Four tips on how to address a group of people with confidence

Čtyři tipy, jak mluvit sebevědomě ke skupině lidí

As an HR agent, you will likely find yourself relatively often in situations where you have to address an audience, such as presenting stats to company management, welcoming a group of new hires, or presenting the brand of your employer at a recruitment event. Here are four tips on how to feel confident on such occasions and thus achieve what you want with your speech.

Body language

Your aim is to come across as calm, concentrated and confident. This is why you should consciously try to display certain non-verbal expressions, such as straight posture, head up, slow breathing, gestures, etc.

Visualising success

When visualising possible outcomes of your presentation, do not focus only on negative scenarios, but try to imagine ultimate success. The outcome is often very much influenced by your own expectations.

Audience as the focus of your presentation

HR Morning advises you put the listeners at the centre of your speech. The more your speech (and consequently the audience) focuses on all the people present, the less you will have to worry about such things as your appearance, way of speaking, overall impression, etc.

Clear goal

Your speech should have a clear goal, in other words the effect you want the presentation to have. Keep this goal in mind, focus primarily on it, and concentrate not on yourself, how you look and so on, but above all on achieving the goals you have set for yourself.

 

 

-mm-

  Čtyři tipy, jak mluvit sebevědomě ke skupině lidí

  Jakožto personalista se budete možná poměrně často setkávat se situací, kdy musíte mluvit před skupinou posluchačů – ať už budete prezentovat statistiky managementu firmy, vítat skupinu nově přijatých zaměstnanců nebo prezentovat značku vašeho zaměstnavatele na nějaké náborové akci. Zde jsou čtyři tipy, jak se při těchto příležitostech cítit sebevědomě a dosáhnout vaším výstupem toho, čeho dosáhnout chcete.

  Řeč těla

  Vašim cílem je působit především klidně, soustředěně a sebevědomě. Proto byste měli vědomě vyzařovat určité neverbální znaky, jako je rovný postoj, vztyčená hlava, pomalé dýchání a gesta.

  Vizualizace úspěchu

  Při svých vizích možných výsledků vaší prezentace se nezaměřujte na negativní vize, ale naopak snažte se představit si maximální úspěch. Výsledek je totiž často velmi ovlivněn naším vlastním očekáváním.

  Publikum jako středobod proslovu

  Webová stránka HR Morning radí, abyste učinili vaše posluchače středobodem vašeho proslovu. Čím více bude pozornost vašeho projevu, a tím i všech přítomných, směřovat směrem k publiku, tím méně se musíte starat o věci jako je váš vzhled, mluva, celkové působení, atd.

  Jasný cíl

  Váš proslov by měl mít jasný cíl. Tedy efekt, kterého chcete dosáhnout. Mějte tento cíl na paměti, vše mu podřiďte a soustřeďte se nikoliv ani tak na sebe, svůj vzhled a podobně, ale především na dosažení vámi vytyčeného cíle.

   

  -mm-

  Zdroj: HR Morning - americký portál pro manažery lidských zdrojů
  Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Morning
  Štítky: Psychologie, stres