How to promote company culture on the Internet

Jak propagovat firemní kulturu na internetu

Company culture is not only a scheme written somewhere on a sheet of paper all employees are expected to know. It is a set of all working standards, values and patterns of behaviour which are applied in the course of everyday work. It should be familiar not only to the current staff but also to the potential future employees. In short, to reach new talented people, the company should promote its culture also in the world outside.

There are many ways of communication of the company’s culture. The Internet is one of the easiest and, at the same time, one of the most neglected. The following three tips for the online promotion of the company’s culture were published by Recruiter.com server.

1.  Start a company blog and regularly update it

You can use a blog to publish experiences from the company’s life. Moreover, through a blog, you can not only present interesting employees, teams and projects but also express recognition and show off your company’s successes. At the same time, you can communicate with potential employees by publishing professional articles or opinions from your field of business or by offering recommendations or hints of how to be successful at an interview in your company.

 2.  Be active on social media

Set up the company’s profile on Facebook, Twitter and LinkedIn. Comment on what is going on in your company. Make use of photographs and videos. Establish contacts with real people and guide them to share your content.

 3.  Maintain attractive content of the “about us” section on the company’s web

The presentation of the company on its website should not contain only empty phrases about its foundation or excellent services. It is often this section which creates the first impression. It shows how creative you are and what particular people constitute your team.

-kk-

  Jak propagovat firemní kulturu na internetu

  Firemní kultura není jen koncept napsaný někde na papíře, který mají znát zaměstnanci firmy. Je to soubor všech pracovních norem, hodnot a vzorců chování, které se uplatňují v každodenním chodu firmy a znát by jej měli nejen současní, ale i potenciální zaměstnanci. Firma by zkrátka měla propagovat svou kulturu i navenek, a oslovovat tak nové talenty.

  Způsobů externí komunikace firemní kultury je celá řada. Jednou z nejjednodušších, zároveň však také nejopomíjenějších cest je internet. Tři tipy, jak propagovat firemní kulturu v online prostředí publikoval server Recruiter.com.

  1. Zřiďte a pravidelně aktualizujte firemní blog

  Prostřednictvím blogu můžete zveřejňovat zážitky z firmy, představovat zajímavé pracovníky, týmy a projekty, vyjadřovat uznání, chlubit se svými úspěchy. Zároveň můžete komunikovat i s potenciálními zaměstnanci prostřednictvím rad, jak uspět u vás na pohovoru nebo odborných článků a názorů z vašeho odvětví.

  2. Buďte aktivní na sociálních sítích

  Založte si firemní profil na Facebooku, Twitteru a LinkedInu a komunikujte o tom, co se děje ve vaší firmě. Využijte fotografie a videa. Navazujte kontakty se skutečnými lidmi a veďte je k tomu, abys sdíleli váš obsah.

  3. Udržujte atraktivní obsah sekce „o nás“ na firemním webu

  Neměla obsahovat jen prázdné fráze o tom, kdy byla vaše firma založena a jak skvělé služby poskytuje. Často je to totiž právě tato sekce, která tvoří první dojem o vaší firmě. Ukazuje, jak jste kreativní a jací konkrétní lidé tvoří váš tým.

  -kk-

  Zdroj: Recruiter.co.uk - portál odborného britského časopisu pro specialisty náboru