10 questions you should ask at an interview for a customer service position

10 otázek, které byste měli položit při pohovoru na pozici v zákaznickém servisu

Are you tasked with recruiting a customer service agent? In order to make the best decision regarding the candidate's qualities for the given position, use some of the following 10 questions.

The list was published by Recruiter.com.

"Why do you want to work with us?"

Thanks to this question, you will learn whether the applicant has made the effort to find out something about your company.

"What was the biggest problem you helped to solve in your last job?"

This question will help you find out what it is the candidate considers problematic and what their priorities are.

"How would your previous employer describe you?"

The candidate's answer will indicate what they consider their strengths.

"How would you act in the following situation …"

Continue by describing a typical conflict situation that occurs at your workplace when dealing with customers.

"In your view, what is the most important thing when dealing with customers?“

Through this, you will learn whether the candidate has a clear idea of what customer service is.

"Why did you leave your previous job?"

Try to avoid hiring a flighty or disloyal employee.

"How do you motivate yourself to give a better performance at work?"

Customer service work is psychologically demanding and the candidate should know how to fight spleen and lack of motivation to work.

"How would you handle an awkward or angry customer?"

The answer to this question will usually show whether or not the candidate has ever been in such a situation.

"How do you organise your time?"

Time management is often essential know-how for anybody working in customer service.

"What are your strengths and weaknesses?"

This classic job interview question will never age because it tells you a lot about the given person.

 

-mm-

  10 otázek, které byste měli položit při pohovoru na pozici v zákaznickém servisu

  Máte za úkol najmout nového pracovníka na pozici v zákaznickém servisu? Abyste co nejlépe dovedli zhodnotit kvality uchazečů o danou pozici, použijte při pohovoru některé z těchto 10 otázek.

  Seznam přinesl server Recruiter.com.

  „Proč chcete pracovat zrovna u nás?“

  Díky této otázce hlavně zjistíte, jestli si daný uchazeč dal tu práci a zjistil si něco o vaší společnosti.

  „Jaký největší problém jste v minulé práci pomáhal/a vyřešit?“

  Tato otázka vám pomůže zjistit, co uchazeč považuje za problém, a jaké jsou tedy jeho priority.

  „Jak by váš popsal váš předchozí zaměstnavatel?“

  Uchazeč tím sdělí, jaké si on sám myslí jsou jeho nejsilnější stránky.

  „Jak byste se zachoval/a v následující situaci…“

  Pokračujte popisem běžné konfliktní situace, která u vás na pracovišti při jednání s klienty nastává.

  „Co je podle vás nejdůležitější při práci se zákazníky?“

  Tímto zjistíte, zda má uchazeč ujasněnou představu o tom, co to vlastně zákaznický servis je.

  „Proč jste opustil/a své předchozí zaměstnání?“

  Snažte se vyhnout tomu najmout přelétavého nebo neloajálního zaměstnance.

  „Jak se dokážete namotivovat k lepšímu výkonu?“

  Práce v zákaznickém servisu je psychicky náročná a uchazeč by měl být naučen čelit splínu a demotivaci při práci.

  „Jak naložíte s problémovým nebo naštvaným zákazníkem?“

  Většinou je na odpovědi na tuto otázku vidět, zdali daný uchazeč v podobné situaci někdy byl nebo ne.

  „Jakým způsobem si organizujete čas?“

  „Time management“ je často zásadním předpokladem pro práci v zákaznickém servisu.

  „Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?“

  Tato klasika pracovních pohovorů nikdy neomrzí, protože vám hodně řekne o daném člověku.

   

  -mm-

  Zdroj: Recruiter.com - americký server pro náboráře a uchazeče o zaměstnání
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Recruiter.com