Four unusual interview questions that will reveal a lot about a candidate

4 neobvyklé otázky, které vám toho na pohovoru o kandidátovi hodně prozradí

Every candidate who is interested in the offered position will prepare for their job interview. This usually includes preparation of replies to the most typical interview questions. If you as a recruiter want to find out more about the true personality of a candidate, you should ask unexpected and atypical questions they are definitely not prepared for, thus forcing them to react spontaneously. Here are four things you might ask so as to learn more about the candidate than you would by just posing the typical interview questions.

"When was the last time you were really angry and what was the cause?"

Someone who pretends they never get angry is a dishonest candidate with insufficient self-reflection. Candidates should be aware of their weaknesses and negative traits, and able to work with their emotions. So they should be able to tell you the last time they got angry, and the way they tell you the story will also reveal a lot about them.

"If you were an animal, what would you be and why?"

According to HRreview, this question sounds naive and even childish but it might reveal a lot about the candidate. First of all, they will definitely not expect it and the way they react will show how they would behave in unexpected situations. The animal they choose and the reasons they give will reveal more about the priorities, imagination and self-reflection of the candidate.

"A screwdriver and a nail together cost 22 CZK. The screwdriver costs 20 CZK more than the nail. How much is the nail and how much is the screwdriver?"

The vast majority of people will immediately say the screwdriver costs 20 CZK and the nail 2 CZK. But that is wrong: the correct answer is 21 CZK and 1 CZK. A candidate's answering correctly or incorrectly will help you ascertain how well they listen, how they think and how quickly they are able to correct themselves. The best ones may then wonder why a screwdriver and a nail would be purchased together.

Silence

Silence is often the least expected thing at a job interview. People are afraid of silence and tend to fill it by speaking. Paradoxically, people tell you more about themselves this way than if you ask them questions. Include silence in your job interview and observe the effect it has on the candidate. You will thus gain a very accurate image of what the candidate will do in non-standard situations.

 

-mm-

  4 neobvyklé otázky, které vám toho na pohovoru o kandidátovi hodně prozradí

  Každý kandidát, který má zájem o nabízenou pozici, by se měl na osobní pohovor připravit. To většinou zahrnuje i přípravu na případné odpovědi na ty nejtypičtější otázky, které se na pracovních pohovorech pokládají. Pokud se tedy z pozice náborového pracovníka chcete více dobrat skutečné osobnosti daného kandidáta, musíte mu položit nečekané a atypické otázky, na které se určitě nijak nepřipravoval, a které jej donutí projevit se spontánně. Zde jsou čtyři otázky, které můžete kandidátovi na pracovním pohovoru položit a dozvědět se o něm díky tomu více, než kdybyste pokládali typické „pohovorové“ dotazy.

  „Kdy jste se naposledy strašně naštval/a a proč?“

  Pokud někdo předstírá, že se nikdy nenaštve, jedná se o kandidáta neupřímného a bez podstatnější sebereflexe. Kandidát by měl znát své stinné a negativní stránky a měl by umět pracovat se svými emocemi. Měl by tedy umět říci, kdy se naposledy naštval, a způsob, jakým vám o tom bude vyprávět, vám toho o něm hodně poví.

  „Kdybyste byl/a zvíře, co byste byl/a a proč?“

  Podle HRreview zní tato otázka dětinsky a jednoduše. Přitom ale může hodně o kandidátovi prozradit. Zaprvé ji jistě nebude čekat a rychlost a způsob jeho reakce vám více poví o tom, jak se bude daný kandidát chovat v nečekaných situacích. To, jaké zvíře zvolí a jaké k tomu uvede důvody, vám zase více řekne o jeho prioritách, o sebereflexi a o představivosti.

  „Šroubovák a hřebík se dohromady prodávají za 22 Kč. Šroubovák stojí o 20 Kč více, než hřebík. Kolik stojí hřebík a kolik stojí šroubovák?“

  Drtivá většina lidí na tento dotaz hned odpoví, že šroubovák stojí 20 Kč a hřebík 2 Kč. To je ale špatná odpověď (správně je to 21 Kč a 1 Kč). Případná špatná nebo správná odpověď vám pomůže odhalit, jak daný kandidát poslouchá, jak přemýšlí a jak rychle je případně schopen se opravit. Ti nejlepší se potom podiví nad tím, proč by se hřebík a šroubovák prodávaly dohromady.

  Ticho

  Ticho je často tím nejméně čekaným prvkem v pracovním pohovoru. Lidé se ticha bojí a často ho vyplňují mluvením. Mnohdy tak toho o sobě paradoxně řeknou nejvíce, pokud se jich na nic neptáte. Včleňte mlčení do vašeho pohovoru a pozorujte, co to s kandidátem udělá. Získáte tak velmi přesný obrázek toho, jak se uchazeč chová v nestandardních situacích.

   

  -mm-

   

   

  Zdroj: HRreview - britský portál pro manažery lidských zdrojů
  Zobrazit přehled článků ze zdroje HRreview