7 tips on how to grow in the eyes of job seekers

7 tipů, jak vyrůst v očích uchazečů o práci

The new year has already started and you are still wondering what goals to set in the field of recruitment. What can you change to make your recruitment efforts more successful and your employer brand stronger? The following tips may help you decide. The recommendations are based on the findings of CareerBuilder.com's research from 2013.

1. Learn to understand big data

Surveys show that only a small number of HR professionals work with so-called big data. So why not to start with the commitment to learn more about big data and look for ways to use it in HR. Read our earlier article: Prepare for big data in HR.

2. Offer flexible jobs

Most employees are interested in a flexible work schedules. Do not waste talent, and focus on what work-life balance possibilities you can offer.

3. Focus on skills gaps

Does it take you longer than 4 months to fill key positions because there is a lack of appropriate skills on the market? Then you should start thinking about what you can do to eliminate those gaps.

4. Build your employer brand

Strong brands attract creative people. Moreover, applicants who want to work for companies with a strong brand often accept lower starting salaries. Start by setting up a corporate blog or creating a video.

5. Involve mobile phones

Ensure optimization of your career site for mobile devices. This is really a must nowadays.

6. Do not write off older workers

The workforce is ageing and you can no longer afford to ignore older workers. At the same time, focus on how to motivate older employees and use their strengths.

7. Finally start responding to unsuccessful applicants

If you have to choose just one New Year's resolution, choose this one. Most job seekers still get no response. How do you start? Read our earlier article: How to write rejection letters to job applicants.

-kk-

  7 tipů, jak vyrůst v očích uchazečů o práci

  Nový rok je v plném proudu a vy stále přemýšlíte, jaký cíl si letos určíte v oblasti získávání zaměstnanců. Co můžete změnit, aby vaše náborové snahy byly úspěšnější a vaše zaměstnavatelská značka silnější? Pomoci v rozhodování vám mohou následující tipy, které vycházejí ze závěrů průzkumů serveru CareerBuilder.com za rok 2013.

  1. Lépe poznejte big data

  Průzkumy ukazují, že s tzv. velkými daty pracuje zatím jen minimum personalistů. Proč tedy nezačít závazkem dozvědět se o velkých datech více a hledat způsoby, jak je využít v HR. Přečtěte si například tento náš dřívější článek: Připravte se na velká data v HR.

  2. Nabízejte pružné úvazky

  Většina zaměstnanců má dnes zájem o flexibilní pracovní rozvrh. Nepřipravujte se zbytečně o talenty a zaměřte se na to, jaké možnosti v oblasti work-life balance můžete nabídnout.

  3. Zaměřte se na mezery v dovednostech

  Trvá vám déle než 4 měsíce, než obsadíte klíčové posty, protože na trhu chybějí patřičné dovednosti? Pak začněte uvažovat o tom, co můžete sami udělat pro to, abyste přispěli k odstranění těchto mezer.

  4. Budujte zaměstnavatelskou značku

  Silná značka láká kreativní lidi. Uchazeči o práci ve firmě se silnou značkou navíc často přijímají nižší nástupní platy. Začněte zřízením firemního blogu nebo natočením videa.

  5. Zapojte mobilní telefony

  Zajistěte optimalizaci vašich stránek s nabídkou pracovních pozic pro mobilní zařízení. Bez toho se v dnešní době skutečně neobejdete.

  6. Neodepisujte starší zaměstnance

  Pracovní síla stárne a vy si již nemůžete dovolit ignorovat starší zaměstnance. Naopak se zaměřte na to, jak tyto zaměstnance motivovat a využít jejich silných stránek.

  7. Začněte konečně odpovídat neúspěšným uchazečům

  Pokud si máte vybrat jen jedno novoroční předsevzetí, zvolte toto. Většina uchazečů o zaměstnání stále nedostává žádnou odpověď. Jak? Přečtěte si tento náš dřívější článek: Jak napsat uchazeči, že neuspěl.

  -kk-

  Zdroj: CareerBuilder - největší americký portál s nabídkami zaměstnání