How to detect a candidate with good working morale based on their CV

Jak podle CV poznáte kandidáta s dobrou pracovní morálkou?

Are you seeking a candidate for a position which requires hard work, good working morale and high productivity? Here are seven signs that will help you recognise such a productive worker.

Planning

As The Balance Careers states, a productive person knows what they are doing; they do their job in a planned manner and according to both short- and long-term goals.

Being systematic

You should look for signs of the candidate being systematic and orderly. Productivity is incompatible with chaos, which is why adhering to systems is a basic prerequisite to being productive at work.

Sense of responsibility

Productive people are aware of their own responsibility and are able to analyse their activities. Therefore they have a sense of responsibility and are capable of self-reflection.

Ambition

A productive person usually has a specific goal, big ambitions and consequently good work morale.

Work and personal life balance

Productive people focus fully on what they are doing at any given moment, which is why they are able to stop thinking about one thing and fully focus on another. Thus they are able successfully to balance out their work and personal life.

Not wasting time

A productive person does not waste time; they start doing things immediately and do not succumb to procrastination.

Ability to say no

Working productively means prioritising work. This is why productive people know how to say no: they are aware they have more important things to do.

 

-mm-

  Jak podle CV poznáte kandidáta s dobrou pracovní morálkou?

  Hledáte pracovníka na pozici, kde je nutné vysoké nasazení, dobrá pracovní morálka a vysoká produktivita? Zde je sedm znaků, které vám pomohou takovéhoto produktivního pracovníka rozpoznat a najít.

  Plánování

  Jak uvádí webová stránka The Balance Careers, produktivní člověk ví, co dělá, a dělá svoji práci plánovaně a podle dlouhodobých i krátkodobých cílů.

  Systematičnost

  Hledejte u kandidáta známky systematičnosti a smyslu pro pořádek. Produktivita není slučitelná s chaosem a proto je systematičnost nutným předpokladem produktivity práce.

  Smysl pro odpovědnost

  Produktivní lidé jsou si vědomi vlastní odpovědnosti a umí analyzovat své činy. Jsou tedy schopni dobré seberflexe a mají smysl pro zodpovědnost.

  Ambice

  Produktivní člověk má většinou jasný cíl, vysoké ambice a z toho plynoucí vysoké pracovní nasazení.

  Vyvážení osobního a pracovního života

  Produktivní lidé se maximálně soustředí na to, co právě dělají, a proto jsou schopni na jednu věc přestat myslet a plně se věnovat jiné. A proto umí úspěšně vyvážit osobní a pracovní stránku života.

  Neztrácení času

  Produktivní člověk neztrácí čas, do věcí se pouští rovnou a nepodléhá prokrastinaci.

  Schopnost říct  „ne“

  Schopnost produktivní práce spočívá v prioritizaci práce a proto umí produktivní lidé říkat ne, jelikož jsou si vědomi toho, že mají důležitější věci na práci.

   

  -mm-

  Zdroj: The Balance - americký server zaměřený na peníze a kariéru
  Zobrazit přehled článků ze zdroje The Balance
  Štítky: Životopis