How to recognize a good boss at an interview

Jak poznat špatného šéfa už na pohovoru

You are going to attend a job interview where your potential direct manager will be sitting in front of you. This is not only your chance to present yourself in the best light, but also a unique opportunity to determine whether this person will be a good or a bad boss. This will help you decide whether to accept the job offer. Some time ago we published an article on how to recognize a good boos at a job interview, now let's focus on a bad one using tips from businessinsider.com.

1. Feel the overall energy

What do you feel from the atmosphere in the company and the people you meet there? Do they seem friendly and focused, or dissatisfied and stressed out? If they appear fearful or negative, it may be the result of working for a bad manager.

2. Observer the manager's behavior

The manager conducting your interview should behave kindly and respectfully. He should not be hostile or belittle your abilities. If he offends you or does not listen, trust what you feel. He will not behave differently when you become his subordinate.

3. Ask him to explain your role

Your potential direct supervisor should have a clear idea of what will be expected from you during your first year and how your success will be measured.

4. Pay attention to the quality of questions

A manager who knows what he wants from you will use questions to identify your skills and abilities. He will focus on how you can fit into the existing team. We will not try to impress or trick you using questions that have nothing to do with your work.

5. Ask why the position is vacant

Inquire how long the position offered has been vacant and who was the last person to hold it. If many people held the position during one year, it is suspicious. A good boss should give you a satisfactory explanation of the reasons.

6. Ask about his management style

Feel free to ask how your future boss would describe his own management style. It should not be a problem for him. You want to know what type of people he prefers to work with, what the interrelationships in the team are, how he evaluates his people  work as good or poor, etc.

If you want even more information about your potential boss, you can ask his existing or former employees, e.g. on the LinkedIn network. The final decision should be based on what you expect from your boss in your current life situation.

-Kk-

  Jak poznat špatného šéfa už na pohovoru

  Chystáte se na pracovní pohovor, kde budete sedět tváří v tvář svému budoucímu přímému nadřízenému. Není to jen šance ukázat se v tom nejlepším světle, ale také výjimečná příležitost zjistit, zda tento člověk bude dobrý, nebo špatný šéf. Pak se budete moci lépe rozhodnout, zda nabízené místo přijmout. Před časem jsme přinesli článek o tom, jak na přijímacím pohovoru poznat dobrého šéfa, nyní se tedy zaměřme na toho špatného. Rádcem nám bude server businessinsider.com.

  1. Vnímejte celkovou energii

  Jaký pocit máte z prostoru firmy a lidí, s nimiž se zde setkáváte? Působí příjemně a soustředěně, nebo naopak nespokojeně a ve stresu? Možná mají strach nebo jsou příliš negativní, což může být důsledek práce pro špatného manažera.

  2. Sledujte chování manažera

  Manažer, který s vámi vede pohovor, by se měl chovat slušně a s respektem. Neměl by být nepřátelský nebo znevažovat vaše schopnosti. Pokud vás uráží nebo neposlouchá, věřte tomu, co vidíte. Při práci se k vám nebude chovat jinak.

  3. Chtějte vysvětlit svou roli

  Váš potenciální přímý nadřízený by měl mít jasnou představu o tom, co od vás bude očekávat v průběhu prvního roku a jak bude měřit váš úspěch.

  4. Všímejte si kvality otázek

  Manažer, který ví, co od vás chce, se bude otázkami snažit zjistit vaše schopnosti a dovednosti. Zaměří se na to, jak můžete zapadnout do stávajícího týmu. Nebude se vás snažit oslnit či nachytat otázkami, které nemají nic společného s výkonem práce.

  5. Ptejte se, proč je daná pozice volná

  Zajímejte se, jak dlouho je nabízená pozice volná a kdo ji zastával naposledy. Pokud se na ní vystřídalo více lidí v průběhu jednoho roku, je to podezřelé. Dobrý šéf by vám měl uspokojivě vysvětlit důvody.

  6. Zajímejte se o styl řízení

  Nebojte se zeptat, jak by váš budoucí šéf popsal svůj vlastní manažerský styl. Neměl by to být žádný problém. Chtějte vědět, s jakými lidmi nejraději pracuje, jaké jsou vztahy v týmu, jak dává svým lidem vědět, zda pracují dobře nebo špatně apod.

  Na svého potenciálního šéfa se můžete informovat i mezi stávajícími či bývalými zaměstnanci, například na síti LinkedIn. Konečné rozhodnutí by mělo vycházet z toho, co vy sami očekáváte od svého šéfa ve své současné životní situaci.

  -kk-

  Zdroj: Business Insider - americký portál zaměřený na oblast podnikání