of how the bonus system at your company works. If you are too vague in this regard, you may discourage some candidates.

System of training and career development

Talent management, training and education are no longer terms used only by HR specialists. Now even regular employees are familiar with them, and they seek work that will offer them space further to educate themselves. They are also looking for companies with a clearly defined system of employee development and career advancement.-mm-

  Jaké benefity jsou aktuálně nejpopulárnější mezi zaměstnanci?

  Jak proměnila covidová pandemie očekávání a preference zaměstnanců? Jaké benefity teď pracovníci považují za nejdůležitější při výběru nového zaměstnání? Přinášíme vám výsledky nedávného průzkumu.

  Nedávný průzkum společností Gallagher’s Benefits a HR Consulting Division byl sice proveden v USA, nicméně ukazuje na trendy, které lze považovat za platné globálně. Výsledky výzkumu uveřejnil server HCAMag.com.

  Flexibilita

  Pandemie Covidu-19 utvořila tzv. „nový standard“ a pracovníci nyní očekávají větší flexibilitu. Chtějí si sami organizovat svůj čas strávený v práci a očekávají možnost home office, případně hybridní model, v rámci kterého se zčásti pracuje z domova a zčásti v kanceláři. Abyste nepřicházeli o zajímavé talenty, je nutné nabídnout co možná největší flexibilitu.

  Finanční odměny

  Zaměstnanci očekávají finanční odměny. A chtějí mít předem jasnou představu, jak funguje odměnový systém ve vaší firmě. Pokud budete v tomto ohledu vágní a neurčití, můžete tím některé uchazeče snadno odradit.

  Systém školení a kariérního posunu

  Talent management, školení a doplňování vzdělání už nejsou pouze termíny, které používají personalisté. Už o nich ví i běžní, řadoví pracovníci, a hledají práci, která jim nabídne prostor se dále vzdělávat. Také hledají firmy s jasně definovaným systémem rozvoje pracovníků a kariérního postupu.

   

  -mm-

  Zdroj: Human Resources Leader - přední australský server pro odborníky na lidské zdroje
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Human Resources Leader