Habits are hard to break: How to break a bad habit in five steps

Zvyk je železná košile: Jak se zbavit zlozvyku jednoduše v pěti krocích

Benjamin Franklin once said: „Even a small hole can sink a big boat.“ If you have a bad habit that you keep on repeating and don't do anything about, it might happen that it will start limiting you significantly in your carreer advancement. However, habits are hard to break, and it's never easy to get rid of bad habits. We'll tell you how to do it in several simple steps.

First step: Identify your bad habits

According to ScienceDaily, identifying bad habits is the first step, which doesn't have to be as easy as it might seem. Think about the core of the problem you are facing, and what bad habits are accountable for these problems.

Second step: Set up goals

What are your goals? Do you want to eliminate the habit altogether, or just reduce it? Can your goal be expressed exactly, in numbers? It is always better to proceed according to a system rather than just blindly.

Third step: Make changes gradually

Don't try to change your life completely all at once. Proceed step by step, and only once you succeed in making a small change, then proceed further. If you try to make all the changes immediately, it will most likely end up in failure.

Fourth step: Study theory

Before making a change, study the best way you can stop the habit and what you will be doing instead. People often make the mistake of focusing too much on what not to do, and they have no plan for how the thing should actually be done correctly.

Fifth step: Be in touch with someone you trust

The more the merrier. If you are serious about making a change in your habits, you should speak about the situation to someone and continuously track your development. It could be a colleague, an acquaitance, a family member or a professional coach.

 

-mm-

  Zvyk je železná košile: Jak se zbavit zlozvyku jednoduše v pěti krocích

  Benjamin Franklin kdysi prohlásil: „I malá díra může potopit celou loď.“ Jestliže máte nějaký zlozvyk, který dlouhodobě provozujete a nic s ním neděláte, může se stát, že vás bude velmi intenzivně brzdit ve vašem kariérním rozvoji i ve výkonu vaší práce. Zvyk je ale železná košile a odbourat se zlozvyků nikdy není úplně jednoduché. Jak na to vám poradíme v několika jednoduchých krocích.

  Krok první: Identifikujte vaše zlozvyky

  Podle ScienceDaily.com je prvním krokem samotná identifikace zlozvyků, což nemusí být tak lehké, jak se zdá. Zamyslete se nad tím, co je jádro problémů, kterým musíte čelit, a které vaše zvyky mají tyto problémy na svědomí.

  Krok druhý: Určete si cíle

  Jaké jsou vlastně vaše cíle? Chcete eliminovat zvyk úplně, nebo jej omezit? Lze nějak váš cíl vyjádřit exaktně, číselně? Vždy se lépe postupuje podle systému, než naslepo.

  Krok třetí: Dělejte změny postupně

  Nepřekopejte celý váš život najednou. Postupujte po krocích a teprve když se vám podaří udělat jednu drobnou změnu, pokračujte dále. Jestliže se budete snažit udělat všechny změny hned a najednou, mnohem pravděpodobněji to celé skončí nezdarem.

  Krok čtvrtý: Nastudujte si teorii

  Před samotnou změnou si nastudujte, jak dané věci nejlépe zanechat a za co místo ní budete dělat. Lidé často dělají tu chybu, že se příliš soustředí na to, co nedělat, a nemají žádný plán na to, jak by vlastně danou věc měli dělat správně.

  Krok pátý: Buďte v kontaktu s někým, komu důvěřujete

  Ve více lidech se to lépe táhne. Pokud to se změnou ve vašich zvycích myslíte vážně, měli byste se o dané problematice s někým bavit a průběžně sledovat váš vývoj. Ať už se bude jednat o kolegu, známého, člena rodiny nebo i profesionálního kouče.

   

  -mm-

  Zdroj: Science Daily - americký internetový magazín věnovaný vědě, technologiím a medicíně.
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Science Daily
  Štítky: Psychologie, stres