Want to be more productive? Here are four non-standard pieces of advice

Chcete být produktivnější? Máme pro vás čtyři nestandardní tipy

Bad time management, when you are pressed for time and you are permanently stressed, may have several very serious effects on you. First, if you fail to properly plan your work, it becomes less efficient. This habit also leads to stress, career burnout, and even psychosomatic health problems. Here are some everyday tips on how to avoid stress, and effectively organise your working time.

Punctuality and planning

According to a LinkedIn Pulse article, you must make being on time your priority. And not only concerning important tasks and meetings, but also smaller tasks. Work systematically. Before starting a task, always specify beforehand what the maximum time you are willing to give it is.  

Save emails for later

Most people, when they come to work, the first thing they do is to go through e-mails. It turns out, however, that this is not exactly the most efficient thing to do. You should save them for later, when you have less energy, rather than more. So, in the morning you should take advantage of your energy levels and use it on more important things, such as strategic planning.

Call, don't write 

Much time is lost due to e-mail ping-ponging, which we usually do with our business partners, clients, and often with colleagues. Instead of an endless series of questions and answers, it is much more efficient to pick up the phone and give them a call.

Evaluate the efficiency of your work

Many people feel that they work hard, but in reality they work on tasks that are just "maintenance", and which don't help them develop in terms of business and sales. People often claim that this work has to be done and that they don't have time for important things. In reality, they then spend a lot of time doing inefficient work. The truth is that if you devote more time to the "important" strategic issues, the volume of everyday administration and maintenance tasks should decrease in the long term.

 

-mm-

  Chcete být produktivnější? Máme pro vás čtyři nestandardní tipy

  Špatný time management, kdy nestíháte a jste v permanentním stresu, může mít hned několik velmi závažných dopadů. Zaprvé neschopnost si správně rozplánovat práci vede ke snížení její efektivity, dále ke stresu, profesnímu vyhoření,  a dokonce k psychosomatickým zdravotním problémům. Zde je několik tipů pro každý den, jak se stresu vyhnout a efektivně si zorganizovat v práci čas.

  Dochvilnost a plánování

  Podle článku na LinkedIn Pulse je nutné udělat si z dochvilnosti svou prioritu. A to nejenom v rámci důležitých úkolů a jednání, ale i drobnějších úkonů. Pracujte systematicky. Před každým úkonem si vždy určete, jak dlouho se mu maximálně můžete věnovat.  

  E-maily až na později

  Většina lidí, když přijde do práce, první na co se vyhrne jsou e-maily. Ukazuje se ale, že se nejedná o tu zrovna nejefektivnější metodu práce. Vyřizování e-mailů je úkon na chvíle, kdy máte spíš méně energie, než více. Ranní energii byste proto měli využít na důležitější věci, například strategické plánování.

  Místo psaní volejte

  Mnoho času se ztrácí kvůli e-mailovému ping-pongu, který provozujeme s kolegy, obchodními partnery, podřízenými i klienty. Místo nekonečné série otázek a odpovědí je v drtivé většině efektivnější vzít telefon a dotyčnému člověku zavolat.

  Hodnoťte efektivitu práce

  Mnozí lidé mají pocit, že tvrdě pracují, ale přitom si vybírají úkony, které jsou pouhou „údržbou“ a z hlediska obchodu a prodeje je nikam neposílají dále. Často se ohánějí tím, že říkají, že tato práce se musí udělat, a nemají čas na důležité věci. V reálu tak tráví spoustu času neefektivní prací. Mnohdy je to tak, že kdybyste věnovali více času oněm „důležitým“ strategickým otázkám, běžné administrativy a údržbářských úkonů by dlouhodobě ubylo.

   

  -mm-

  Zdroj: LinkedIn Pulse - blogovací platforma sociální sítě LinkedIn
  Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn Pulse
  Štítky: Psychologie, stres