How not to get fired from an HR department - Part 1/2

Jak se nenechat vyhodit z oddělení HR - část 1/2

Even if it is you who decide on employee dismissals in your company, you can never be sure that you will not be dismissed either. No one is irreplaceable in HR. And if your superiors want to get rid of you, they will probably not warn you in advance. They will simply not tell until your notice lies before you. This is the topic that Alan Collins, the former HR Director of PepsiCo and author of popular HR books, deals with on successinhr.com. He points out to 14 warning signs indicating that you can be dismissed soon and advises what to do.

1. Your new boss was hired to make changes in the HR department

When a new boss comes, start working according to him. Don't expect that he will adapt to you.

2. You have received a poor performance evaluation

In this case, you can do nothing else but honestly try to improve yourself. You should also objectively consider the possibility to dust off your resume and the contacts that can help you find a new job.

3. Your company's financial results are getting worse and worse

Honestly think about how HR is perceived in your company. If it is likely that your department will be the first victim of reducing costs, you can probably not do anything with it. Start to look for a job elsewhere.

4. Your company has undergone a merger or takeover

Be ready to show new superiors what value your work has for the company. Don't wait until being hauled over the coals, prepare your arguments.

5. You have lost some of your responsibilities

Be doubtful about the explanation that your boss wants to make your work easier this way. Strive for the best possible performance even under such limited powers, but also start to look for other working options.

6. You are out of the game

If you are no more invited to important meetings or asked for your views on the further development of HR in your company, your doubts are legitimate. You should probably start answering the calls from recruitment agencies that you receive from time to time.

7. You can't push your HR strategy

Talk about it with the people who don't want to support you. Ask them what you should change and be prepared for unpleasant feedback.

You can read the second part of the article here tomorrow.

-Kk-

  Jak se nenechat vyhodit z oddělení HR - část 1/2

  I když jste to vy, kdo ve vaší firmě rozhoduje o propuštění zaměstnanců, nemůžete si nikdy být jisti, že nebudete propuštěni také. Nikdo v HR není nenahraditelný. A pokud se vás vaši nadřízení chtějí zbavit, většinou vás nebudou předem varovat. Zkrátka se to dozvíte, až budete mít před sebou výpověď. Na serveru successinhr.com se tímto tématem zabývá bývalý personální ředitel společnosti PepsiCo a autor odborných knih z oblasti HR Alan Collins. Upozorňuje na 14 varovných signálů, které vám napoví, že můžete být brzy propuštěni, a radí, co dělat.

  1. Váš nový šéf má zavést změny v oddělení HR

  Jakmile přijde nový šéf, začněte pracovat podle něho. Nečekejte, že se on přizpůsobí vám.

  2. Obdrželi jste špatné hodnocení výkonnosti

  V tom případě vám nezbývá nic jiného, než se upřímně snažit o nápravu. Objektivně byste také měli zvážit možnost oprášení svého životopisu a kontaktů, které vám mohou pomoci najít nové místo.

  3. Finanční výsledky firmy jsou stále horší

  Upřímně se zamyslete nad tím, jak vaše firma vnímá HR. Pokud je pravděpodobné, že právě vaše oddělení bude první obětí snižování nákladů, nejspíš s tím nic neuděláte. Začněte se poohlížet po práci jinde.

  4. Vaše firma prošla fúzí či převzetím

  Buďte připraveni ukázat novým nadřízeným, jakou hodnotu má vaše práce pro firmu. Nečekejte, až si vás zavolají na kobereček, připravte si argumenty.

  5. Přišli jste o některé své dosavadní odpovědnosti

  Pochybujte o tom, že vám váš šéf takto chce ulehčit práci. Snažte se o nejlepší možný výkon i v rámci omezených pravomocí, ale začněte se zároveň poohlížet po jiných možnostech.

  6. Jste mimo hru

  Pokud vás přestali zvát na důležité porady a ptát se vás na vaše názory ohledně dalšího rozvoje HR ve vaší firmě, jsou pochyby na místě. Měli byste začít odpovídat na telefonáty personálních agentur, které vám čas od času zavolají.

  7. Nedaří se vám prosadit vaši HR strategii

  Mluvte o tom s lidmi, kteří vás nechtějí podpořit. Ptejte se jich, co byste měli změnit a buďte připraveni i na nepříjemnou zpětnou vazbu.

  Druhou část článku si můžete přečíst zítra zde.

  -kk-

  Zdroj: Success in HR - americký HR blog