Glassdoor expands into Europe

Glassdoor expanduje do Evropy

The job portal Glassdoor, which allows its users to publish reviews anonymously about their current jobs and employers, is entering the German market. It has officially launched a localized website www.glassdoor.de and mobile applications for iOS and Android operating systems. They are extending the European expansion that began in 2014 by launching local websites and mobile applications for the British and French markets.

Glassdoor.com is originally an American job and career website with other localized networks in Canada, Australia and India. In addition to job postings, it became famous by publishing anonymous employee-generated reviews of employers. Glassdoor employs approximately 350 people and publishes content from more than 190 countries, including the Czech Republic. Currently, more than 10 million jobs are listed on the site.

In Germany, Glassdoor has more than 500,000 job postings from 6,500 employers. These are supplemented by employee reviews and users can also compare salary levels in different companies.

-kk-

  Glassdoor expanduje do Evropy

  Pracovní portál Glassdoor, který umožňuje svým uživatelům anonymně publikovat recenze týkající se jejich aktuální práce a zaměstnavatele, vstupuje na německý trh. Oficiálně spustil lokalizované stránky www.glassdoor.de a také mobilní aplikace pro operační systémy iOS a Android. Pokračuje tak v evropské expanzi, kterou začal v roce 2014 spuštěním webů a mobilních aplikací pro britský a francouzský trh.

  Glassdoor.com je původně americký web s nabídkami pracovních pozic, který má svou lokalizovanou formu také v Kanadě, Austrálii a Indii. Kromě nabídek práce však proslul tím, že přináší anonymní hodnocení zaměstnavatelů zveřejňovaná zaměstnanci. Zaměstnává přibližně 350 lidí a zveřejňuje obsah z více než 190 zemí včetně České republiky. Aktuálně nabízí více než 10 milionů pracovních pozic.

  V Německu nabízí Glassdoor více než 500 tisíc pracovních příležitostí u 6500 zaměstnavatelů. Ty jsou doplněny recenzemi zaměstnanců a zájemci si mohou porovnat například i výše platu v jednotlivých firmách.

  -kk-

  Zdroj: Online Recruitment Magazine - britský portál věnovaný náboru zaměstnanců